Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se někam) kam llegar, presentarse(směrem k mluvčímu) venir a algpřijít včas/pozděllegar a tiempo/tarde
 2. (být doručen ap.) llegarPřišel ti dopis.Te ha llegado una carta.
 3. (zjistit) na co averiguar alg, enterarse de alg(odhalit) descubrir algpřijít na chuť komu/čemusacar las ganas de alg(n)
 4. (do kolektivu ap.) kam entrar, integrarse en alg, venir
 5. (vrátit se) volver, venir, tornar
 6. (nabýt, získat) k čemu adquirir, conseguir alg, arribar a algpřijít k soběrecuperarse, recobrar la conciencia
 7. (pozbýt) o co perder algpřijít o iluze o kom/čemdesilusionarse con alg(n)přijít o příležitostescaparse la oportunidadhovor. přijít o rozumperder el sesopřijít o zrakperder la vistapřijít o životperder la vida
 8. (octnout se někde) entrar, llegar
 9. (do nějaké situace) llegar, entrar(vhod) apetecerpřijít do jiného stavuquedar embarazadapřijít do letentrar en añospřijít na mizinuarruinarse, empobrecersepřijít vhodvenir bien
 10. (obrátit se) za kým dirigirse, acudir a algn
 11. (zachvátit) co na koho atacar, agarrar, llegar alg a algn

Vyskytuje se v

nazmar: přijít nazmardesperdiciarse, malgastarse, echarse a perder

pravý: přijít v pravý časllegar en el momento oportuno

řeč: přijít do řečícaer en poder de las lenguas

vědomí: přijít k vědomírecobrar la conciencia

vhod: přijít vhodvenir bien

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

: Přijde až zítra.No viene hasta mañana.

bez, beze: přijít bez pozvánívenir sin estar invitado

brzy: Přijde brzy.Vendrá enseguida.

hned: Přijdu hned. vrátím seVuelvo enseguida.

jestli: Zeptej se, jestli přijde.Pregunta si vendría.

jindy: Přijdu jindy.Vendré otro día.

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

mysl: přijít na mysl co komuocurrirse alg a algn, caer alg en la mente de algn

nepravý: přijít v nepravý čas nevhodnýllegar a destiempo

očekávaný: Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.Llegó el momento tanto tiempo esperado.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.Se disculpó por haber llegado tarde.

ty: Přišel za tebou.Vino a verte.

vhod: Přišlo by mi vhod, kdyby ...Me vendría bien si ...

vypadat: Vypadá to, že nepřijde.Parece que no va a venir.

zrak: přijít o zrak oslepnoutperder la vista

chuť: přijít na chuť čemutomar el gusto, aficionarse a alg

kloub: přijít čemu na kloubdesentrañar alg

krk: přijít o krkperder la piel

křížek: přen. přijít s křížkem po funusellegar a las aceitunas

nouze: V nouzi vše přijde vhod.A falta de pan buenas son tortas.

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.

slepý: přijít k čemu jako slepý k houslímcaerle a algn alg como llovido del cielo

cabeza: perder la cabezapřijít o rozum, ztratit hlavu

cabeza: venir a la cabezapřijít na mysl

conciencia: recobrar la concienciapřijít k sobě, nabýt vědomí

costar: hovor. costar caropřijít draho

razón: perder la razónpřijít o rozum

volver: volverse locozbláznit se, přijít o rozum

andar: llegar andandopřijít pěšky

gustillo: encontrarle el gustillo a algpřijít na chuť čemu

que: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

hora: llegar(se) la hora de algpřijít čas čeho, na co