Hlavní obsah

sentado

Vyskytuje se v

estar: estar sentadosedět

acusado: sentar en el banquillo de los acusadosposadit na lavici obžalovaných

sentir: Lo siento.Je mi to líto.

dostat: entrar en razón, sentar la cabezadostat rozum

klidový: pulso sentadomed. klidový tep

pravice: estar sentado a la derechasedět po pravici po pravé straně

sed: estar sentado con piernas cruzadassedět v tureckém sedu

brnět: Siento hormigueos en la pierna.Brní mě noha.

cítit se: No me siento bien.Necítím se dobře.

člověk: Me siento como nuevo.Cítím se jako nový člověk.

dobře: No me siento bien.Není mi dobře.

doma: Siéntase como en casa.Buďte tu jako doma.

líto: Lo siento., Lo lamento mucho., ¡Qué pena!Je mi to líto.

litovat: Lo siento mucho.Velice lituji.

mrzet: Siento que ...Mrzí mě, že ...

načekat se: Puedes esperar sentado., ¡Cuánto esperarás!To se načekáš!

nanic: No me siento bien., Me siento mal.Je mi nanic.

nerad: Siento mucho molestarle.Velmi nerad vás obtěžuji.

obtěžovat: Siento molestarle., Disculpe la molestia.Promiňte, že vás obtěžuji.

pocit: ¿Cómo se siente eso?Jaký je to pocit?

přisednout: ¿Puedo sentarme aquí?Mohu si přisednout?

sedět: Quédate sentadoZůstaň sedět.

slabo: Me siento débil.Je mi slabo.

špatně: Me siento mal., na zvracení Tengo náuseas., Me mareo.Je mi špatně.

u: estar sentado a la mesasedět u stolu

velice: Lo siento mucho.Je mi to velice líto.

vpředu: ¿Puedo sentarme delante?Můžu sedět vpředu?

záda: estar sentado espalda contra/con espaldasedět zády k sobě

zdržení: Siento el retraso.Omlouvám se za zdržení.

zlobit se: Siento molestarle pero ...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

dynamit: estar (sentado) sobre un barril de pólvorasedět na sudu dynamitu

mysl: Ojos que no ven, corazón que no siente.Sejde z očí, sejde z mysli.

sud: estar sentado sobre un barril de pólvorasedět na sudu s prachem

sentada: de una sentadana posezení, najednou