Hlavní obsah

by

  • Bylo by lepší, kdyby ...Sería mejor si ...Měl bys ...Deberías ...Chtěl bych ...Querría ..., Quisiera ...

Vyskytuje se v

aniž: sin (que)aniž by

jak: cómo nojak by ne souhlas

pokud: a no ser quepokud by

pouze: únicamente sipouze, že by

brát: Me gustaría eso.To bych bral. chtěl

být: ¿Sería posible?Bylo by to možné?

dát se: ¿Sería posible hacerlo?Dalo by se to udělat?

hrozně: Quisiera mucho ...Hrozně rád bych ...

chtít: Quisiera ...Chtěl bych ...

jít: ¿Sería posible (hacerlo)?Šlo by to?

kdyby: Si lo supiera, te lo diría.Kdybych to věděl, řekl bych ti to.

klidně: No dudaría en hacerlo.Klidně by to udělal.

leckdo: Cualquiera pueda pensar que ...Leckdo by si mohl myslet, že ...

mít: Deberías saberlo.To bys měl vědět.

moct: ¿Me podría ayudar?Mohl byste mi pomoci?

možná: Quizás podríamos ...Možná bychom mohli ...

nejraději: Preferiría no ir ahí.Nejraději bych tam nechodil.

nic: como si nadajako by nic

podat: ¿Me pasa la sal, por favor?Podal byste mi sůl, prosím?

rád: Me gustaría..., Quisiera...Rád bych...

sázet: Eso no es tan seguro.přen. Na to bych nesázel. nespoléhal

slehnout: Se escabulló., Se esfumó.Jako by se pod ním slehla zem.

ubýt: No te pasaría nada si...Ono by tě neubylo, kdybys...

vhod: Me vendría bien si ...Přišlo by mi vhod, kdyby ...

vysvětlit: ¿Me lo podría explicar?Mohl byste mi to vysvětlit?

záhodný: Sería aconsejable...Bylo by záhodno...

zajímat: Me gustaría saber si..., Me pregunto si...Zajímalo by mne, jestli...

ani: ni jotaani co by se za nehet vešlo

dohodit: a tiro de piedraco by kamenem dohodil

chumelit (se): como si tal cosa, como si no pasara nadajako by se nechumelilo

kámen: a tiro de piedraco by kamenem dohodil

krev: Si me pinchan, no me sacan sangre.Krve by se ve mně nedořezal.

moucha: No mataría ni una mosca.Neublížil by ani mouše.

nehet: un higoco by se za nehet vešlo

oheň: Pondría la mano en el fuego por ella.Dal by za ni ruku do ohně.

pět: en un santiamén, en un decir Jesúsnež bys do pěti napočítal

probudit: Eso hace hablar a los mudos.To by probudilo mrtvého.

říct: en un santiamén, en menos que se reza un Padre Nuestronež bys řekl švec

sen: No me lo hubiera imaginado.To by mě ani ve snu nenapadlo.

špendlík: estar de bote en botebýt plný, že by špendlík nepropadl

švec: en un abrir y cerrar de ojosnež bys řekl švec

vyhnat: Hace un tiempo de perros.Psa by nevyhnal. je hrozné počasí

využít: Sería un pecado no aprovecharlo.Byl by hřích toho nevyužít.

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

by: Sería mejor si ...Bylo by lepší, kdyby ...