Hlavní obsah

casa

Podstatné jméno ženské

  1. dům, (obytná) budovaa casadomůen casadomacasa de campochata, chalupa, venkovský důmcasa de vecindad/vecinosčinžovní dům
  2. byt, obydlí
  3. domácnost, rodinaama de casažena v domácnosti
  4. rod panovnický ap.la casa de Austriahabsburský rodcasa realkrálovská rodina, královský rod, královská dynastie, přen. královský palác
  5. firma, podnik, institucecasa de empeño(s)zastavárna
  6. sport.domácí hřiště

Vyskytuje se v

casar: con algn vzít si koho, vdát se za koho, (o)ženit se s kým, vzít se s kýmcasar(se)

caso: nehoda, nečekaná událost s nepříjemnými následkycaso fortuito

cita: hodinový hotelcasa de citas

hacer: (a) alg(n) poslouchat, dát na koho/cohacer caso

acogida: azylový důmcasa de acogida

acusativo: akuzativ, 4. pádcaso acusativo

Borbón: rod Bourbonů, bourbonská dynastiecasa de Borbón

cambiar: (pře)stěhovat secambiar de casa

cambio: směnárnacasa de cambio

campo: venkovské sídlo, chatacasa de campo

clínico: klinický případcaso clínico

consistorial: radnicecasa consistorial

dativo: dativ, třetí pádcaso dativo

dios: dům Páněcasa de Dios

editorial: nakladatelství, vydavatelstvícasa editorial

empeño: zastavárnacasa de empeño

honra: věc ctipunto/caso de honra

moneda: mincovnacasa de la moneda

nominativo: první pádcaso nominativo

omiso: nevšímat si, nedbat čeho, přehlížet, ignorovat cohacer caso omiso de alg

puta: bordel, hampejzcasa de putas

real: královský rod, královská dynastiecasa real

socorro: lékařská služba první pomoci zařízenícasa/puesto de socorro

: čajovnacasa/sala/salón de té

casa: hrabat pro sebe, hrát do vlastní kapsybarrer para casa

vocativo: vokativ, 5. pád v české gramaticecaso vocativo

ama: žena v domácnostiama de casa

akutní: akutní případ nemoc i pacienturgencia , caso de urgencia

azylový: azylový důmcasa de acogida

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

čest: otázka cticuestión de honor, caso de honor

čtvrtý: ling. čtvrtý pádcaso acusativo

dům: polit. Bílý důmCasa Blanca

jako: jako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

kulturní: kulturní důmcasa de cultura

mít: mít za ženu kohoestar casado con algn

mluvit: mluvit k věcihablar al caso

možnost: až jako poslední možnostcomo el último recurso, en el último caso

nouze: krajní nouzecaso de necesidad, situación límite

otcovský: otcovský důmcasa paterna

pád: první pád(caso) nominativo

panenka: domeček pro panenkycasa de muñecas

první: ling. první pádcaso nominativo

případ: lékařský případcaso médico

dbát: nedbat čehono hacer caso a alg

doma: Bratr není doma.Mi hermano no está en casa.

domácnost: žena v domácnostiama de casa

doprovodit: Doprovodil ji domů.La acompañó a casa.

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

karta: domeček z karetcasa de naipes

moře: mít dům u mořetener una casa junto al mar

my: u nás domaen nuestra casa

návštěva: být na návštěvě u kohoestar de visita en casa de algn

nutnost: v případě nutnostien caso de necesidad

oba, obě: v obou případechen ambos casos

odpad: domovní/toxický odpadresiduos de la casa/tóxicos

ohlížet se: Na mne se neohlížej.No me hagas caso.

opačný: v opačném případěen caso contrario, de otro modo

patrový: patrový důmcasa de varios pisos

podomácku: podomácku vyrobenýhecho en casa

podpálit: Podpálili mu dům.Incendiaron su casa.

probojovat se: Domácí tým se probojoval do finále.El equipo de casa logró llegar a la final.

před, přede: Počkám před domem.Te espero delante de la casa.