Hlavní obsah

dar

Tranzitivní sloveso

 1. dát/dávat, darovat
 2. podat
 3. dát, poskytnout
 4. udělit souhlas ap.
 5. vydávat, šířit vůni ap.
 6. dávat mléko ap., rodit ovoce ap.
 7. pustit vodu ap., rozsvítit světlo
 8. učit předmět ap., mít, dávat přednášku ap.dar clasesučit
 9. vysílat, dávat, pouštět film ap.
 10. pořádat, uspořádat oslavu ap.
 11. bít, odbíjet hodiny
 12. (po)kazit, zkazit den ap.
 13. uhodnout, správně zodpovědět
 14. předat instrukce ap., poslat pozdravy ap.dar los recuerdos a algnpozdravovat koho
 15. (z)působit radost ap.dar penamrzet, trápit

Vyskytuje se v

abasto: no dar abastocon alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat co

agua: dar el aguadát echo/avízo o příchodu policie

aludido: darse por aludidocítit se dotčený

amagar: amagar y no darplané vyhrožování, plané sliby, skutek utek

baja: dar de bajaa algn dát neschopenku komu

baja: darse de bajaodejít ze zaměstnání ap.

boqueada: dar las (últimas) boqueadasbýt v posledním tažení, mít na kahánku

bruces: dar(se) de bruces con alg(n)srazit se s kým, natrefit na koho/co

busilis: dar en el busilis de algpřijít na kloub čemu

cabida: dar cabida a alg(n)pojmout koho/co

cabo: dar cabo a algdotáhnout, dopilovat, doladit co

cabo: dar cabo de algskoncovat s čím, zničit co

calabaza: dar calabazasdát košem odmítnout

cara: dar la caranést zodpovědnost, čelit následkům

caso: dado caso queza předpokladu, že, vzhledem k tomu, že

codo: dar de(l) codošťouchnout loktem dát znamení ap.

cuenta: darse cuenta de alg(po)všimnout si čeho, uvědomit si co

dado: dado quevzhledem k tomu, že, protože

descontado: dar por descontadopokládat za jisté

empleado: dar alg por bien empleadonelitovat čeho

entender: dar a entenderdát na srozuměnou

espalda: dar/volver la espalda a algnotočit se zády ke komu, ukázat záda komu odmítnout mu pomoci

hora: dar hora a algnobjednat koho lékař pacienta ap.

hora: dar la horaodbít (celou) hodiny

hora: no dar ni la horabýt strašný skrblík

igual: dar iguala algn být lhostejný/jedno komu

jabón: dar jabón a algnmazat med kolem pusy komu

lugar: a como lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

lugar: dar lugar a algpřivodit, způsobit, vyvolat co, dát vzniknout čemu, být příčinou čeho

lujo: darse el lujode hacer alg dovolit si udělat co

luz: dar a luz(po)rodit

luz: dar luz verde a algpovolit co, dát zelenou čemu

nariz: darse de narices con algnsrazit se s kým při chůzi

paso: dar pasoa alg způsobit co, dát průchod čemu

paso: dar un paso al frentepřiznat, uznat chybu ap.

pie: dar pie para algzavdat příčinu, dát podnět k čemu, vyvolat co

pista: dar pistanapovědět

postín: darse postínvytahovat se, dělat se důležitým

prisa: dar prisa algspěchat, být naléhavý co

prisa: dar/meter prisa a algnspěchat na koho, pohánět koho

prisa: darse prisapohnout si, pospíšit si s prací ap.

puerta: dar con la puerta en las narices a algnprásknout komu dveřmi před nosem, zavřít komu dveře před nosem

puntilla: dar la puntillaa algn dodělat, dorazit koho, zatlouct poslední hřebíček do rakve komu

queso: dársela con quesopodfouknout, napálit

rienda: dar rienda sueltapopustit uzdu, dát volný průběh, nechat volnou ruku

supuesto: dar por supuestopokládat za samozřejmé

tregua: dar tregua(s)uklidnit se, polevit, ustoupit bolest ap.

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

vuelco: dar un vuelco el corazónbodnout u srdce bolestí ap., poskočit srdce radostí ap.

vuelta: dar vueltastočit se, otáčet se

abrazo: dar un abrazo a algnobejmout koho

alarma: dar la voz de alarmavyhlásit poplach

alazo: dar un alazomávnout křídly

almidón: dar almidón a algnaškrobit co

alta: dar de/el altauschopnit, uznat za zdravého pacienta

ánimo: dar ánimos a algnpovzbudit koho, dodat odvahy komu

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

atracón: darse un atracón de algpřecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čeho

banquete: dar un banquetepořádat hostinu

barrida: dar barrida a algzamést co kuchyň ap.

bienvenida: dar la bienvenidapřivítat, uvítat

cabezada: dar cabezadasklimbat, podřimovat vsedě

callada: hovor. dar la callada por respuestaodpovědět mlčením, neodpovědět, neodpovídat

castaña: darse una castañabouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.

cauce: dar cauce a algotevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit co

celo: dar celos a algnvyvolávat žárlivost v kom

cerrojazo: dar cerrojazoprásknout dveřmi

chupetón: dar chupetones a algnasávat, srkat z čeho

cita: darse citadát si schůzku/sraz

clase: dar clases de algučit co, dávat hodiny čeho

confesión: oír en/dar confesión a algn(vy)zpovídat koho

confianza: dar confianzavzbuzovat důvěru

conocer: dar a conoceroznámit, dát na vědomí

conocer: darse a conocer a algnpředstavit se komu

consejo: dar consejos a algndávat rady komu

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

cuerda: dar cuerda (a) alg(n)natáhnout co hodinky ap., hovor. pobídnout koho, dát podnět komu

definición: dar la definición de algpodat definici čeho

diana: hacer/dar en la dianastrefit se do černého

disgusto: dar un disgusto a algnnaštvat, otrávit, rozzlobit koho

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

ejemplo: dar ejemplo a algnjít příkladem, být vzorem komu

empleo: dar empleo a algndát práci komu, zaměstnat koho

empujón: pegar/dar un empujón a alg(n)strčit, vrazit do koho/čeho

enhorabuena: dar la enhorabuena a algn por algblahopřát komu k čemu

espanto: dar espanto a algnvyděsit, poděsit koho, nahnat strach komu

esquina: doblar/dar la vuelta a la esquinazajít za roh

fama: dar famaproslavit

golpetazo: darse un golpetazo contra algsilně se udeřit o co

gracia: dar (las) gracias a algn por alg(po)děkovat komu za co