Hlavní obsah

cuenta

Vyskytuje se v

ajustar: ajustar cuentasvyřídit si účty, zúčtovat, vyrovnat se

ajuste: ajuste de cuentaszúčtování, vyrovnání účtů

arreglo: arreglo de cuentasvyrovnání finanční

borrón: borrón y cuenta nuevaco bylo, to bylo

chino: cuento chinopohádka, výmysl

colorado: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

contado: al/de contadov hotovosti, hotově platit, za hotové kupovat

contante: contante (y sonante)hotový, v hotovosti peníze

fin: a/en fin de cuentaskoneckonců, zkrátka (a dobře), nakonec

tener: tener en cuentamít na paměti/zřeteli, vzít v úvahu

tomar: tomar en cuentavzít na vědomí

bancario: cuenta bancariabankovní účet

cobrar: cuentas por cobrarpohledávky účetní položky

corriente: cuenta corrienteběžný účet

cuento: cuento de hadaspohádka dětská výjimečná událost

dinero: dinero al contado/en efectivo/metálicohotovost, peníze v hotovosti

rendir: rendir cuentas por algskládat účty za co, zodpovídat se z čeho

riesgo: por su cuenta y riesgona vlastní riziko

extracto: extracto de cuentavýpis z účtu

saldo: saldo de la cuentazůstatek na účtu