Hlavní obsah

dar

Tranzitivní sloveso

 1. dát/dávat, darovat
 2. podat
 3. dát, poskytnout
 4. udělit souhlas ap.
 5. vydávat, šířit vůni ap.
 6. dávat mléko ap., rodit ovoce ap.
 7. pustit vodu ap., rozsvítit světlo
 8. učit předmět ap., mít, dávat přednášku ap.dar clasesučit
 9. vysílat, dávat, pouštět film ap.
 10. pořádat, uspořádat oslavu ap.
 11. bít, odbíjet hodiny
 12. (po)kazit, zkazit den ap.
 13. uhodnout, správně zodpovědět
 14. předat instrukce ap., poslat pozdravy ap.dar los recuerdos a algnpozdravovat koho
 15. (z)působit radost ap.dar penamrzet, trápit

Vyskytuje se v

agua: dát echo/avízo o příchodu policiedar el agua

aludido: cítit se dotčenýdarse por aludido

amagar: plané vyhrožování, plané sliby, skutek utekamagar y no dar

baja: a algn dát neschopenku komudar de baja

boqueada: být v posledním tažení, mít na kahánkudar las (últimas) boqueadas

bruces: srazit se s kým, natrefit na koho/codar(se) de bruces con alg(n)

busilis: přijít na kloub čemudar en el busilis de alg

cabida: pojmout koho/codar cabida a alg(n)

cabo: dotáhnout, dopilovat, doladit codar cabo a alg

calabaza: dát košem odmítnoutdar calabazas

cara: nést zodpovědnost, čelit následkůmdar la cara

caso: za předpokladu, že, vzhledem k tomu, žedado caso que

codo: šťouchnout loktem dát znamení ap.dar de(l) codo

cuenta: (po)všimnout si čeho, uvědomit si codarse cuenta de alg

dado: vzhledem k tomu, že, protožedado que

dar: poroditdar a luz

descontado: pokládat za jistédar por descontado

empleado: nelitovat čehodar alg por bien empleado

entender: dát na srozuměnoudar a entender

espalda: otočit se zády ke komu, ukázat záda komu odmítnout mu pomocidar/volver la espalda a algn

hora: objednat koho lékař pacienta ap.dar hora a algn

igual: a algn být lhostejný/jedno komudar igual

jabón: mazat med kolem pusy komudar jabón a algn

lugar: jakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jaka como dé lugar

lujo: de hacer alg dovolit si udělat codarse el lujo

luz: (po)roditdar a luz

nariz: srazit se s kým při chůzidarse de narices con algn

paso: a alg způsobit co, dát průchod čemudar paso

pie: zavdat příčinu, dát podnět k čemu, vyvolat codar pie para alg

pista: napovědětdar pista

postín: vytahovat se, dělat se důležitýmdarse postín

prisa: spěchat, být naléhavý codar prisa alg

puerta: prásknout komu dveřmi před nosem, zavřít komu dveře před nosemdar con la puerta en las narices a algn

puntilla: a algn dodělat, dorazit koho, zatlouct poslední hřebíček do rakve komudar la puntilla

queso: podfouknout, napálitdársela con queso

rienda: popustit uzdu, dát volný průběh, nechat volnou rukudar rienda suelta

supuesto: pokládat za samozřejmédar por supuesto

tregua: uklidnit se, přestat bolet rána ap.dar treguas

visto: schválit, povolit, přijmoutdar el visto bueno

vuelco: bodnout u srdce bolestí ap., poskočit srdce radostí ap.dar un vuelco el corazón

vuelta: točit se, otáčet sedar vueltas

abrazo: obejmout kohodar un abrazo a algn

alarma: vyhlásit poplachdar la voz de alarma

alazo: mávnout křídlydar un alazo

almidón: naškrobit codar almidón a alg

alta: uschopnit, uznat za zdravého pacientadar de/el alta

ánimo: povzbudit koho, dodat odvahy komudar ánimos a algn

asco: Hnusí se mi to.Me da asco.

atracón: přecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čehodarse un atracón de alg

banquete: pořádat hostinudar un banquete

barrida: zamést co kuchyň ap.dar barrida a alg

bienvenida: přivítat, uvítatdar la bienvenida

cabezada: klimbat, podřimovat vsedědar cabezadas

callada: odpovědět mlčením, neodpovědět, neodpovídathovor. dar la callada por respuesta

castaña: bouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.darse una castaña

cauce: otevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit codar cauce a alg

celo: vyvolávat žárlivost v kom, dávat důvod k žárlivosti komudar celos a algn

cerrojazo: prásknout dveřmidar cerrojazo

chupetón: nasávat, srkat z čehodar chupetones a alg

cita: dát si schůzku/srazdarse cita

clase: učit co, dávat hodiny čehodar clases de alg

confesión: (vy)zpovídat kohooír en/dar confesión a algn

confianza: vzbuzovat důvěrudar confianza

conocer: oznámit, dát na vědomídar a conocer

consejo: dávat rady komudar consejos a algn

cuartel: nedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.no dar cuartel a algn

cuerda: natáhnout co hodinky ap., hovor. pobídnout koho, dát podnět komudar cuerda (a) alg(n)

definición: podat definici čehodar la definición de alg

diana: strefit se do černéhohacer/dar en la diana

disgusto: naštvat, otrávit, rozzlobit kohodar un disgusto a algn

dispuesto: být rozhodnutý do toho jítestar dispuesto a dar la batalla

ejemplo: jít příkladem, být vzorem komudar ejemplo a algn

empleo: dát práci komu, zaměstnat kohodar empleo a algn

empujón: strčit, vrazit do koho/čehopegar/dar un empujón a alg(n)

enhorabuena: blahopřát komu k čemudar la enhorabuena a algn por alg

espanto: vyděsit, poděsit koho, nahnat strach komudar espanto a algn

esquina: zajít za rohdoblar/dar la vuelta a la esquina

fama: proslavitdar fama

golpetazo: silně se udeřit o codarse un golpetazo contra alg

gracia: (po)děkovat komu za codar (las) gracias a algn por alg

hervor: povařit codar un hervor a alg

impulso: rozjet, rozhýbat, roztlačit, popohnat, postrčit codar impulso a alg

lata: být nudný pro koho, otravovat, obtěžovat kohodar (la) lata a algn

miedo: nahánět strach komudar miedo a algn

abasto: con alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat cono dar abasto