Hlavní obsah

al

Předložka

  • na, k/ke, do a + elal teatrodo divadla

Vyskytuje se v

abismo: al borde del abismona hraně, na pokraji propasti

abrigo: al abrigo de algpod ochranou čeho

acecho: estar al/de/en acechobýt ve střehu, mít se na pozoru, dávat pozor

agua: ¡hombre al agua!muž přes palubu!

aire: al aireholý, odhalený, nezakrytý

aire: al aire librepod širým nebem, venku

ajillo: al ajillona česneku, s česnekovou omáčkou

alma: hablar al alma a algnpromluvit do duše komu

alma: llegar al almasilně zapůsobit, vzít za srdce, silně se dotknout zážitek ap.

altar: llevar al altar a algnodvést k oltáři, vzít si koho

amor: al amor de algblízko čeho

amor: al amor de la lumbreblízko ohně, u ohně

arrimo: al arrimode algn pod záštitou/ochranou/křídly koho

arte: por amor al artez lásky k umění, zadarmo

azar: al azarnazdařbůh, náhodně

bies: al biesšikmo, příčně, napříč střižený ap.

buscar: buscar tres/cinco pies al gatohledat na všem mouchy

cabo: al cabonakonec, na závěr

cabo: al cabo deza, po uplynutí časový údaj, na závěr

cabo: al cabo del mundoaž na konec světa

cabo: al fin y al cabokoneckonců, nakonec

cabo: estar (muy) al cabomít na kahánku/smrt na jazyku, být na umření, mít to sečtené

canto: a(l) cantode alg vedle čeho, těsně, hned u čeho

carajo: al carajo con algk čertu, do hajzlu s čím, seru na co

carajo: ir al carajojít do hajzlu

carajo: irse al carajopodělat se, jít do kytek/hajzlu plán ap.

carajo: mandar al carajoposlat do prdele

cascabel: poner el cascabel al gatonést kůži na trh, vzít na sebe riziko

caso: hablar al casomluvit k věci, být věcný

caso: hacer/venir al casobýt vhodný, přijít vhod, být k věci

cierto: al ciertojistě, určitě

contado: al/de contadov hotovosti, hotově platit, za hotové kupovat

contrario: al/por el contrarionaopak, opačně, de alg na rozdíl od čeho, zcela v rozporu s čím, naproti tomu

corriente: al corriente de algv termínu s čím bez opoždění

descubierto: al descubiertootevřeně, přímo mluvit ap.

día: al díana úrovni, na výši odborně ap.

fiado: al fiadona úvěr

fin: al fin y al cabo, al fin y a la/al postrekonec konců, koneckonců

frente: al frente dev čele státu ap.

fuego: añadir leña al fuegopřilévat olej do ohně

grano: ir al granojít k jádru (věci)

habla: al hablau telefonu představení při telefonování, zde odpověď volané osoby, tady odpověď volané osoby

igual: al igual (que)stejně/stejným způsobem jako

infierno: al infierno con algk čertu, do pekla s kým/čím

lado: al ladoblízko, vedle

lado: al lado deu, vedle, blízko

libre: al aire librevenku, pod širým nebem

mayor: al (por) mayorve velkém (množství) obchodovat ap.

menor: (al) por menorv malém obchodování ap.

menos: al/por lo/a lo menosalespoň, přinejmenším

mundo: al fin del mundo(až) na konec světa

mundo: echar al mundorodit, přivést na svět dítě

paso: dar un paso al frentepřiznat, uznat chybu ap.

pelo: al pelovhod, jako na zavolanou

pie: al pie de la letradoslovně

poner: ponerse al corriente(po)informovat se, dostat se do obrazu, získat přehled

poner: ponerse al teléfonojít k telefonu, vzít si telefon

pronto: al prontozpočátku, na první pohled

respecto: al respectov této věci, v tomto ohledu, co se tohoto týče

revés: al/del revésnaopak

rojo: al rojo (vivo)žhavý, rozžhavený (do ruda) železo

tanto: al tanto de algdobře informován o čem, v obraze

tanto: estar al tanto de alg(po)starat se o co

tope: a(l) topena hranice svých možností pracovat ap.

trasluz: al trasluzproti světlu

uso: al uso depo(dle) způsobu, na způsob

vuelo: al vueloza letu střílet ap.

absurdo: reducción al absurdopřivedení ad absurdum

acierto: acierto al blancotrefa do černého

ajo: al ajona česneku

albedrío: al albedrío de algnpodle vůle koho

amparo: al amparo de alg(n)pod záštitou koho/čeho, chráněný kým/čím

atención: atención al clientezákaznický servis

baño: al baño (de) Maríave vodní lázni připravovat pokrm

cheque: cheque al portadoršek na doručitele

comienzo: al comienzozpočátku, na začátku

crédito: crédito al consumospotřební úvěr

desgaire: al desgairenedbale, nonšalantně

dibujo: dibujo a lápiz/al carbónkresba tužkou/uhlem

dinero: dinero al contado/en efectivo/metálicohotovost, peníze v hotovosti

elevar: elevar al cuadradoumocnit na druhou

escribir: escribir al dictadopsát podle diktátu

estanco: estanco al aguavodotěsný

estragón: pollo al estragónkuře na estragonu

fin: al finnakonec

final: al finalna konci

guarnición: guarnición al airevolný lem

horno: al hornopečený

impenetrabilidad: impenetrabilidad al sonidozvukotěsnost

impermeabilidad: impermeabilidad al aguanepromokavost