Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) co poder alg, ser capaz de alg(být s to, dokázat) estar en condiciones de algMohl byste mi pomoci?¿Me podría ayudar?Už nemůžu.No puedo más.Dělám, co můžu.Hago lo que puedo.
  2. (smět) poderMůže se tady kouřit?¿Se puede fumar aquí?
  3. za co (být vinen) tener la culpa(být odpovědný) ser responsable de algJá za to nemůžu.No es mi culpa., Yo no tengo la culpa.
  4. (pravděpodobně) poder(omezení) deber (de)Může být tak deset hodin.Serán las diez.
  5. (je vhodné) poder, ser bueno

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez co pasarse sin alg, poder* prescindir de alg

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu alcanzar* (a) alg(n), poder* competir* con alg(n)

vystát: nemoci vystátnemoci snést koho/co no (poder) soportar (a) alg(n), no poder* con alg(n)

děkovat: moci děkovat komu za co vděčitdeber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algn

dělba: dělba mocidivisión del poder

kulminace: med. kulminace nemociculminación de la enfermedad

přetrhnout se: hovor. moci se přetrhnoutmít moc práce andar/bailar/ir de coronilla, chtít se zavděčit despizcarse

rovnat se: nemoci se rovnat komu/čemuno alcanzar (a) alg(n), no poder competir con alg(n)

ženský: ženské nemocienfermedades femeninas/ginecológicas

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dopočítat se: Nemohl se dopočítat výsledku.No podía llegar al resultado.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?¿Me da otro café?

dovolit si: moci si dovolit copoder permitirse (el lujo de) alg

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?¿Me lo puede deletrear?

hned: hned jak budu mocten cuanto pueda

ihned: ihned jak budu mocien cuanto pueda

klidný: Můžete být klidný.Puede estar tranquilo.

leckdo: Leckdo by si mohl myslet, že ...Cualquiera pueda pensar que ...

možná: Možná bychom mohli ...Quizás podríamos ...

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...No puedo quitarme de la mente que ...

nabídnout: Mohu vám nabídnout...?¿Puedo ofrecerle...?

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?¿Puede hablar más alto?

nemoc: dětské nemocienfermedades infantiles

obrátit se: moci se obrátit na koho s problémem ap.poder disponer de algn

počítat: Můžeme s tebou počítat?¿Podemos contar contigo?

pomoct: Mohu vám pomoct?¿Puedo ayudarle?, ¿Le ayudo?

pomoct si: Nemůžu si pomoct.No puedo evitarlo.

požádat: Mohu vás o něco požádat?¿Le puedo pedir algo?

přepojit: Můžete mě přepojit na...?¿Me puede pasar a...?

přerušit: Mohu vás přerušit?¿Puedo interrumpirle?

přidat: Můžu si přidat?¿Puedo tomar más?

přisednout: Mohu si přisednout?¿Puedo sentarme aquí?

rovnat se: Nikdo se mu nemůže rovnat.Nadie puede competir con él.

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.No podía distinguirlos.

rozměnit: Můžete mi rozměnit?¿Me puede cambiar?

sloužit: Čím Vám mohu sloužit?¿En qué puedo ayudarle/servirle?

sloužit: Nemohu sloužit.No le puedo ayudar.

smířit se: nemoci se smířit s čímno ser capaz de aceptar, přen., expr. no poder tragar alg

snést: nemoci už dále snéstno poder aguantar (más)

spát: nemoci spátno poder dormir, přen. no pegar ojo

spolehnout (se): Na mě se můžeš spolehnout.Puedes confiar en mí.

udělat: Udělám vše, co budu moci.Haré todo lo que pueda.

udržet: Už jsem to nemohl udržet.No podía sostenerlo más.

usnout: Nemohl jsem usnout.No podía dormirme.

uvěřit: Tomu nemohu uvěřit.No puedo creérmelo.

vidět: Už to nemůžu ani vidět.Ya no puedo ni verlo.

vpředu: Můžu sedět vpředu?¿Puedo sentarme delante?

vy: Jak vám mohu pomoci?¿Cómo puedo ayudarle?

vybrat: Můžeš si vybrat.Puedes elegir.

vyfotografovat: Můžete nás vyfotografovat?¿Nos puede sacar una foto?

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.Paso de eso.

vystát: Nemůžu ho vystát.No lo soporto/aguanto.

vysvětlit: Mohl byste mi to vysvětlit?¿Me lo podría explicar?

vzpomenout (si): Nemohu si vzpomenout na ...No puedo acordarme de ...

zaručit: Nemohu zaručit, že ...No puedo garantizar que ...

zatelefonovat: Mohu si zatelefonovat?¿Puedo hacer una llamada?

zeptat se: Mohu se na něco zeptat?¿Puedo preguntar algo?

známka: známky nemocisíntomas de la enfermedad

zopakovat: Můžete zopakovat otázku?¿Puede repetir la pregunta?

gratulovat: iron. Můžete si gratulovat!¡Ya podéis estar contentos!

moc: být u mociestar en el poder

propadnout se: (moci se) propadnout hanbou kdocaérsele la cara de vergüenza a algn, no saber a donde meterse algn

udělat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

zítřek: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

culpa: tener la culpa de algbýt zodpovědný, moci za co, zavinit co

culpable: ser culpable de algzavinit, moci, nést vinu za co nehodu ap.

desmerecer: no desmerecer de algmoci se směle rovnat čemu, nijak nezaostávat za čím

poder: estar en el poderbýt u moci, vládnout

impaciente: estar impaciente por algnemoci se dočkat čeho