Hlavní obsah

mejor

Vyskytuje se v

dicho: mejor dicholépe řečeno, spíše

más: a más y mejorpořádně hodně, hodně, moc

mejor: a lo mejormožná, třeba

parte: llevar la mejor/peor partebýt ve výhodě/v nevýhodě

pasar: pasar a mejor vidaodejít na onen svět, zemřít pokažená věc ap.

lo: lo mejorto nejlepší

či: o mejor dichoči spíše

lépe: mejor dicholépe řečeno

nejlepší: el mejor de todosnejlepší ze všech

obrátit se: hacerse mejor, mejorarseobrátit se k lepšímu

aby: Te deseo que te mejores pronto.Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.

by: Sería mejor si ...Bylo by lepší, kdyby ...

cítit se: Ya me siento mejor.Už se cítím lépe.

co: cuanto más tanto mejorčím více tím lépe

kamera: premio a la mejor fotografíacena za nejlepší kameru

mnohem: mucho mejormnohem lépe

mnoho: mucho mejoro mnoho lepší

možná: A lo mejor vuelvo mañana.Možná se zítra vrátím.

než: Es mejor que...Je to lepší než...

patřit: Pertenece a los mejores ...Patří k nejlepším ...

pozice: tener la mejor posición de salidamít nejvýhodnější startovní pozici

přání: los mejores deseospřání všeho nejlepšího

přát: Le deseo lo mejor.Přeji vám vše dobré.

rád: Mejor no.Raději ne.

ten, ta, to: La mejor.Ta nejlepší.

uzdravit se: ¡Qué te mejores pronto!Brzo se uzdrav!

vrcholný: estar en la mejor formabýt ve vrcholné formě

dřív: Cuanto antes, mejor.Čím dřív, tím líp.

obrana: La mejor defensa es un buen ataque.Nejlepší obrana je útok.

vědomí: a mi mejor saber y entenderpodle mého nejlepšího vědomí a svědomí

věk: en la mejor edadv nejlepším věku

bien: de bien en mejorčím dál lépe se dařit ap.