Hlavní obsah

caso

Podstatné jméno mužské

 1. případ, událost, záležitost nastaláel caso es que...jde o to, že...en caso contrariov opačném případěen (el) caso de quev případě, že...en todo casov každém případě, na každý pádfuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci
 2. náhoda, nehoda
 3. případ lékařský, právní ap., věc
 4. ling.pádcaso nominativoprvní pád, nominativcaso dativotřetí pád, dativcaso acusativočtvrtý pád, akuzativ

Podstatné jméno mužské

 1. caso fortuito nehoda, nečekaná událost s nepříjemnými následky
 2. práv.vyšší moc, náhoda, nepředvídatelná událost
 3. caso perdido ztracený/beznadějný případ nenapravitelný člověk
 4. a caso hecho záměrně, úmyslně, schválně
 5. dado caso que za předpokladu, že, vzhledem k tomu, že
 6. de caso pensado záměrně, úmyslně, schválně
 7. en último caso jako poslední možnost, v poslední řadě
 8. estar en el caso hovor.být v obraze, vědět, o čem je řeč, být dobře informován
 9. hablar al caso mluvit k věci, být věcný
 10. hacer caso omiso de alg nevšímat si čeho, nebrat v úvahu co, nevěnovat pozornost čemu
 11. hacer caso a alg(n) věnovat pozornost komu/čemu, všímat si koho/čeho
 12. a algn dát na koho, poslechnout koho rady ap.
 13. a alg přistoupit na co, souhlasit, být srozuměný s čím
 14. hacer/venir al caso hovor.být vhodný, přijít vhod, být k věci

Vyskytuje se v

casar: casar(se)con algn vzít si koho, vdát se za koho, (o)ženit se s kým, vzít se s kým

caso: caso fortuitonehoda, nečekaná událost s nepříjemnými následky

cita: casa de citashodinový hotel

hacer: hacer caso(a) alg(n) poslouchat, dát na koho/co

acogida: casa de acogidaazylový dům

acusativo: caso acusativoakuzativ, 4. pád

Borbón: casa de Borbónrod Bourbonů, bourbonská dynastie

cambiar: cambiar de casa(pře)stěhovat se

cambio: casa de cambiosměnárna

campo: casa de campovenkovské sídlo, chata

clínico: caso clínicoklinický případ

consistorial: casa consistorialradnice

dativo: caso dativodativ, třetí pád

dios: casa de Diosdům Páně

editorial: casa editorialnakladatelství, vydavatelství

empeño: casa de empeñozastavárna

honra: punto/caso de honravěc cti

moneda: casa de la monedamincovna

nominativo: caso nominativoprvní pád

omiso: hacer caso omiso de algnevšímat si, nedbat čeho, přehlížet, ignorovat co

puta: casa de putasbordel, hampejz

real: casa realkrálovský rod, královská dynastie

socorro: casa/puesto de socorrolékařská služba první pomoci zařízení

: casa/sala/salón de téčajovna

vocativo: caso vocativovokativ, 5. pád v české gramatice

ama: ama de casažena v domácnosti

camino: camino de casacestou domů

discográfico: casa discográficahudební vydavatelství

encantar: Me encanta su casa.Líbí se mi jejich dům.

ir: Me voy a casar.Budu se ženit., Hodlám se ženit.

junto: junto a la casavedle/u domu

madera: casa de maderadřevěný dům, dům ze dřeva

casa: barrer para casahrabat pro sebe, hrát do vlastní kapsy

akutní: urgencia , caso de urgenciaakutní případ nemoc i pacient

azylový: casa de acogidaazylový dům

buď: sea lo que fuere, sea como sea, en todo casobuď jak buď

být: sea como sea, en todo casobuď jak buď

čest: cuestión de honor, caso de honorotázka cti

čtvrtý: caso acusativoling. čtvrtý pád

dům: Casa Blancapolit. Bílý dům

jako: como en (su) casa, přen. a todos anchosjako doma cítit se ap.

kulturní: casa de culturakulturní dům

mít: estar casado con algnmít za ženu koho

mluvit: hablar al casomluvit k věci

možnost: como el último recurso, en el último casoaž jako poslední možnost

nouze: caso de necesidad, situación límitekrajní nouze

otcovský: casa paternaotcovský dům

pád: (caso) nominativo první pád

panenka: casa de muñecasdomeček pro panenky

první: caso nominativoling. první pád

případ: caso médicolékařský případ

rod: casa realpanovnický rod

řadový: casa adosadařadový domek

sedmý: caso instrumentalling. sedmý pád

u: doma en nuestra casa, v zemi en nuestro paísu nás

věc: caso de honravěc cti

veřejný: mancebía , casa de prostituciónveřejný dům nevěstinec

všímat si: ignorar (a) alg(n), no hacer caso de/a alg(n)nevšímat si koho/čeho

vzhledem k: dado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de quevzhledem k tomu, že

dbát: no hacer caso a algnedbat čeho

doma: Mi hermano no está en casa.Bratr není doma.

domácnost: ama de casažena v domácnosti

doprovodit: La acompañó a casa.Doprovodil ji domů.

k, ke, ku: Ven a nuestra casa.Přijď k nám.

karta: casa de naipesdomeček z karet

moře: tener una casa junto al marmít dům u moře

my: en nuestra casau nás doma

návštěva: estar de visita en casa de algnbýt na návštěvě u koho

nutnost: en caso de necesidadv případě nutnosti

oba, obě: en ambos casosv obou případech

odpad: residuos de la casa/tóxicosdomovní/toxický odpad

ohlížet se: No me hagas caso.Na mne se neohlížej.

opačný: en caso contrario, de otro modov opačném případě

patrový: casa de varios pisospatrový dům

podomácku: hecho en casapodomácku vyrobený

podpálit: Incendiaron su casa.Podpálili mu dům.

probojovat se: El equipo de casa logró llegar a la final.Domácí tým se probojoval do finále.

před, přede: Te espero delante de la casa.Počkám před domem.

rodinný: casa familiarrodinný dům

řada: en muchos (de los) casosv řadě případů

řeč: no hacer caso de las habladuríasnedat na babské řeči

stavit se: Pasaré por tu casa.Stavím se u tebe.

svůj, svá, své, svoje: Tú tienes tu casa.Ty máš svůj dům.