Hlavní obsah

caso

Podstatné jméno mužské

 1. případ, událost, záležitost nastaláel caso es que...jde o to, že...en caso contrariov opačném případěen (el) caso de quev případě, že...en todo casov každém případě, na každý pádfuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci
 2. náhoda, nehoda
 3. případ lékařský, právní ap., věc
 4. ling.pádcaso nominativoprvní pád, nominativcaso dativotřetí pád, dativcaso acusativočtvrtý pád, akuzativ

Podstatné jméno mužské

 1. caso fortuito nehoda, nečekaná událost s nepříjemnými následky
 2. práv.vyšší moc, náhoda, nepředvídatelná událost
 3. caso perdido ztracený/beznadějný případ nenapravitelný člověk
 4. a caso hecho záměrně, úmyslně, schválně
 5. dado caso que za předpokladu, že, vzhledem k tomu, že
 6. de caso pensado záměrně, úmyslně, schválně
 7. en último caso jako poslední možnost, v poslední řadě
 8. estar en el caso hovor.být v obraze, vědět, o čem je řeč, být dobře informován
 9. hablar al caso mluvit k věci, být věcný
 10. hacer caso omiso de alg nevšímat si čeho, nebrat v úvahu co, nevěnovat pozornost čemu
 11. hacer caso a alg(n) věnovat pozornost komu/čemu, všímat si koho/čeho
 12. a algn dát na koho, poslechnout koho rady ap.
 13. a alg přistoupit na co, souhlasit, být srozuměný s čím
 14. hacer/venir al caso hovor.být vhodný, přijít vhod, být k věci

Vyskytuje se v

casa: barrer para casahrabat pro sebe, hrát do vlastní kapsy

casa: como Pedro por su casajako doma chovat se ap.

casa: de andar por casaprozatímní řešení ap.

casa: de la casavlastní, domácí víno ap. v restauraci

casar: casar(se)con algn vzít si koho, vdát se za koho, (o)ženit se s kým, vzít se s kým

cita: casa de citashodinový hotel

hacer: hacer caso(a) alg(n) poslouchat, dát na koho/co

hacer: hacer caso omiso de alg(n)opominout, nemít na paměti koho/co, nebrat zřetel na koho/co

acogida: casa de acogidaazylový dům

acusativo: caso acusativoakuzativ, 4. pád

Borbón: casa de Borbónrod Bourbonů, bourbonská dynastie

cambiar: cambiar de casa(pře)stěhovat se

cambio: casa de cambiosměnárna

campo: casa de campovenkovské sídlo, chata

casa: a casadomů

casa: en casadoma

casa: casa de campochata, chalupa, venkovský dům

casa: casa de vecindad/vecinosčinžovní dům

casa: ama de casažena v domácnosti

casa: casa realkrálovská rodina, královský rod, královská dynastie, přen. královský palác

casa: casa de empeño(s)zastavárna

casar: casarse por lo civil/Iglesiauzavřít občanský/církevní sňatek

clínico: caso clínicoklinický případ

consistorial: casa consistorialradnice

dativo: caso dativodativ, třetí pád

dios: casa de Diosdům Páně

editorial: casa editorialnakladatelství, vydavatelství

empeño: casa de empeñozastavárna

honra: punto/caso de honravěc cti

moneda: casa de la monedamincovna

nominativo: caso nominativoprvní pád

nupcias: casarse en segundas nupciaspodruhé se oženit

omiso: hacer caso omiso de algnevšímat si, nedbat čeho, přehlížet, ignorovat co

puta: casa de putasbordel, hampejz

real: casa realkrálovský rod, královská dynastie