Hlavní obsah

dar

Tranzitivní sloveso

 1. dát/dávat, darovat
 2. podat
 3. dát, poskytnout
 4. udělit souhlas ap.
 5. vydávat, šířit vůni ap.
 6. dávat mléko ap., rodit ovoce ap.
 7. pustit vodu ap., rozsvítit světlo
 8. učit předmět ap., mít, dávat přednášku ap.dar clasesučit
 9. vysílat, dávat, pouštět film ap.
 10. pořádat, uspořádat oslavu ap.
 11. bít, odbíjet hodiny
 12. (po)kazit, zkazit den ap.
 13. uhodnout, správně zodpovědět
 14. předat instrukce ap., poslat pozdravy ap.dar los recuerdos a algnpozdravovat koho
 15. (z)působit radost ap.dar penamrzet, trápit

Vyskytuje se v

bouchnout: bouchnout dveřmidar un portazo

dát: dát radu komudar un consejo, aconsejar a algn

dávat: dávat v televiziponer/echar/dar en la televisión, televisar

děkovat: moci děkovat komu za co vděčitdeber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algn

dokola: pořád dokolaconstantemente, expr. dale que dale

echo: dát komu echodar un toque a algn

forma: dát čemu formudar forma a alg

huba: dát po hubě/přes hubu komudar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algn

chodit: chodit sem a tamdar vueltas, trajinar

jít: jít oklikou kudydar un rodeo, rodear por alg

klas: Dočkej času jako husa klasu.Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.

mlátit: mlátit dveřmidar portazos

naděje: dávat naději komudar esperanzas, esperanzar a algn

nahánět: nahánět strach komudar miedo a algn

nahnat: nahnat strach komudar miedo a algn

nést: nést zodpovědnost za collevar/asumir la responsabilidad por alg, přen. dar la cara, zodpovídat se responder de alg

obětní: náb. obětní darofrenda sacrificial, oblación

obrácený: být obrácený kam směřujícídar a alg

oklika: jít oklikoudar un rodeo, dar una vuelta

: Pospěš si, ať nezmeškáš autobus.Date prisa que no pierdas el autobús.

bát se: Bojí se smrti.La muerte le da miedo.

být: Je mi to jedno.Me da igual., No me importa.

dodat: dodat si odvahudarse aliento

dojem: udělat dobrý dojem na kohodar buena impresión a algn

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?¿Me da otro café?

dveře: prásknout dveřmidar un portazo

fuk: Je mi to fuk.Me da igual., Me importa un comino.

fuk: To máš fuk.No importa., Da igual.

hanba: Je mi hanba.Me da vergüenza.

hanba: Že ti není hanba!¿Es que no te da vergüenza?

hnusit se: Hnusí se mi to.Me da asco.

houser: Chytl mě příšerný houser.Me dio un lumbago tremendo.

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

k, ke, ku: blahopřát komu k čemufelicitar, dar la enhorabuena a algn por alg

klepnout: expr. klepnout (pepka) kohodar un yuyu, dar algo a algn

klepnout: expr. Mě z toho klepne!¡Me va a dar algo!

líto: Bylo mi ho líto.Me daba pena.

motat se: Motá se mi hlava.Me mareo., La cabeza me da vueltas.

nakládačka: dát nakládačku komudar una paliza, tundir a algn

nanic: Je mi z toho nanic.Me da asco.

naslepo: jednat naslepodar palos de ciego

nastejno: Vyjde to nastejno.Resulta igual., Da lo mismo.

nazpět: vrátit nazpět při placenídar el cambio/ la vuelta

nuda: hovor. být nuda pro koho přednáška ap.dar (la) lata a algn

nudný: být nudný pro koho přednáška ap.ser aburrido para algn, dar (la) lata a algn

odbít: Hodiny odbily dvanáctou.El reloj dio las doce.

odpor: budit odpordar asco

oslava: uspořádat oslavudar una fiesta

ošklivit se: Oškliví se mi to.Me da asco.

bodnout se: Jdi se bodnout!¡Que te aspen!, ¡Que te den morcilla!

černý: trefit se do černéhoacertar, dar en el blanco

docházet: docházet to komuenterarse, dar en el chiste algn

hřebík: uhodit hřebík na hlavičkudar en el clavo

jeden, jedna, jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

kámen: Padla kosa na kámen.Dio en la piedra.

kopačka: dát kopačky komudar calabazas a algn

koš: dát košem komudar calabazas a algn

krůček: (u)dělat první krůčkydar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos

lhostejný: být lhostejný co komudar igual alg a algn

louže: dostat se z bláta do louže nepolepšit sisaltar de la sartén y dar en las brasas, escapar del trueno y dar en el relámpago

nechat: nechat na sebe dlouho čekat kohodar un plantón a algn

nechat: nechat věcem volný průběhdejar que ruede la bola, dar rienda suelta a alg

nevyzpytatelný: Cesty osudu jsou nevyzpytatelné!¡Las vueltas que da la vida!

nos: zavřít komu před nosemdar con la puerta en las narices

obrátit: obrátit listcambiar de tema, dar la vuelta a la hoja/la página

okap: dostat se z deště pod okapsaltar de la sartén y dar en las brasas

abrazo: dar un abrazo a algnobejmout koho

alarma: dar la voz de alarmavyhlásit poplach

alazo: dar un alazomávnout křídly

almidón: dar almidón a algnaškrobit co

alta: dar de/el altauschopnit, uznat za zdravého pacienta

ánimo: dar ánimos a algnpovzbudit koho, dodat odvahy komu

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

atracón: darse un atracón de algpřecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čeho

banquete: dar un banquetepořádat hostinu

barrida: dar barrida a algzamést co kuchyň ap.

bienvenida: dar la bienvenidapřivítat, uvítat

cabezada: dar cabezadasklimbat, podřimovat vsedě

callada: hovor. dar la callada por respuestaodpovědět mlčením, neodpovědět, neodpovídat

castaña: darse una castañabouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.

cauce: dar cauce a algotevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit co

celo: dar celos a algnvyvolávat žárlivost v kom

cerrojazo: dar cerrojazoprásknout dveřmi

chupetón: dar chupetones a algnasávat, srkat z čeho

cita: darse citadát si schůzku/sraz

clase: dar clases de algučit co, dávat hodiny čeho

confesión: oír en/dar confesión a algn(vy)zpovídat koho

confianza: dar confianzavzbuzovat důvěru

conocer: dar a conoceroznámit, dát na vědomí

conocer: darse a conocer a algnpředstavit se komu