Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

opět: opět získatrecobrar

nazpět: získat nazpětrecuperar

přízeň: získat přízeň kohoganar el favor de algn

zkušenost: získat zkušenostiganar experiencias

přehled: získat přehled o čemponerse al corriente de alg

cargo: vzít si na starost co, postarat se o co, ujmout se čeho, přen. pochopit co, získat přehled o čemhacerse cargo de alg

partido: získat prospěchsacar partido

získat: získat uznáníconseguir reconocimiento