Hlavní obsah

dojít

Dokonavé sloveso

  1. (chůzí se dostat) kam llegar a alg, ke komu/čemu acercarse a alg(n)dojít k cílillegar a la meta
  2. (jít pro něco) pro koho/co ir por alg(n), ir a buscar (a) alg(n)
  3. (za vedoucím ap.) kam ir, acudir a alg
  4. (být dopraven) komu llegar a algn(obdržet) recibir
  5. (dospět) kam llegar a algdojít ke shoděconcertarse, llegar a un acuerdodojít k závěruconcluir, llegar a la conclusióndojít do polovinyllegar a la mitad
  6. (být spotřebován) acabarse, terminarse, agotarseDošel nám benzín.Nos quedamos sin gasolina.
  7. (ovoce ap.) madurar(vařené jídlo) reblandecer
  8. (nastat, stát se) k čemu tener lugar, acontecer, producirse alg
  9. (přijít na řadu) na koho tocar a algn, estar algn
  10. hovor.(pochopit) komu co entenderhovor.(dovtípit se) captar algn alghovor.(uvědomit si) caer algn en la cuenta de algPak mu to došlo.Después cayó en la cuenta.

Vyskytuje se v

shoda: dojít ke shoděllegar a un acuerdo

závěr: dojít k závěrullegar a la conclusión

acuerdo: llegar a un acuerdodohodnout se, shodnout se, dojít ke shodě

conclusión: llegar a la conclusióndojít k závěru

entendimiento: llegar a entendimientodohodnout se, domluvit se, dojít k porozumění