Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) tener, poseer, co po kom(zdědit) heredar alg de algn
 2. (disponovat) co tener, poseer alg, disponer de algMáš ponětí...?¿Tienes una idea...?mít na dosahtener al alcance, rozarmít něco společného s kým/čímtener algo en común con alg(n)
 3. (za určitým účelem) co na co tener alg para alg
 4. (máme hezky ap.) hacer, ser
 5. (nosit, držet ap.) tener(na sobě, v náručí, v ruce ap.) llevar(oděv) traerNemám nic k proclení.No tengo nada que declarar.mít s seboullevar (consigo)
 6. (dostávat) recibir(peníze ap.) cobrarMá třicet tisíc. platCobra dos mil euro.
 7. (pocit, vlastnost, stav ap.) tener, sentir(vliv ap.) ejercerMáš rád hrušky?¿Te gustan las peras?Nemám čas.No tengo tiempo.mít rád koho/coquerer, amar (a) alg(n), (líbit se) gustar alg(n), hovor. morirse por algn, privar alg a algnmít naspěchtener prisamít radost z čehoalegrarse, complacerse de algmít smůlutener mala suertemít strach z čehotener miedo de alg, temer a algmít štěstítener buena suerteMám hlad.Tengo hambre.Máš pravdu.Tienes razón.
 8. (být ve vztahu) koho/co tener alg(n)mít na starosti co mít za úkoltener a su cargo, atender alg, correr con alg, estar al cuidado de alg, estar sobre alg(n)mít za ženu kohoestar casado con algn
 9. (obsahovat něco) co (con)tener alg
 10. (pokládat) koho/co za koho/co creer, pensar, considerar (a) alg(n) alg(n)
 11. (uchovávat, skladovat) co guardar, tener, conservar alg
 12. (zplodit) co tener alg
 13. ob.(stýkat se) co s kým tener alg con algnNechci s ním nic mít.No quiero tener nada con él.mít pletky s kýmenredarse, enrollarse, ligarse con algn
 14. (co jíst ap.) tenermít toho moc na prácitener muchas cosas que hacer
 15. co (ovládat) dominar alg, koho(chytit - zločince ap.) capturar, agarrar a algn
 16. (nabádat) koho k čemu exhortar, incitar, instigar a algn a alg
 17. (pracovní postavení) tener(funkci ap.) desempeñar, ostentar
 18. (vymezení obsahu) co tener(měřit) medir alg, llegar a algTýden má sedm dní.La semana tiene siete días.
 19. (účast na činnosti) tenermám školutengo clases
 20. (sympatie ap.) co tener alg
 21. (vyj. nezbytnost) deberCo mám dělat?¿Qué debería/debo hacer?, ¿Qué hago?To bys měl vědět.Deberías saberlo.
 22. (vyj. pravděpodobnost) deber (de)
 23. (vyhráno ap.) co tener alg

Vyskytuje se v

afición: mít rád co, mít zálibu v čem, mít náklonnost k čemutener afición a alg

alquiler: mít co pronajatétener alg en alquiler

amar: mít ze srdce rádamar de corazón

apuro: být v úzkých, mít potížeestar en apuro(s)

atareado: mít hodně práceestar atareado

bien: cítit se/mít se dobřeestar bien

cargo: mít na starostitener a su cargo

cariño: mít rád koho/co, mít vztah, pociťovat náklonnost ke komu/čemutener cariño a alg(n)

común: mít co společnéhotener alg en común

consideración: mít na pamětitener en consideración

corto: mít nedostatek/málo čehoestar corto de alg

crudo: mít to těžkétenerlo crudo

cuenta: mít na pamětitener en cuenta

desentrenado: nemít trénink/cvikestar desentrenado

dificultad: mít potížepasar dificultades

dudoso: být na pochybách, mít pochybnostiestar dudoso

educación: nemít vychování, neumět se chovatno tener educación

efecto: působit, mít účinek, účinkovat vliv ap.hacer efecto

empezar: mít dobrý začátek, začít slibněempezar bien

entendido: mít za to, že..., chápat to tak, že...tener entendido que...

entredicho: mít špatnou pověst, být spornýestar en entredicho

escape: prosakovat, mít trhlinu, unikattener escape

escaso: mít málo peněz, nebýt při penězíchandar escaso de dinero

espanto: mít strach z koho/čeho, bát se, děsit se koho/čehotener espanto a/ante alg(n)

estrechez: mít bídu, žít v nedostatkupasar estrecheces

estreñido: mít zácpuser estreñido

gana: mít chuť/náladu na cotener ganas de alg

garantía: mít záruku čeho, mít zaručeno cotener garantía de alg

humor: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor

miedo: mít strach, bát se o koho/cotener miedo por alg(n)

misericordioso: mít soucit s kým, být milosrdný ke komuser misericordioso con/para algn

modal: mít dobré/špatné způsobytener buenos/malos modales

qué: A co má být?¿Y eso qué?

razón: mít pravdutener razón

repelús: přeběhnout mráz po zádech komu, zamrazit koho, mít husí kůži kdodar repelús a algn

sacar: těžit, mít prospěch, profitovatsacar beneficio(s)

tener: mít vyučovánítener clases

tentado: být v pokušení, mít chuť udělat coestar tentado de hacer alg

vacaciones: být na prázdninách, mít dovolenouestar de vacaciones

accidente: mít nehodu, havarovat, vybourat setener un accidente

alegrar: Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...Me alegra mucho que...

alegría: mít radostsentir alegría

alucinación: mít halucinacetener alucinaciones

ángel: mít kouzlo, mít něco do sebetener ángel

angina: mít angínutener anginas

aquel: mít něco do sebetener su aquel

calzar: Mám číslo bot třicet sedm.Calzo un treinta y siete.

catarro: být nachlazený, mít rýmuestar con catarro

chinchar: To máš pech/smůlu/blbý!¡Te chinchas!

cómo: Jak se máš?, Jak se vede?¿Cómo estás?

cumpleaños: Dnes mám narozeniny.Hoy es mi cumpleaños.

descuidar: Nestarej se!, Neměj obavy!¡Descuida!

desocupado: nemít co na práci, mít volnoestar desocupado

dirección: Jakou máte adresu?¿Cuál es su dirección?

documentado: mít u sebe dokladyestar documentado

encierro: Máš domácí vězení!¡Al encierro!

esperanza: mít naději na co, doufat v co, očekávat cotener esperanza de alg

estar: Jak se máš/máte?¿Cómo estás/está usted?

estima: mít ve velké úctětener en gran estima

expectativa: mít dobré vyhlídky na cotener buenas expectativas de alg

fruto: těžit, mít užitek z čehosacar fruto de alg

furor: vyvolat vlnu šílenství, mít úspěch, stát se senzacíhacer/causar furor

guardia: mít pohotovost/službuestar de guardia

gustar: Rád cestuji., Mám rád cestování.Me gusta viajar.

intención: mít dobré/špatné úmyslytener buena/mala intención

malhumor: mít špatnou náladuestar de malhumor

pretensión: mít velké ambicetener muchas pretensiones

provecho: mít užitek, těžitsacar provecho

puesto: mít na sobě oblečeníllevar puesto

remedio: nemít řešení, nebýt pomocino tener remedio

soler: Obvykle vstávám v..., Mám ve zvyku vstávat v...Suelo levantarme a...

alerta: mít se na pozoru před kým/čímestar/andar/vivir alerta ante alg(n)

cubierto: mít krytá zádatener las espaldas cubiertas

escrito: mít napsáno na čelehovor. llevar escrito en la frente

gala: mít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šatyir/vestir de gala

gusto: mít to potěšení cotener el gusto de alg

malo: mít krámy menstruacihovor. estar mala

mismo: mít se pořád stejně, být všechno při starémhovor. estar/hallarse en las mismas

nada: nemít co dělat kdo kdehovor. no habérsele perdido nada a algn en alg

dispozice: mít k dispozicitener a la disposición

hrůza: mít hrůzu z koho/čehotener miedo a alg(n), estar atemorizado de alg(n)

klidný: mít klidné svědomítener la conciencia tranquila

aby: Měla strach, aby neodešel.Tenía miedo de que él se fuera.

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

bezpečí: mít v bezpečímantener a salvo

bod: mít styčné body v čem shodovat seestar de acuerdo, coincidir en alg

břicho: mít břicho být tlustýtener barriga

by: Měl bys ...Deberías ...

být: Měl jsem dvacet korun.Tuve veinte coronas.

čas: Nemám čas.No tengo tiempo.

číslo: Jaké máš číslo bot?¿Qué número calzas?

debilní: Ty máš ale debilní nápady!¡Qué ideas más estúpidas tienes!

dobrý: mít dobrou náladuestar de buen humor

dojem: Mám dojem, že...Tengo la impresión de que...

dokořán: přen. Měj oči dokořán. buď pozornýEsté atento., Ten cuidado.

dost: mít už dost čehoestar harto de alg

důvěra: mít důvěru v kohoconfiar en algn

fajn: Měli jsme se fajn.(Nos) Lo hemos pasado bien.

fuk: To máš fuk.No importa., Da igual.

gyps: mít nohu v gypsutener la pierna enyesada/en yeso

háček: Má to jeden háček.Tiene un pero.

hezky: Mějte se hezky!¡Qué todo os vaya bien!

hlad: mít (velký) hladtener (mucha) hambre

hodně: mít hodně štěstítener mucha suerte

hromada: Mám hromadu práce.Tengo un montón de trabajo.

hrozný: Mám hrozný hlad.Tengo una hambre tremenda.

chuť: Mám chuť na ...Tengo ganas de ...

jaký: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

jestli: Jestli budu mít čas, zavolám ti.Si tengo tiempo, te llamaré.

kam: Nemám kam jít.No tengo adónde ir.

koníček: Jaké máte koníčky?¿Qué aficiones tiene?

: mít až po krk koho/čehohartarse/ estar harto de alg(n)

balvan: mít balvan na srdcitener una piedra sobre el corazón

cit: nemít v sobě kouska cituno tener entrañas

čelo: mít co napsáno na čeletener alg escrito en la frente

čert: mít čerta v těletener el diablo/los diablos en el cuerpo

eso: mít eso v rukávutener/llevar un as en la manga

hák: Má to na háku.Le importa un pito/comino/bledo.

haléř: nemít ani haléřno tener ni un duro

hlas: mít hlas jako zvontener un vozarrón

hlava: Nemá to hlavu ani patu.Eso no tiene ni pies ni cabeza.

hrst: mít koho v hrstitener a algn en el bolsillo

huba: nemít co do hubyno tener nada que llevarse a la boca

chvíle: mít dlouhou chvíli nudit seaburrirse

kalhoty: mít plné kalhoty bát secagarse (en) los pantalones

kapsa: mít vítězství v kapsetener la victoria en el bote

kecka: mít čeho plné keckyestar hasta las narices de alg

klika: mít klikuestar en buena racha, tener potra

kocour: Když kocour není doma, myši mají pré.Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten.

kost: mít staré kostitener los huesos duros