Hlavní obsah

doma

Příslovce

  • en casaBratr není doma.Mi hermano no está en casa.Buďte tu jako doma.Siéntase como en casa.doma dělaný domácícaserou nás domaen nuestra casahrát doma na domácím hřištijugar en campo propio

Vyskytuje se v

dodávka: entrega a domiciliododávka do domu

jako: como en (su) casa, přen. a todos anchosjako doma cítit se ap.

majitel: casero majitel (nájemního) domu

rozvoz: (servicio de) reparto a domiciliorozvoz do domu

být: estar en/fuera de casabýt doma/venku

domov: gente sin techolidé bez domova

doprovodit: La acompañó a casa.Doprovodil ji domů.

před, přede: Te espero delante de la casa.Počkám před domem.

trčet: estar metido todo el día en casatrčet celý den doma

trefit: ¿Sabes llegar a casa?Trefíš domů?

za: Está detrás de la casa.Je za domem.

zatékat: La casa hace agua/tiene goteras.Do domu zatéká.

zůstat: quedarse en casazůstat doma

kocour: Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten.Když kocour není doma, myši mají pré.

casa: a casadomů

franquear: franquear la entradavejít do domu

camino: camino de casacestou domů

junto: junto a la casavedle/u domu

tierra: Nadie es profeta en su tierra.Doma není nikdo prorokem.

doma: jugar en campo propiohrát doma na domácím hřišti