Hlavní obsah

pie

Podstatné jméno mužské

 1. a pie pěšky
 2. a pies juntillas bezvýhradně, skálopevně
 3. al pie de la letra doslovně
 4. andar/ir con los pies de plomo hovor.dát si majzla/pozor, být opatrný
 5. caer de pies hovor.mít štěstí, narodit se na šťastné planetě
 6. con el pie derecho/izquierdo pravou/levou nohou vykročit ap.
 7. con los pies por delante hovor.nohama napřed, mrtvý
 8. dar pie para alg zavdat příčinu, dát podnět k čemu, vyvolat co
 9. de (los) pies a (la) cabeza od hlavy k patě, úplně, komplet(ně)
 10. de/en pie vstoje, ve stoje, stojící na nohou
 11. estar de pie stát na nohou
 12. hacer pie dosáhnout na dno bazénu ap.
 13. no tener pies ni cabeza hovor.nemít hlavu ani patu

Vyskytuje se v

buscar: hledat na všem mouchybuscar tres/cinco pies al gato

cabeza: nemít hlavu ani patuno tener ni pies ni cabeza

hacer: dosáhnout na dno v bazénu ap.hacer pie

juntillas: snožmoa pie(s) juntillas

pie: nohy, protější stranapies

a: pěšky jíta pie

acelerador: sundat nohu z plynulevantar el pie del acelerador

enjuto: suchou nohoua pie enjuto

estar: stát na nohouestar de pie

ir: jít pěškyir a pie

arrastrar: plazit se před kýmarrastrarse a los pies de algn

atar: svázat ruce komuatar de pies y manos a algn

de: vestojede pie

plano: ploché nohypies planos

nacer: narodit se na šťastné planetěhovor. nacer de pie

brzda: ruční/nožní brzdafreno de mano/de pie

držet se: držet se na nohoumantenerse en pie

jít: Jdu pěšky.Voy a pie/andando.

klenba: nožní klenbaarco plantar, puente del pie

míra: stejnou měroupor igual, en pie de igualdad

noha: plochá nohapie plano

odshora: odshora (až) dolůde pies a cabeza

pata: od hlavy k patě úplně, kompletde (los) pies a (la) cabeza, de arriba abajo

poznámka: poznámka pod čarounota a pie de página

stání: místa k stání v divadle ap.entradas para estar de pie

stopa: čtvereční stopapie cuadrado

šlapka: ploché šlapkypies planos

zbraň: povolat do zbraněmovilizar, poner en pie de guerra

křivý: mít křivé nohytener los pies torcidos, ser patizambo

lechtivý: být lechtivý na chodidlechtener cosquillas en los pies

napadat: napadat na pravou nohucojear del pie derecho

od, ode: prohlížet si od hlavy k patěmirar de (los) pies a (la) cabeza/de arriba abajo

pěší: pěší túraexcursión a pie

pěšky: jít pěškyir a pie

plyn: sundat nohu z plynuquitar el pie del acelerador

podnět: dát podnět k čemuimpulsar, iniciar alg, dar impulso, hovor. dar pie a alg

smrdět: Smrdí mu nohy.Le apestan los pies.

stát: zůstat státnesednout si quedarse de pie, zastavit se detenerse, quedarse parado

stoupnout: stoupnout komu na nohupisar el pie de algn

vyskočit: vyskočit na nohyponerse de pie

bez, beze: bez hlavy a paty nesmyslněsin pies ni cabeza

hlava: Nemá to hlavu ani patu.Eso no tiene ni pies ni cabeza.

hrob: být jednou nohou v hroběestar con un pie en el hoyo

krátký: Lež má krátké nohy.La mentira tiene las patas muy cortas., La mentira no tiene pies.

svázat: svázat ruce komu omezitamarrar las manos, atar de pies y manos a algn

utrhnout: Podej mu prst a utrhne ti ruku.Dale el pie y se toma la mano.

vykročit: vykročit správnou nohou dobře začítlevantarse con el pie derecho

alma: klesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdocaérsele a algn el alma a los pies