Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) co poder alg, ser capaz de alg(být s to, dokázat) estar en condiciones de algMohl byste mi pomoci?¿Me podría ayudar?Už nemůžu.No puedo más.Dělám, co můžu.Hago lo que puedo.
  2. (smět) poderMůže se tady kouřit?¿Se puede fumar aquí?
  3. za co (být vinen) tener la culpa(být odpovědný) ser responsable de algJá za to nemůžu.No es mi culpa., Yo no tengo la culpa.
  4. (pravděpodobně) poder(omezení) deber (de)Může být tak deset hodin.Serán las diez.
  5. (je vhodné) poder, ser bueno

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez co pasarse sin alg, poder prescindir de algmoci postrádat

rovnat se: být srovnatelný komu/čemu alcanzar* (a) alg(n), poder competir* con alg(n)moci se rovnat

vystát: nemoci snést koho/co no (poder) soportar (a) alg(n), no poder con alg(n)nemoci vystát

děkovat: deber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algnmoci děkovat komu za co vděčit

dělba: división del poderdělba moci

kulminace: culminación de la enfermedadmed. kulminace nemoci

přetrhnout se: mít moc práce andar/bailar/ir de coronilla, chtít se zavděčit despizcarsehovor. moci se přetrhnout

ženský: enfermedades femeninas/ginecológicasženské nemoci

dočkat se: Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...Už se nemůžu dočkat, až...

dopočítat se: No podía llegar al resultado.Nemohl se dopočítat výsledku.

dostat: ¿Me da otro café?Mohu dostat ještě jednu kávu?

dovolit si: poder permitirse (el lujo de) algmoci si dovolit co

hláskovat: ¿Me lo puede deletrear?Můžete mi to hláskovat?

hned: en cuanto puedahned jak budu moct

ihned: en cuanto puedaihned jak budu moci

klidný: Puede estar tranquilo.Můžete být klidný.

leckdo: Cualquiera pueda pensar que ...Leckdo by si mohl myslet, že ...

možná: Quizás podríamos ...Možná bychom mohli ...

myšlenka: No puedo quitarme de la mente que ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

nabídnout: ¿Puedo ofrecerle...?Mohu vám nabídnout...?

nahlas: ¿Puede hablar más alto?Můžete mluvit víc nahlas?

nemoc: enfermedades infantilesdětské nemoci

obrátit se: poder disponer de algnmoci se obrátit na koho s problémem ap.

počítat: ¿Podemos contar contigo?Můžeme s tebou počítat?

pomoct: ¿Puedo ayudarle?, ¿Le ayudo?Mohu vám pomoct?

pomoct si: No puedo evitarlo.Nemůžu si pomoct.

požádat: ¿Le puedo pedir algo?Mohu vás o něco požádat?

přepojit: ¿Me puede pasar a...?Můžete mě přepojit na...?

přerušit: ¿Puedo interrumpirle?Mohu vás přerušit?

přidat: ¿Puedo tomar más?Můžu si přidat?

přisednout: ¿Puedo sentarme aquí?Mohu si přisednout?

rozeznat: No podía distinguirlos.Nemohl je od sebe rozeznat.

rozměnit: ¿Me puede cambiar?Můžete mi rozměnit?

sloužit: ¿En qué puedo ayudarle/servirle?Čím Vám mohu sloužit?

smířit se: no ser capaz de aceptar, přen., expr. no poder tragar algnemoci se smířit s čím

snést: no poder aguantar (más)nemoci už dále snést

spát: no poder dormir, přen. no pegar ojonemoci spát

spolehnout (se): Puedes confiar en mí.Na mě se můžeš spolehnout.

udělat: Haré todo lo que pueda.Udělám vše, co budu moci.

udržet: No podía sostenerlo más.Už jsem to nemohl udržet.

usnout: No podía dormirme.Nemohl jsem usnout.

uvěřit: No puedo creérmelo.Tomu nemohu uvěřit.

vidět: Ya no puedo ni verlo.Už to nemůžu ani vidět.

vpředu: ¿Puedo sentarme delante?Můžu sedět vpředu?

vy: ¿Cómo puedo ayudarle?Jak vám mohu pomoci?

vybrat: Puedes elegir.Můžeš si vybrat.

vyfotografovat: ¿Nos puede sacar una foto?Můžete nás vyfotografovat?

vykašlat se: Paso de eso.Na to se můžu vykašlat.

vysvětlit: ¿Me lo podría explicar?Mohl byste mi to vysvětlit?

vzpomenout (si): No puedo acordarme de ...Nemohu si vzpomenout na ...

zaručit: No puedo garantizar que ...Nemohu zaručit, že ...

zatelefonovat: ¿Puedo hacer una llamada?Mohu si zatelefonovat?

zeptat se: ¿Puedo preguntar algo?Mohu se na něco zeptat?

známka: síntomas de la enfermedadznámky nemoci

zopakovat: ¿Puede repetir la pregunta?Můžete zopakovat otázku?

gratulovat: ¡Ya podéis estar contentos!iron. Můžete si gratulovat!

moc: estar en el poderbýt u moci

propadnout se: caérsele la cara de vergüenza a algn, no saber a donde meterse algn(moci se) propadnout hanbou kdo

zítřek: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

culpa: tener la culpa de algbýt zodpovědný, moci za co, zavinit co

culpable: ser culpable de algzavinit, moci, nést vinu, být zodpovědný za co nehodu ap.

desmerecer: no desmerecer de algmoci se směle rovnat čemu, nijak nezaostávat za čím

poder: estar en el poderbýt u moci, vládnout

impaciente: estar impaciente por algnemoci se dočkat čeho

moct: ¿Me podría ayudar?Mohl byste mi pomoci?