Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) en
  2. (k nějakému cíli) aJdu do postele. jít spátMe voy a la cama.vlak do Prahyel tren con destino a Pragasport. skok do dálkysalto de longituddo kopcecuesta arriba
  3. (až po) hasta, aod rána do večerade la mañana a la noche, přen. de sol a solaž do posledního okamžikuhasta el último momento
  4. (vyjadřuje plnou míru) en, ado jisté míryen cierta medida
  5. (vyjadřuje účel) para, avstupenka do divadlaentrada f de teatro
  6. (vyj. vztah mezi dějem a předmětem)

Vyskytuje se v

: dohasta

civět: přen., hovor. civět do blbamirar las telarañas

dálka: sport. skok do dálkysalto de longitud

dát: dát do zásuvky elektrickéenchufar

dát: dát do dražbysubastar

detail: promýšlet do detailupensar bien, přen. hilar fino

detail: do detailuhasta el último detalle, hovor. con puntos y comas

dnešek: do dneškahasta hoy

doba: od/do té dobydesde/hasta ese momento

dodávka: dodávka do domuentrega a domicilio

dojít: dojít do polovinyllegar a la mitad

dýchání: med. umělé dýchání, dýchání z úst do ústrespiración boca a boca/artificial

exil: odejít do exiluexiliarse

gala: expr. hodit se do galavestirse de gala

hlava: vzít si do hlavymeterse entre ceja y ceja, meterse entre ceja y ceja

hnát: hnát do extrémuextremar

hnát se: hnát se krev do tváře komuenrojecerse, ruborizarse, ponerse colorado algn

jehlice: jehlice do kravatyalfiler de corbata

kalhoty: kalhoty do zvonupantalones de campana

koupel: sůl do koupelesal de baño

kriminál: zavřít do kriminálu kohoencarcelar a algn, meter a la cárcel

krvácení: krvácení do mozkuhemorragia cerebral

let: let do vesmíruvuelo espacial

malér: dostat se do malérumeterse en un lío

minulost: pohled do minulostiojeada al pasado

míra: do jisté míryen cierta medida

mozek: med. krvácení do mozkuderrame cerebral

nájem: dát co komu do nájmualquilar alg a algn

nasadit: nasadit do boje jednotky ap.poner en batalla

nedávný: do nedávné dobyhasta hace poco (tiempo)

odejít: odejít do důchodujubilarse

odchod: (předčasný) odchod do důchodujubilación (anticipada)

odchod: odchod do exiluexilio

ouško: do ouška něco říci ap.al oído

palice: vzít si co do palicemeterse/ponerse alg entre ceja y ceja

paní: paní do domácnostiempleada de hogar

paráda: dát/hodit se do parádyponerse en gala

pěna: pěna do koupeleespuma de baño

penze: dát do penze kohojubilar, retirar, pensionar a algn

penze: odejít do penzejubilarse

podrobnost: zabíhat do podrobnostíentrar en detalles

pohled: pohled do minulostiojeada al pasado, retrospección

poslat: poslat do důchoduretirar

postavit se: postavit se do řadyalinearse

postavit se: postavit se do pozorucuadrarse

pouť: pouť do Mekkyperegrinación a La Meca

povědomí: vstoupit do povědomíhacerse conocido/notorio

povětří: vyhodit do povětří náloží ap.hacer saltar por los aires

povětří: vyletět do povětřívolar por los aires

povolat: povolat do zbraněmovilizar

pozor: voj. postavit se do pozorucuadrarse, ponerse en posición de firme(s)

prášek: prášek do pečivapolvo de hornear, levadura en polvo, levadura química

protisměr: do protisměruen dirección contraria

provoz: dát/uvést do provozuponer en funcionamiento

přecházet: přecházet do rukou kohopasar al poder de algn

přecházet: přecházet do ilegalitypasar a la clandestinidad

přecházet: přecházet do ofenzívytomar la ofensiva

přejít: přejít do rukou kohopasar al poder de algn

přejít: přejít do ilegalitypasar a la clandestinidad

přejít: přejít do ofenzívytomar la ofensiva

přidat: přidat do krokualargar/apretar/acelerar el paso

přidělit: přidělit do opatrovnictví komuatribuir la guarda y custodia a algn

přihrát: přihrát do středucentrar

přijít: přijít do jiného stavuquedar embarazada

přijít: přijít do letentrar en años

přivést: přivést do jiného stavuembarazar

pustit se: pustit se do jídlaempezar/ponerse a comer, přen., hovor. echar un diente

rovnat: rovnat do řadyalinear

rozvoz: rozvoz do domu(servicio de) reparto a domicilio

rutina: upadnout do rutinycaer/entrar en la rutina

řeč: přijít do řečícaer en poder de las lenguas

angličtina: překlad z/do angličtinytraducción del/al inglés

archiv: zařadit do archivuarchivar

armáda: vstoupit do armádyentrar/ingresar en el ejército

autobus: nastoupit do autobusu/vystoupit z autobussubir al autobús/bajar del autobús

: zůstat až do koncequedarse hasta el fin

bezvědomí: upadnout do bezvědomíperder el conocimiento/la conciencia, desmayarse

cvok: Je do ní cvok.Está chiflado por ella.

den: do dnešního dne dodneshasta hoy (día)

deprese: upadnout do depresecaer en la depresión

domácnost: paní do domácnostiempleada de hogar

dopravit: dopravit raněného do nemocnicellevar al herido al hospital

dostat se: Dostal se do pasti.Cayó en la trampa.

dostat se: dostat se do problémůmeterse en un lío

důchod: jít do důchodujubilarse

extrém: jít z extrému do extrémupasar de un extremo a otro

extrém: zacházet do extrémůllegar a los extremos

hluboko: hluboko do nocihasta altas horas de la noche

hodit: hodit dopis do schránkyechar la carta en el buzón

hodovat: Hodovali do časného rána.Festejaron hasta la madrugada.