Hlavní obsah

a

Spojka

  1. (spojka) y(před i-, hi-) ea nebooa tak dáleetcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cuala také zesíleníy también
  2. (při sčítání) y, más
  3. (zdůraznění)a dokoncee incluso, hasta
  4. (ale, avšak)a přece, a přestoa pesar de ello, aún así, sin embargo
  5. a to, a sice (zpřesnění) es decir, esto es, o sea
  6. (důsledek)a protoasí es que, (y) por esoa tedyconque, entoncesa tudížconquea takconque, entonces, ahí, y así

Vyskytuje se v

admitir: admitir a trámite algpřijmout k projednání co, začít se zabývat čím

agua: estar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la gargantabýt v tom namočený až po krk/uši

aire: a mi/tu/su airepo svém podle svých zvyklostí ap.

alma: caérsele a algn el alma a los piesklesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdo

altar: elevar a los altaressvatořečit, prohlásit za svatého

altura: a estas alturasv této situaci, v tomto okamžiku, když už to došlo tak daleko

altura: a la altura de algve výši čeho, na úrovni čeho, v blízkosti čeho

altura: estar a la altura de las circunstanciasdostát očekávání

alzado: a mano alzadaod ruky nakreslit ap.

ancho: a lo anchona šíř(ku), po šíři, napříč

ancho: a sus anchasjako doma, pohodlně, jak se zlíbí, volně

andada: volver a las andadasvrátit se do starých kolejí/ke starým zlozvykům

arreglo: con arreglo apodle, ve shodě s, v souladu s

atención: a la atención de algnk rukám koho adresovaný dopis

bartola: a la bartola(zcela) bezstarostně

base: a base de bienvydatně, pořádně

boca: a boca llenana plnou hubu, od plic něco říct ap.

boca: a pedir de bocapodle přání

bocajarro: a bocajarroz bezprostřední blízkosti, zblízka vystřelit ap.

bombo: a bombo y platillos velkou slávou/pompou, halasně oznámit ap.

brazo: a brazo partidozuby nehty, ze všech sil, velice úporně usilovat ap.

cabal: a carta cabalnaprostý, stoprocentní

caballo: a caballoentre alg na rozhraní mezi čím

cabeza: subirse a la cabezastoupnout do hlavy alkohol, sláva ap.

cabo: de cabo a cabood začátku do konce, odshora dolů

cabo: llevar a cabodovést do konce, dokončit, dotáhnout

caída: a la caída de la tardeza soumraku, k večeru

caída: a la caída del Solpři západu slunce

cal: cerrar a cal y cantoneprodyšně uzavřít

calle: echar a la calle a algnvyhodit na dlažbu koho, dát padáka komu z práce

cambio: a cambio de algna oplátku za co, výměnou za co, protihodnotou za co

campo: a campo travéspřes pole, volnou krajinou ne po cestě

cántaro: llover a cántaroslít jako z konve

canto: a(l) cantode alg vedle čeho, těsně, hned u čeho

cara: cara a caraotevřeně, přímo, upřímně

caso: a caso hechozáměrně, úmyslně, schválně

causa: a/por causa de algkvůli čemu, z důvodu, na základě čeho

chamusquina: oler a chamusquinanevěstit nic dobrého, zavánět průšvihem

chapado: chapado a la antiguastaromódní, se staromódními názory

chorro: a chorrosbohatě, hojně

ciego: a ciegasposlepu

ciencia: a ciencia ciertazcela jistě, na sto procent, stoprocentně vědět ap.

clara: a las clarasjasně, otevřeně říct ap.

cobro: a cobro revertidona účet volaného telefonovat

colación: sacar a colación(a) alg(n) přivést hovor na koho/co, zmínit se o kom/čem, vytáhnout na světlo (boží) koho/co starou historku ap.

colmo: a colmovrchovatě, v přemíře

conciencia: a concienciasvědomitě, poctivě, usilovně pracovat, snažit se ap.

conforme: conforme apodle, ve shodě s, v souladu s

contracorriente: a contracorrienteproti proudu proti obecným tendencím ap.

contramano: a contramanoopačným směrem

contrapelo: a contrapeloproti srsti, proti růstu vlasů

coro: a corosborově

cosa: a cosa hechanajisto, na jistotu

costa: a costade alg za cenu čeho úsilí, ztráty ap.

cuenta: a cuentajako zálohu

cuesta: a cuestasna zádech, na bedrech něco nést ap.

dar: dar a luzporodit

debido: debido akvůli

decir: a decir verdadpopravdě/upřímně řečeno

dedo: a dedosvévolně, protekčně zvolit ap.

dedo: estar a dos dedos de algbýt na pokraji čeho

demonio: a (mil) demoniosjako čert pálit, zapáchat ap.

deriva: a la derivaunášený proudem, unášený větrem

desbandada: a la/en desbandadazmateně, překotně, všemi směry prchat ap.

desesperado: a la desesperadazoufale

deshora: a deshora(s)nevhod, ve špatnou dobu

desmano: a desmanoz ruky daleko

despecho: a despecho de algi přes co, proti čemu vůli ap., nehledě na co

destajo: a destajov úkolu pracovat ap., od kusu platit ap.

destiempo: a destiemponevhod, v nevhodnou dobu

dios: a la buena de Diosnazdařbůh

discreción: a discrecióndle libosti, svévolně

disgusto: a disgustonerad, s nechutí, neochotně, proti své vůli

disparada: a la disparadaúprkem

disposición: a (la) disposición de algnk dispozici komu

distancia: mando a distanciadálkové ovládání

domicilio: a domiciliodomů, do domu donáška ap.

dos: (a) cada dos por treskaždou chvíli často

duro: a duras (penas)horko těžko, jen stěží, s obtížemi

echar: echar a perderpokazit, zničit, rozbít věc ap.

entender: a mi/tu/su entenderpodle mého/tvého/jeho názoru, podle mě/tebe/něho

entender: dar a entenderdát na srozuměnou

entrar: entrar a saco en alg(vy)plenit, drancovat co

escondidas: a escondidaspotají, tajně

escote: a escoterovným dílem platit

escucha: a la escuchapřipravený k poslechu

espalda: a espaldas de algnza zády koho v nepřítomnosti

espárrago: irse a freír espárragosjít do háje člověk, projekt ap.

espárrago: mandar a freír espárragosposlat někam/do háje otravného člověka

espuerta: a espuertasve velkém, hodně, hojně