Hlavní obsah

dar

Tranzitivní sloveso

 1. dát/dávat, darovat
 2. podat
 3. dát, poskytnout
 4. udělit souhlas ap.
 5. vydávat, šířit vůni ap.
 6. dávat mléko ap., rodit ovoce ap.
 7. pustit vodu ap., rozsvítit světlo
 8. učit předmět ap., mít, dávat přednášku ap.dar clasesučit
 9. vysílat, dávat, pouštět film ap.
 10. pořádat, uspořádat oslavu ap.
 11. bít, odbíjet hodiny
 12. (po)kazit, zkazit den ap.
 13. uhodnout, správně zodpovědět
 14. předat instrukce ap., poslat pozdravy ap.dar los recuerdos a algnpozdravovat koho
 15. (z)působit radost ap.dar penamrzet, trápit

Vyskytuje se v

bouchnout: bouchnout dveřmidar un portazo

dát: dát radu komudar un consejo, aconsejar a algn

dávat: dávat v televiziponer/echar/dar en la televisión, televisar

děkovat: moci děkovat komu za co vděčitdeber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algn

dokola: pořád dokolaconstantemente, expr. dale que dale

echo: dát komu echodar un toque a algn

forma: dát čemu formudar forma a alg

huba: dát po hubě/přes hubu komudar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algn

chodit: chodit sem a tamdar vueltas, trajinar

jít: jít oklikou kudydar un rodeo, rodear por alg

klas: Dočkej času jako husa klasu.Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.

mlátit: mlátit dveřmidar portazos

naděje: dávat naději komudar esperanzas, esperanzar a algn

nahánět: nahánět strach komudar miedo a algn

nahnat: nahnat strach komudar miedo a algn

nést: nést zodpovědnost za collevar/asumir la responsabilidad por alg, přen. dar la cara, zodpovídat se responder de alg

obětní: ofrenda sacrificial, oblación náb. obětní dar

obrácený: být obrácený kam směřujícídar a alg

oklika: jít oklikoudar un rodeo, dar una vuelta

: Pospěš si, ať nezmeškáš autobus.Date prisa que no pierdas el autobús.

bát se: Bojí se smrti.La muerte le da miedo.

být: Je mi to jedno.Me da igual., No me importa.

dodat: dodat si odvahudarse aliento

dojem: udělat dobrý dojem na kohodar buena impresión a algn

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?¿Me da otro café?

dveře: prásknout dveřmidar un portazo

fuk: Je mi to fuk.Me da igual., Me importa un comino.

hanba: Je mi hanba.Me da vergüenza.

hnusit se: Hnusí se mi to.Me da asco.

houser: Chytl mě příšerný houser.Me dio un lumbago tremendo.

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

k, ke, ku: blahopřát komu k čemufelicitar, dar la enhorabuena a algn por alg

klepnout: expr. klepnout (pepka) kohodar un yuyu, dar algo a algn

líto: Bylo mi ho líto.Me daba pena.

motat se: Motá se mi hlava.Me mareo., La cabeza me da vueltas.

nakládačka: dát nakládačku komudar una paliza, tundir a algn

nanic: Je mi z toho nanic.Me da asco., Se me revuelve el estómago (de eso)., na zvracení Me da náuseas.

naslepo: jednat naslepodar palos de ciego

nastejno: Vyjde to nastejno.Resulta igual., Da lo mismo.

nazpět: vrátit nazpět při placenídar el cambio/ la vuelta

nuda: hovor. být nuda pro koho přednáška ap.dar (la) lata a algn

nudný: být nudný pro koho přednáška ap.ser aburrido para algn, dar (la) lata a algn

odbít: Hodiny odbily dvanáctou.El reloj dio las doce.

odpor: budit odpordar asco

oslava: uspořádat oslavudar una fiesta

ošklivit se: Oškliví se mi to.Me da asco.

bodnout se: Jdi se bodnout!¡Que te aspen!, ¡Que te den morcilla!

černý: trefit se do černéhoacertar, dar en el blanco

docházet: docházet to komuenterarse, dar en el chiste algn

hřebík: uhodit hřebík na hlavičkudar en el clavo

jeden, jedna, jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

kámen: Padla kosa na kámen.Dio en la piedra.

kopačka: dát kopačky komudar calabazas a algn

koš: dát košem komudar calabazas a algn

krůček: (u)dělat první krůčkydar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos

lhostejný: být lhostejný co komudar igual alg a algn

louže: dostat se z bláta do louže nepolepšit sisaltar de la sartén y dar en las brasas, escapar del trueno y dar en el relámpago

nechat: nechat na sebe dlouho čekat kohodar un plantón a algn

nevyzpytatelný: Cesty osudu jsou nevyzpytatelné!¡Las vueltas que da la vida!

