Hlavní obsah

a

Předložka

 1. do, k směra Madriddo Madridusubir al aviónnastoupit do letadla¡A trabajar!Do práce!
 2. u místně, v časově, při činnosti, příležitostia las cincov pět (hodin)a la entradau vchodual aire librepod širým nebemal margenu kraje, na (po)krajiAl verle...Když ho uviděl(a)...Está a 10 km de aquí.Je to odtud 10 km.
 3. určení způsobu, provedení ap.a la mejicanapo mexickua oscuraspotměa tientaspo hmatu, poslepu šátrat ap.a toda velocidadv plné rychlostia piepěšky jít
 4. uvozuje nepřímý předmět a přímý předmět u život. podst. jmena quiénkomu, koho
 5. před slovesem vyj. započetí děje či úmysl něco udělatempezar a correrrozběhnout se, dát se do běhu
 6. po chutnat, vonět ap.
 7. k předurčení, záměr ap.
 8. na omak ap., k náchylný ap.
 9. na, po o směru, straně ap.a la derechanapravo, vpravo
 10. do, do, po časově i místněde diez a doceod desíti do dvanácti
 11. za, po o ceněa veinte pesospo dvaceti pesos, za dvacet pesos¿A cómo está...?Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.
 12. na, ku, podos a dosdva na dva, dvě ku dvěmapoco a pocokousek po kousku, postupně
 13. po vývoj ap.de pagarlo a mandarlood zaplacení až po odeslání
 14. aby, kdyby, jestlis infinitivemA decir verdad...Abych řekl pravdu,...
 15. předa la vistapřed očima, v dohledu viděný
 16. s čím, pomocí čeho

Vyskytuje se v

pak: nadto (y) ademása pak

přece: sin embargo, no obstante, a pesar de todo, aun así, nakonec al finala přece, ale přece, však přece

sem: z místa na místo de aquí para allí, de acá para allá, ze strany na stranu de uno a otro ladosem tam, sem a tam, tam a sem

sice: a to es decir, esto es, concretamentea sice

takový: při opisném popisu tal y tal, tal y cualtakový a takový

tam: ze strany na stanu de acá para allá, de un lado a otro, de banda a bandasem tam, sem a tam, tam a sem

ten, ta, to: nedefinovaný tal y cualten a ten

tolik: nedefinované množství, číslo ap. tantotolik a tolik

tu: občas de vez en cuando, de vez en vez, de cuando en cuandotu a tam

týž, tentýž: pro zesílení uno y el mismojeden a týž, jeden a tentýž

akce: principio de acción y reacciónprincip akce a reakce

babička: los abuelosbabička a dědeček

banka: Banco Europeo para la Reconstrucción y el DesarrolloEvropská banka pro obnovu a rozvoj

boj: lucha a muerte, lucha a vida o muerteboj na život a na smrt

Bosna: Bosnia y Herzegovina Bosna a Hercegovina

buď: o... o, bien... bienbuď... (a) nebo

cesta: ida y vueltacesta tam a zpět

dál: y ademása dále ve výčtu

dáma: ¡Señoras y señores!, ¡Damas y caballeros!Dámy a pánové!

desetinný: sistema métrico decimaldesetinná soustava měr a vah

chodit: dar vueltas, trajinarchodit sem a tam

Kastilie: Castilla y LeónKastilie a León

klad: (los) pros y (los) contrasklady a zápory

kniha: libro de reclamacioneskniha přání a stížností

království: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del NorteSpojené království Velké Británie a Severního Irska

kromě: y ademása kromě toho

lad: sin ton ni son, sin orden ni conciertobez ladu a skladu neuspořádaný

listina: Carta de los derechos fundamentalesListina základních lidských práv a svobod

mezi: entre la vida y la muertemezi životem a smrtí

mimo: y además, y aparte, y entre otras cosas(a) mimo jiné

nabídka: ley de la oferta y de la demandazákon nabídky a poptávky

nález: (oficina de) objetos perdidosztráty a nálezy

no: ¿Y qué?No a (co)?

obsah: forma y contenido de la obraforma a obsah díla

omyl: método de ensayo y errormetoda pokusu a omylu

opačně: y viceversaa opačně

organizace: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDEOrganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD

osoba: reparto actoralosoby a obsazení v dramatu ap.

pán: ¡Señoras y señores!Dámy a pánové! oslovení

pokus: método de prueba y errormetoda pokusu a omylu

poptávka: ley de la oferta y la demandazákon nabídky a poptávky

pro: a favor y en contrapro a proti argumenty ap.

proti: en pro y en contra, pros y contraspro a proti důvody ap.

