Hlavní obsah

den

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (24 hodin) día m(cesty ap.) jornada fdvakrát za dendos veces al díado dnešního dne dodneshasta hoy (día)každý den, den co dencada día, todos los díasob dencada dos días, un día sí y otro no/un día nopracovní/všední dendía m laborablepřen. soudný dendía m del juicio finalŠtědrý dendía m de Nochebuena
  2. (bílý den) día mve dnede díaDobrý den!¡Buenos días!

Vyskytuje se v

agua: dar el aguadát echo/avízo o příchodu policie

aludido: darse por aludidocítit se dotčený

amagar: amagar y no darplané vyhrožování, plané sliby, skutek utek

baja: dar de bajaa algn dát neschopenku komu

boqueada: dar las (últimas) boqueadasbýt v posledním tažení, mít na kahánku

bruces: dar(se) de bruces con alg(n)srazit se s kým, natrefit na koho/co

busilis: dar en el busilis de algpřijít na kloub čemu

cabida: dar cabida a alg(n)pojmout koho/co

cabo: dar cabo a algdotáhnout, dopilovat, doladit co

calabaza: dar calabazasdát košem odmítnout

cara: dar la caranést zodpovědnost, čelit následkům

caso: dado caso queza předpokladu, že, vzhledem k tomu, že

codo: dar de(l) codošťouchnout loktem dát znamení ap.

cuenta: darse cuenta de alg(po)všimnout si čeho, uvědomit si co

dado: dado quevzhledem k tomu, že, protože

dar: dar a luzporodit

descontado: dar por descontadopokládat za jisté

empleado: dar alg por bien empleadonelitovat čeho

entender: dar a entenderdát na srozuměnou

espalda: dar/volver la espalda a algnotočit se zády ke komu, ukázat záda komu odmítnout mu pomoci

hora: dar hora a algnobjednat koho lékař pacienta ap.

igual: dar iguala algn být lhostejný/jedno komu

jabón: dar jabón a algnmazat med kolem pusy komu

lugar: a como dé lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

lujo: darse el lujode hacer alg dovolit si udělat co

luz: dar a luz(po)rodit

nariz: darse de narices con algnsrazit se s kým při chůzi

paso: dar pasoa alg způsobit co, dát průchod čemu

pie: dar pie para algzavdat příčinu, dát podnět k čemu, vyvolat co

pista: dar pistanapovědět

postín: darse postínvytahovat se, dělat se důležitým

prisa: dar prisa algspěchat, být naléhavý co

puerta: dar con la puerta en las narices a algnprásknout komu dveřmi před nosem, zavřít komu dveře před nosem

puntilla: dar la puntillaa algn dodělat, dorazit koho, zatlouct poslední hřebíček do rakve komu

queso: dársela con quesopodfouknout, napálit

rienda: dar rienda sueltapopustit uzdu, dát volný průběh, nechat volnou ruku

supuesto: dar por supuestopokládat za samozřejmé

tregua: dar treguasuklidnit se, přestat bolet rána ap.

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

vuelco: dar un vuelco el corazónbodnout u srdce bolestí ap., poskočit srdce radostí ap.

vuelta: dar vueltastočit se, otáčet se

abrazo: dar un abrazo a algnobejmout koho

alarma: dar la voz de alarmavyhlásit poplach

alazo: dar un alazomávnout křídly

almidón: dar almidón a algnaškrobit co

alta: dar de/el altauschopnit, uznat za zdravého pacienta

ánimo: dar ánimos a algnpovzbudit koho, dodat odvahy komu

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

atracón: darse un atracón de algpřecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čeho

banquete: dar un banquetepořádat hostinu

barrida: dar barrida a algzamést co kuchyň ap.

bienvenida: dar la bienvenidapřivítat, uvítat

cabezada: dar cabezadasklimbat, podřimovat vsedě

callada: hovor. dar la callada por respuestaodpovědět mlčením, neodpovědět, neodpovídat

castaña: darse una castañabouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.

cauce: dar cauce a algotevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit co

celo: dar celos a algnvyvolávat žárlivost v kom, dávat důvod k žárlivosti komu

cerrojazo: dar cerrojazoprásknout dveřmi

chupetón: dar chupetones a algnasávat, srkat z čeho

cita: darse citadát si schůzku/sraz

clase: dar clases de algučit co, dávat hodiny čeho

confesión: oír en/dar confesión a algn(vy)zpovídat koho

confianza: dar confianzavzbuzovat důvěru

conocer: dar a conoceroznámit, dát na vědomí

consejo: dar consejos a algndávat rady komu

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

cuerda: dar cuerda (a) alg(n)natáhnout co hodinky ap., hovor. pobídnout koho, dát podnět komu