nos: zavřít komu před nosemdar con la puerta en las narices

obrátit: obrátit listcambiar de tema, dar la vuelta a la hoja/la página

okap: dostat se z deště pod okapsaltar de la sartén y dar en las brasas

abrazo: obejmout kohodar un abrazo a algn

alarma: vyhlásit poplachdar la voz de alarma

alazo: mávnout křídlydar un alazo

almidón: naškrobit codar almidón a alg

alta: uschopnit, uznat za zdravého pacientadar de/el alta

ánimo: povzbudit koho, dodat odvahy komudar ánimos a algn

asco: Hnusí se mi to.Me da asco.

atracón: přecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čehodarse un atracón de alg

banquete: pořádat hostinudar un banquete

barrida: zamést co kuchyň ap.dar barrida a alg

bienvenida: přivítat, uvítatdar la bienvenida

cabezada: klimbat, podřimovat vsedědar cabezadas

callada: odpovědět mlčením, neodpovědět, neodpovídathovor. dar la callada por respuesta

castaña: bouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.darse una castaña

cauce: otevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit codar cauce a alg

celo: vyvolávat žárlivost v kom, dávat důvod k žárlivosti komudar celos a algn

cerrojazo: prásknout dveřmidar cerrojazo

chupetón: nasávat, srkat z čehodar chupetones a alg

cita: dát si schůzku/srazdarse cita

clase: učit co, dávat hodiny čehodar clases de alg

confesión: (vy)zpovídat kohooír en/dar confesión a algn

confianza: vzbuzovat důvěrudar confianza

conocer: oznámit, dát na vědomídar a conocer

consejo: dávat rady komudar consejos a algn

cuartel: nedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.no dar cuartel a algn

cuerda: natáhnout co hodinky ap., hovor. pobídnout koho, dát podnět komudar cuerda (a) alg(n)

dar: mrzet, trápitdar pena

agua: dát echo/avízo o příchodu policiedar el agua

aludido: cítit se dotčenýdarse por aludido

amagar: plané vyhrožování, plané sliby, skutek utekamagar y no dar

baja: a algn dát neschopenku komudar de baja

boqueada: být v posledním tažení, mít na kahánkudar las (últimas) boqueadas

bruces: srazit se s kým, natrefit na koho/codar(se) de bruces con alg(n)

busilis: přijít na kloub čemudar en el busilis de alg

cabida: pojmout koho/codar cabida a alg(n)

cabo: dotáhnout, dopilovat, doladit codar cabo a alg

calabaza: dát košem odmítnoutdar calabazas

cara: nést zodpovědnost, čelit následkůmdar la cara

caso: za předpokladu, že, vzhledem k tomu, žedado caso que

codo: šťouchnout loktem dát znamení ap.dar de(l) codo

cuenta: (po)všimnout si čeho, uvědomit si codarse cuenta de alg

dado: vzhledem k tomu, že, protožedado que

descontado: pokládat za jistédar por descontado

empleado: nelitovat čehodar alg por bien empleado

entender: dát na srozuměnoudar a entender

espalda: otočit se zády ke komu, ukázat záda komu odmítnout mu pomocidar/volver la espalda a algn

hora: objednat koho lékař pacienta ap.dar hora a algn

igual: a algn být lhostejný/jedno komudar igual

jabón: mazat med kolem pusy komudar jabón a algn

lugar: jakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jaka como dé lugar

lujo: de hacer alg dovolit si udělat codarse el lujo

luz: (po)roditdar a luz

nariz: srazit se s kým při chůzidarse de narices con algn

paso: a alg způsobit co, dát průchod čemudar paso

pie: zavdat příčinu, dát podnět k čemu, vyvolat codar pie para alg

pista: napovědětdar pista

postín: vytahovat se, dělat se důležitýmdarse postín

prisa: spěchat, být naléhavý codar prisa alg

puerta: prásknout komu dveřmi před nosem, zavřít komu dveře před nosemdar con la puerta en las narices a algn

puntilla: a algn dodělat, dorazit koho, zatlouct poslední hřebíček do rakve komudar la puntilla

queso: podfouknout, napálitdársela con queso

rienda: popustit uzdu, dát volný průběh, nechat volnou rukudar rienda suelta

supuesto: pokládat za samozřejmédar por supuesto

tregua: uklidnit se, přestat bolet rána ap.dar treguas

visto: schválit, povolit, přijmoutdar el visto bueno

vuelco: bodnout u srdce bolestí ap., poskočit srdce radostí ap.dar un vuelco el corazón

vuelta: točit se, otáčet sedar vueltas

abasto: con alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat cono dar abasto