Hlavní obsah

dios

Podstatné jméno

Podstatné jméno mužské

  • Dios Bůh křesťanskýDios Padre/Hijo/Espíritu SantoBůh Otec/Syn/Duch Svatýcasa de Diosdům Páně

Vyskytuje se v

decir: a decir verdadpopravdě/upřímně řečeno

decir: diga/dígameprosím, haló do telefonu

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

decir: ¡no me digas!neříkej!, hovor. nekecej!

decir: por decirlo así/así decirloaby se tak řeklo

decir: ¡qué me dices!cože!, neříkej!

dicho: mejor dicholépe řečeno, spíše

hecho: dicho y hechonež bys řekl švec

mandar: como Dios mandajaksepatří

mu: no decir ni muneříct ani slovo

pío: no decir (ni) píoani nemuknout

qué: el qué diráncizí názor, cizí mínění

querer: querer decirznamenat, mít význam

verdad: a decir verdadpopravdě řečeno, abych řekl pravdu

adiós: decir adiós a algnrozloučit se s kým

excusar: Excusa decir que...Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...

manjar: expr. manjar de diosespokrm bohů, lahůdka

mejor: mejor dicholépe řečeno

misa: decir misasloužit mši

propiamente: propiamente dichopopravdě řečeno, přesně vzato

a: A decir verdad...Abych řekl pravdu,...

bobada: ¡No digas bobadas!Neříkej nesmysly!

buenaventura: decir la buenaventura a algnhádat z ruky komu

decir: decir bienladit

disparate: decir disparatesmluvit nesmysly

mismo: Lo dijo el director mismo.Řekl to sám ředitel.

que: Dijo que lo haría.Řekl, že to udělá.

que: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

amor: por (el) amor de Diospro lásku boží před prosbou, rozkazem ap.

mañana: Mañana Dios dirá.Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.

boží: Boží zákonley de Dios

boží: Slovo Božípalabra de Dios

bratr: Milosrdní bratřiHermanos de San Juan de Dios

bůh: díky Bohugracias a Dios

bůh: pokrm bohůmanjar de dioses

či: či spíšeo mejor dicho

desatero: náb. Desatero Božích přikázáníLos diez mandamientos de la Ley de Dios, Decálogo

lahůdka: expr. nejvybranější lahůdkamanjar de dioses

lépe: lépe řečenomejor dicho

matka: náb. Matka BožíMadre de Dios

milost: z Boží milosti král ap.por la gracia de Dios

mír: círk. boží mírpaz de Dios

nikdo: vůbec nikdoabsolutamente nadie, hovor. ni Dios

obrazně: obrazně řečenosimbólicamente dicho

pánbůh: dá-li pánbůhsi Dios quiere

pánbůh: Dejž to pánbůh. přáníDios lo haga., Dios lo quiera.

pánbůh: Panebože!, Pro pánaboha!¡Por (amor de) Dios!

pánbůh: Pánbůh tě opatruj.Dios te guarde.

pánbůh: pokoušet pánabohatentar a Dios

povídat: Povídá se, že...Se dice/Dicen/La gente dice que...

požehnání: boží požehnáníbendición de Dios

pravda: po pravdě řečenoa decir verdad

přikázání: náb. desatero božích přikázánídiez mandamientos de la ley de Dios

soud: náb. boží soudtribunal de Dios

zákon: boží zákonley de Dios

aby: Abych řekl pravdu,...A/Para decir verdad...

aby: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo digo para que lo sepas.

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

bože: Bože chraň!¡Válgame Dios!

boží: Pro lásku boží!¡Por (el) amor de Dios!

česky: Jak se to řekne česky?¿Cómo se dice en checo?

dík: Díky bohu!¡Gracias a Dios!

duch: V duchu jsem si říkal ...Me decía para mí mismo ...

dutat: ani nedutatno decir ni pío

hlesnout: ani nehlesnoutno decir ni pío

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

: Řekl mi to.Me lo ha dicho.