Hlavní obsah

supuesto

Vyskytuje se v

por: por supuestosamozřejmě, jistě

dát: Dejme tomu, že...Supongamos que...

pokládat: pokládat za samozřejmédar por supuesto

předpoklad: za předpokladu, že...en el supuesto de que..., suponiendo que...

předpokládat: dát se předpokládatser de suponer

vzhledem k: vzhledem k tomu, žedado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de que

falešný: falešné jménonombre falso/supuesto

všechen, všechna, všechno: (Ale) beze všeho! samozřejmě¡por supuesto!