proto: s oznam. způsobem y por eso, se spoj. způsobem de ahí quea proto

průmysl: Ministerio de Industria y Comercio, ve Španělsku Ministerio de Industria, Turismo y ComercioMinisterstvo průmyslu a obchodu

přání: libro de reclamacioneskniha přání a stížností

přes, přese: por montes y vallespřes hory a doly

reakce: ley /principio de acción y reacciónzákon akce a reakce

slintavka: glosopeda , fiebre aftosa del ganadoslintavka a kulhavka

stavba: obras vialesstavby silnic a železnic

sto: cientos y cientossta a sta stovky

synchronizace: sincronización de sonido e imagenfilm. synchronizace zvuku a obrazu

tak: etcéteraa tak dále

tedy: así puesa tedy

váha: pesos y medidasváhy a míry

hodina: una hora y mediahodina a půl

jeden, jedna, jedno: uno y mediojeden a půl

jméno: nombre y apellidojméno a příjmení

litovat: Está arrepentida y quiere arreglarlo.Lituje toho a chce to napravit.

naposled: por primera y última vezpoprvé a naposled

potom: ¿Y luego qué?A co potom?

prdel: Se acabó el cachondeo.A máte po prdeli.

protektorát: Protectorado de Bohemia y Moraviaprotektorát Čechy a Morava

příjem: recepción y entrega de equipajepříjem a výdej zavazadel

příjezd: llegadas y salidaspříjezdy a odjezdy

ranvej: pista de despegue y aterrizajevzletová a přistávací ranvej

svařit: cocer el vino con el azúcar, la canela y los clavossvařit víno (s cukrem a kořením)

svěřenec: entrenador y sus jugadorestrenér a jeho svěřenci

šťastný: Feliz Navidad y Próspero Año NuevoVeselé Vánoce a šťastný Nový rok

tady: ¡Ya está aquí!, ¡Ya apareció aquello!expr., hovor. A je to tady!

učit: enseñar a leer y escribir, alfabetizaručit číst a psát

účtovat: cobrar los gastos de envío y embalajeúčtovat poštovné a balné

bez, beze: sin pies ni cabezabez hlavy a paty nesmyslně

člověk: hombre de carne y huesočlověk z masa a kostí

dudy: parecerse como un huevo a una castañabýt (jako) nebe a dudy

dva, dvě: como dos y dos son cuatrojakože dvě a dvě jsou čtyři

jak: Como es debido.Jak se sluší a patří.

kost: ser de carne y huesobýt (člověk) z masa a kostí

kůže: estar en los huesos/descarnadobýt kost a kůže

maso: ser de carne y hueso, ser del género humanobýt z masa a kostí obyčejný, zranitelný člověk

milost: estar a discreción de algnbýt vydán na milost (a nemilost) komu

napršet: cuando las ranas críen pelo, cuando las vacas vuelenaž naprší a uschne

nebe: ser el día y la nochebýt jako nebe a dudy velmi rozdílní

obrátit se: Polvo eres y al polvo volverás.bibl. Prach jsi a v prach se obrátíš.

panovat: Divide y vencerás.Rozděl a panuj.

řezat: Más vale prevenir que curar.Dvakrát měř a jednou řež.

sčítat: sumar peras y/con manzanassčítat jablka a hrušky dávat dohromady nesourodé věci

síra: echar pestes/maldicionesdštít oheň a síru

a: zpřesnění es decir, esto es, o seaa to, a sice

amigo: amigo hasta la muertepřítel na život a na smrt

añadidura: por añadiduranavíc, a k tomu ještě

bondad: Tenga la bondad de...Buďte tak laskav a...

concierto: sin orden ni conciertobez ladu a skladu

cual: por lo cualpročež, a proto, a tudíž

fomento: Ministerio de FomentoMinisterstvo dopravy a spojů ve Šp.

ida: idas y venidaschůze/běhání tam a zpět

merced: hacer la merced de algbýt tak laskav a... pomoci ap.

metal: Edad de los Metalesdoba železná, bronzová a měděná, doba kovová

mil: miles y milestisíce a tisíce

ministerio: Ministerio de Trabajo (y Asuntos Sociales)ministerstvo práce (a sociálních věcí)

omega: alfa y omegaalfa a omega, začátek i konec

paella: paella mixtapaella s masem a rybami

próspero: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

qué: ¿Y eso qué?A co má být?

salvo: salvo y sanoživ a zdráv

sano: sano y salvoživ a zdráv

tío: tíosstrýc a teta

Blancanieves: Blancanieves y los siete enanitosSněhurka a sedm trpaslíků

causa: causa y efectopříčina a důsledek

contra: los pros y los contras de algpro a proti, plusy a minusy, výhody a nevýhody čeho

dama: ¡Damas y caballeros!Dámy a pánové!

entre: entre tú y yoty a já společně

pascua: ¡Felices Pascuas y próspero año nuevo!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

ventaja: ventajas y desventajasvýhody a nevýhody

mover: mover cielo y tierrapohnout nebem a zemí

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

pan: pan y circochléb a hry před volbami ap.

sucesivamente: y así sucesivamentea tak dále