definición: dar la definición de algpodat definici čeho

diana: hacer/dar en la dianastrefit se do černého

disgusto: dar un disgusto a algnnaštvat, otrávit, rozzlobit koho

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

ejemplo: dar ejemplo a algnjít příkladem, být vzorem komu

empleo: dar empleo a algndát práci komu, zaměstnat koho

empujón: pegar/dar un empujón a alg(n)strčit, vrazit do koho/čeho

enhorabuena: dar la enhorabuena a algn por algblahopřát komu k čemu

espanto: dar espanto a algnvyděsit, poděsit koho, nahnat strach komu

esquina: doblar/dar la vuelta a la esquinazajít za roh

fama: dar famaproslavit

golpetazo: darse un golpetazo contra algsilně se udeřit o co

gracia: dar (las) gracias a algn por alg(po)děkovat komu za co

hervor: dar un hervor a algpovařit co

impulso: dar impulso a algrozjet, rozhýbat, roztlačit, popohnat, postrčit co

lata: dar (la) lata a algnbýt nudný pro koho, otravovat, obtěžovat koho

miedo: dar miedo a algnnahánět strach komu

abasto: no dar abastocon alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat co

bouchnout: dar un portazobouchnout dveřmi

dát: dar un consejo, aconsejar a algndát radu komu

dávat: poner/echar/dar en la televisión, televisardávat v televizi

děkovat: deber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algnmoci děkovat komu za co vděčit

dokola: constantemente, expr. dale que dalepořád dokola

echo: dar un toque a algndát komu echo

forma: dar forma a algdát čemu formu

huba: dar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algndát po hubě/přes hubu komu

chodit: dar vueltas, trajinarchodit sem a tam

jít: dar un rodeo, rodear por algjít oklikou kudy

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

mlátit: dar portazosmlátit dveřmi

naděje: dar esperanzas, esperanzar a algndávat naději komu

nahánět: dar miedo a algnnahánět strach komu

nahnat: dar miedo a algnnahnat strach komu

nést: llevar/asumir la responsabilidad por alg, přen. dar la cara, zodpovídat se responder de algnést zodpovědnost za co

obrácený: dar a algbýt obrácený kam směřující

oklika: dar un rodeo, dar una vueltajít oklikou

otravný: dar (la) lata a algnbýt otravný pro koho

památka: dar como recuerdodát na památku

: Date prisa que no pierdas el autobús.Pospěš si, ať nezmeškáš autobus.

bát se: La muerte le da miedo.Bojí se smrti.

být: Me da igual., No me importa.Je mi to jedno.

dodat: darse alientododat si odvahu

dojem: dar buena impresión a algnudělat dobrý dojem na koho

dostat: ¿Me da otro café?Mohu dostat ještě jednu kávu?

dveře: dar un portazoprásknout dveřmi

fuk: Me da igual., Me importa un comino.Je mi to fuk.

hanba: Me da vergüenza.Je mi hanba.

hnusit se: Me da asco.Hnusí se mi to.

houser: Me dio un lumbago tremendo.Chytl mě příšerný houser.

jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

k, ke, ku: felicitar, dar la enhorabuena a algn por algblahopřát komu k čemu

klepnout: dar un yuyu, dar algo a algnexpr. klepnout (pepka) koho

líto: Me daba pena.Bylo mi ho líto.

motat se: Me mareo., La cabeza me da vueltas.Motá se mi hlava.

nakládačka: dar una paliza, tundir a algndát nakládačku komu

nanic: Me da asco., Se me revuelve el estómago (de eso)., na zvracení Me da náuseas.Je mi z toho nanic.

naslepo: dar palos de ciegojednat naslepo

nastejno: Resulta igual., Da lo mismo.Vyjde to nastejno.

nazpět: dar el cambio/ la vueltavrátit nazpět při placení

nuda: dar (la) lata a algnhovor. být nuda pro koho přednáška ap.

nudný: ser aburrido para algn, dar (la) lata a algnbýt nudný pro koho přednáška ap.

odbít: El reloj dio las doce.Hodiny odbily dvanáctou.

odpor: dar ascobudit odpor

oslava: dar una fiestauspořádat oslavu

ošklivit se: Me da asco.Oškliví se mi to.

bodnout se: ¡Que te aspen!, ¡Que te den morcilla!Jdi se bodnout!

černý: acertar, dar en el blancotrefit se do černého

docházet: enterarse, dar en el chiste algndocházet to komu

hřebík: dar en el clavouhodit hřebík na hlavičku

jeden, jedna, jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

kámen: Dio en la piedra.Padla kosa na kámen.

kopačka: dar calabazas a algndát kopačky komu

koš: dar calabazas a algndát košem komu

krůček: dar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos(u)dělat první krůčky

lhostejný: dar igual alg a algnbýt lhostejný co komu

louže: saltar de la sartén y dar en las brasas, escapar del trueno y dar en el relámpagodostat se z bláta do louže nepolepšit si

nechat: dar un plantón a algnnechat na sebe dlouho čekat koho

nevyzpytatelný: ¡Las vueltas que da la vida!Cesty osudu jsou nevyzpytatelné!

nos: dar con la puerta en las nariceszavřít komu před nosem