Hlavní obsah

pie

Podstatné jméno mužské

 1. a pie pěšky
 2. a pies juntillas bezvýhradně, skálopevně
 3. al pie de la letra doslovně
 4. andar/ir con los pies de plomo hovor.dát si majzla/pozor, být opatrný
 5. caer de pies hovor.mít štěstí, narodit se na šťastné planetě
 6. con el pie derecho/izquierdo pravou/levou nohou vykročit ap.
 7. con los pies por delante hovor.nohama napřed, mrtvý
 8. dar pie para alg zavdat příčinu, dát podnět k čemu, vyvolat co
 9. de (los) pies a (la) cabeza od hlavy k patě, úplně, komplet(ně)
 10. de/en pie vstoje, ve stoje, stojící na nohou
 11. estar de pie stát na nohou
 12. hacer pie dosáhnout na dno bazénu ap.
 13. no tener pies ni cabeza hovor.nemít hlavu ani patu

Vyskytuje se v

buscar: buscar tres/cinco pies al gatohledat na všem mouchy

cabeza: no tener ni pies ni cabezanemít hlavu ani patu

hacer: hacer piedosáhnout na dno v bazénu ap.

juntillas: a pie(s) juntillassnožmo

pie: piesnohy, protější strana

a: a piepěšky jít

acelerador: levantar el pie del aceleradorsundat nohu z plynu

enjuto: a pie enjutosuchou nohou

estar: estar de piestát na nohou

ir: ir a piejít pěšky

arrastrar: arrastrarse a los pies de algnplazit se před kým

atar: atar de pies y manos a algnsvázat ruce komu

de: de pievestoje

plano: pies planosploché nohy

nacer: hovor. nacer de pienarodit se na šťastné planetě

alma: caérsele a algn el alma a los piesklesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdo