Hlavní obsah

souhlasit

Vyskytuje se v

vynutit si: vynutit si čí souhlaslograr por fuerza el acuerdo de algn

vyžádat si: vyžádat si souhlas kohoexigir el permiso de algn

mlčet: Kdo mlčí, souhlasí.Quien calla, otorga.