Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) co dar, regalar, donar alg
 2. (ránu ap.) dar, pegar(gól ap.) meterDej (si) pozor!¡Ten cuidado!sport. dát gólmeter un golhovor. dát si na častomarse tiempo
 3. (umístit) poner, meter, colocardát nahoru zvednout ap.subir, alzardát do zásuvky elektrickéenchufar
 4. (poskytnout) dar, proporcionar, facilitardát radu komudar un consejo, aconsejar a algndát (svatý) pokoj komudejar en paz a algn
 5. (odevzdat, vydat) entregar, dar(jídlo ap.) servir
 6. dát si (k jídlu, pití) tomarCo si dáš?¿Qué vas a tomar?Co si dáte jako dezert?¿Que tomáis de postre?
 7. (prodat) venderdát do dražbysubastardát (příliš) lacinomalbaratar, hovor. regalar
 8. (předem stanovit) fijar, determinar(ustanovit) establecer
 9. (investovat) poner, invertir, meter
 10. (nechat udělat) hacer, dejar, mandardát si masáždejarse hacer un masaje
 11. (projevit se pasivně) hacer(se)
 12. (dovolit, připustit) permitir, dejarDejme tomu, že...Supongamos que...
 13. (do ruky ap.) co pasar, dar(předat) entregar alg
 14. (k telefonu) komu koho comunicar, poner a algn con algn(předat aparát) pasar (el teléfono) a algn

Vyskytuje se v

dát se: nedat sedefenderse*, luchar

líbit: dát si líbitco tolerar, consentir*, přen., hovor. digerir* alg, transigir* con alg

odležet: nechat odležet, dát odležetdejar madurar, v marinádě dejar macerar, likér ap. dejar añejar

echo: dát komu echodar un toque a algn

forma: dát čemu formudar forma a alg

huba: dát po hubě/přes hubu komudar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algn

koš: dát koš v košíkovéencestar

nájem: dát co komu do nájmualquilar alg a algn

najevo: dát najevomostrar, hacer ver

památka: dát na památkudar como recuerdo

pánbůh: -li pánbůhsi Dios quiere

paráda: dát/hodit se do parádyponerse en gala

penze: dát do penze kohojubilar, retirar, pensionar a algn

bokem: dát (si) bokem peníze ap.poner al lado, poner aparte, apartar, guardar

dát se: Dalo by se to udělat?¿Sería posible hacerlo?

dlouhý: sport. dát dlouhou přihrávkuenviar un pase largo

dohromady: dát dohromadyjuntar, unir

dohromady: dát se dohromady párjuntarse

doušek: dát si doušek mlékatomar un trago de leche

gól: dát/vstřelit gólmarcar un gol

koupel: dát si koupeltomar un baño

lednice: Dej to do lednice.Ponlo en la nevera.

nakládačka: dát nakládačku komudar una paliza, tundir a algn

nazpět: dát nazpět vrátitdevolver

nic: Už se nedá nic dělat.Ya no se puede hacer nada.

odchod: expr. Dej si odchod!¡Vete!, ¡Lárgate de aquí!

on: Dej mu to.Dáselo.

padák: dát panáka komudespedir, echar a algn

podnět: dát podnět k čemuimpulsar, iniciar alg, dar impulso, hovor. dar pie a alg

pohov: dát si chvíli pohovdescansar un rato

bílý: dát černé na bílémponer negro sobre blanco, poner por escrito

dohromady: dát se dohromady vzchopit seanimarse

kopačka: dát kopačky komudar calabazas a algn

koš: dát košem komudar calabazas a algn

krk: dát nůž na krk komuponer a algn entre la espada y la pared

mantinel: dát komu/čemu mantinely zjednat pořádekponer los límites a alg(n)

oheň: Dal by za ni ruku do ohně.Pondría la mano en el fuego por ella.

apostar: apostar(se) la cabeza por algdát krk za co, dát ruku do ohně za co

cabezada: hovor. echar una cabezadadát si dvacet, zdřímnout si

caridad: hacer la caridaddát almužnu, přispět na chudé

cauce: dar cauce a algotevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit co

ceder: ceder el pasodát přednost v dopravě

cerrar: cerrar las piernasdát nohy k sobě, přinožit

cita: darse citadát si schůzku/sraz

claro: dejar clarozcela jasně říct/dát najevo/vyjádřit

comparación: no haber comparación entre algnedat se srovnat s čím

conocer: dar a conoceroznámit, dát na vědomí

constar: hacer constardát jasně najevo

cruzar: cruzar las piernasdát si nohu přes nohu, zkřížit nohy

cuarentena: poner en cuarentena (a) alg(n)dát do karantény koho/co, vyhlásit karanténu kde

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

cuerda: dar cuerda (a) alg(n)natáhnout co hodinky ap., hovor. pobídnout koho, dát podnět komu

echar: echar la siestadát si siestu, zdřímnout si, odpočívat po obědě ap.

echar: echarse a reírdát se do smíchu, rozesmát se

empleo: dar empleo a algndát práci komu, zaměstnat koho

encerrar: encerrar entre paréntesisdát do závorky

estampar: estampar su firma/sello en algpodepsat co/dát razítko na co

evacuar: evacuar prueba de algdát důkaz, provést zkoušku čeho

gol: meter/marcar un goldát gól

ojo: ojo con alg(dej si) pozor na co

rapapolvo: echar un (buen) rapapolvo a algn(řádně) vynadat, dát kartáč komu, zdrbat, sjet koho

razón: dar la razóndát za pravdu

trago: tomar/darse un tragoloknout si, dát si hlt

ver: dejarse verukázat se, dát se vidět

bofetada: dar/pegar una bofetadadát/vlepit facku

chisguete: echar un chisguete de algdát si kapku čeho vína ap.

enigma: proponer un enigma a algndát komu hádanku

impartir: impartir la bendicióndát požehnání

paz: dejar en paz a algnnechat na pokoji koho, dát pokoj komu

poner: poner en circulacióndát do oběhu

prenda: dar en prendadát do zástavy

primera: poner/meter la primerazařadit/dát tam jedničku

puñetazo: hovor. darse (de) puñetazosdát si do zubů, poprat se

bartola: echarse/tumbarse a la bartoladát si pohov nic nedělat

contar: contarse con los dedos de la manodát se spočítat na prstech jedné ruky

gloria: que en gloria estédej mu Pán Bůh věčnou slávu

paso: ceder/dejar el paso a algndát přednost komu v jízdě ap.