Hlavní obsah

děkovat

Nedokonavé sloveso

  1. (vyslovovat díky) komu za co dar las gracias a algn por alg, agradecer a algn algDěkuji mnohokrát.Muchas gracias.Předem Vám děkuji.Le anticipo mi agradecimiento.
  2. (být zavázán)moci děkovat komu za co vděčitdeber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algn

Vyskytuje se v

pěkně: muchas graciaspěkně děkuji

mnohokrát: Muchas gracias.Děkuji mnohokrát.

mockrát: Muchas gracias.Mockrát děkuji.

optání: Gracias por preguntar.Děkuji za optání.

předem: Gracias por adelantado.Předem děkuji.

ty: Te lo agradezco.Děkuji ti za to.

za: Gracias por ...Děkuji za ...

gracia: dar (las) gracias a algn por alg(po)děkovat komu za co

agradecer: Les agradezco su ayuda.Děkuji vám za pomoc.

děkovat: deber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algnmoci děkovat komu za co vděčit