Hlavní obsah

contar

Vyskytuje se v

ajuste: ajuste de cuentaszúčtování, vyrovnání účtů

arreglo: arreglo de cuentasvyrovnání finanční

borrón: borrón y cuenta nuevaco bylo, to bylo

chino: cuento chinopohádka, výmysl

colorado: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

contado: al/de contadov hotovosti, hotově platit, za hotové kupovat

contante: contante (y sonante)hotový, v hotovosti peníze

cuenta: a cuentajako zálohu

fin: a/en fin de cuentaskoneckonců, zkrátka (a dobře), nakonec

tener: tener en cuentamít na paměti/zřeteli, vzít v úvahu

tomar: tomar en cuentavzít na vědomí

bancario: cuenta bancariabankovní účet

cobrar: cuentas por cobrarpohledávky účetní položky

corriente: cuenta corrienteběžný účet

cuento: cuento de hadaspohádka dětská, přen. pohádka, fantazie výjimečná událost

dinero: dinero al contado/en efectivo/metálicohotovost, peníze v hotovosti

rendir: rendir cuentas por algskládat účty za co, zodpovídat se z čeho

riesgo: por su cuenta y riesgona vlastní riziko

extracto: extracto de cuentavýpis z účtu

saldo: saldo de la cuentazůstatek na účtu

bankovní: cuenta bancariabankovní účet

evidence: registro de cuentasekon. účetní evidence

historie: historia de la cuentaekon. historie účtu

hotovost: en metálico, en efectivo, al contado, en cashv hotovosti

kniha: libro de cuentasúčetní kniha

konto: cuenta corrienteběžné konto

nákladový: cuenta de gastosekon. nákladový účet

paměť: tener en cuenta/consideraciónmít na paměti

pohledávka: cuentas por cobrarpohledávky účetní položka

připsat: cargar el importe a/en la cuentapřipsat částku na vrub účtu

spořicí: cuenta de ahorrosspořicí účet

srovnávat: ajustar las cuentas, cancelar/saldar las deudassrovnávat dluhy

účet: por cuenta propiana vlastní účet

úvaha: tomar en cuentavzít/brát v úvahu

výpis: extracto de cuentafin. výpis z účtu

zaplatit: ¿Me cobra?, ¡La cuenta, por favor!Zaplatím! v restauraci

zřetel: considerar, tener en cuenta/consideraciónmít na zřeteli

zůstatek: saldo en la cuentazůstatek na účtě

běžný: cuenta corrientefin. běžný účet

dojít: Después cayó en la cuenta.Pak mu to došlo.

náklad: comprar por su cuentakoupit na vlastní náklady

ohled: sin miramiento, sin mirar a alg, sin reparar en alg, sin tomar en cuenta algbez ohledu na co

platit: pagar en efectivo/al contadoplatit v hotovosti

počítat: contar con las consecuenciaspočítat s důsledky

srovnat: ajustar las cuentas, cancelar/saldar las deudassrovnat dluhy

všimnout si: No me di cuenta (de eso).Nevšiml jsem si toho.

vtip: contar chistesvyprávět vtipy

výdělečně: trabajador por cuenta propia, autónomo ekon. osoba samostatně výdělečně činná

založit: abrir una cuentazaložit (si) účet

čára: hacer borrón y cuenta nuevaudělat tlustou čáru za minulostí

kost: Se le pueden contar los huesos.Je kost a kůže.

na: tener en cuenta/consideración algmít co na paměti

noha: trabajar por cuenta propiapracovat na volné noze

ovečka: contar ovejaspočítat ovečky

pěst: por cuenta propiana vlastní pěst

přehled: perder la cuenta de algztratit přehled o čem

ukázat: ajustar las cuentas a algn, hacer entregar a algnukázat komu, zač je toho loket

vlastní: por cuenta propiana vlastní pěst

zazvonit: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

zvonec: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

ajustar: ajustar cuentasvyřídit si účty, zúčtovat, vyrovnat se