Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (na povrchu) en, sobre, encima dena podlazeen el suelo
 2. (na určitém místě) enžít na venkověvivir en el campo
 3. (na povrch ap.) sobre, encima de, aPoložil knihu na stůl.Puso el libro sobre la mesa.
 4. (na vyvýšené místo) a, sobre
 5. (k cíli) ajet na horyir a la montaña
 6. (směrem k) hacia, a
 7. (jak daleko ap.) hasta
 8. (jakým způsobem) a, dezemřít na infarktmorir de infartošaty na míruvestido a medida
 9. (s použitím něčeho) a, de, enkartáček na zubycepillo de dientes
 10. (na jednotky) en
 11. (při umocnění) aumocnit na druhouelevar al cuadrado
 12. (určení okamžiku) en, ana podzimen otoñona začátku/konci měsícea principios/finales del mes
 13. (doba trvání) para, porzůstat na nocquedarse por la noche
 14. čekat na koho/coesperar (a) alg(n)myslet na koho/copensar en alg(n)pamatovat na koho/corecordar (a) alg(n), acordarse de alg(n)trvat na čeminsistir en alg
 15. (směřování za účelem)na příkladpor ejemploNa shledanou!¡Adiós!, ¡Hasta luego!Na zdraví!¡Salud!jít na skleničkuir a tomar una copa

Vyskytuje se v

abrochar: abrochar con botoneszapnout na knoflíky

acechar: acechar la ocasiónčíhat na vhodnou příležitost

acelerador: apretar/pisar el aceleradoršlápnout na plyn

acoso: acoso laboral/moralšikana na pracovišti, mobbing

adentro: mar adentrona (otevřeném) moři

ajo: al ajona česneku

alfiler: alfiler de corbatajehlice do kravaty, spona na kravatu

amasar: palo de amasarváleček na těsto

ambiental: impacto ambientaldopady na životní prostředí

amigo: amigo hasta la muertepřítel na život a na smrt

añicos: hacer añicosrozbít na padrť, roztřískat

apadrinar: apadrinar a un niñoadoptovat na dálku dítě

apariencia: en aparienciana (první) pohled, zdánlivě se jevit ap.

así: algo asíněco takového, něco na ten způsob

base: a base de algna základě, na bázi čeho

basura: bolsa de basurapytel na odpadky

basura: cubo de basurakoš na odpadky

boda: boda civil/religiosasvatba na úřadě/v kostele

bolsa: bolsa de basurapytel na odpadky

bordo: a bordona palubě

brillo: brillo de labioslesk na rty

brocha: brocha de afeitarštětka na holení

caballo: de a caballojízdní jednotka ap., na koni jedoucí

caballo: en/a caballona koni, v sedle

caballo: montar a caballojet na koni

cabeza: por cabezana hlavu/osobu

cabeza: venir a la cabezapřijít na mysl

a: al margenu kraje, na (po)kraji

a: dos a dosdva na dva, dvě ku dvěma

acceder: acceder al conveniopřistoupit na dohodu

acceso: acceso a internetpřístup na internet

acusado: sentar en el banquillo de los acusadosposadit na lavici obžalovaných

adicto: adicto a la heroínazávislý na heroinu

afeitar: espuma de afeitarpěna na holení

albahaca: pollo a la albahacakuře na bazalce

aldaba: cerrar la puerta con la aldabazavřít dveře na zástrčku

alergia: alergia al polenalergie na pyl

alto: dos metros de altodva metry na výšku

alza: en alzana vzestupu, rostoucí cena ap., zhodnocující (se) komodita ap.

apogeo: estar en el apogeobýt na vrcholu

apurar: ¡No me apures!Nespěchej na mě!

arpa: tocar el arpahrát na harfu

arriba: boca arribana zádech, naznak

ascensión: ascensión al trononástup na trůn

asta: bandera a media astavlajka na půl žerdi

astilla: astillas para encender (el fuego)třísky na podpal

auge: estar en augebýt v největším rozkvětu/na vrcholu

autodeterminación: derecho a la/de autodeterminaciónprávo na sebeurčení

barniz: AmeE barniz de uñaslak na nehty

bicicleta: ir/montar en bicicletajet na kole

billete: billete de autobúsjízdenka na autobus

bordo: subir a bordovstoupit na palubu, nalodit se

brindis: hacer un brindis a la saludpřipít na zdraví

cacería: ir de caceríajít na hon

alerta: estar/andar/vivir alerta ante alg(n)mít se na pozoru před kým/čím

caer: hovor. caerse de culobýt úplně paf, padnout na zadek překvapením, nevycházet z údivu