Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) más lejos, más allá(v knížce ap.) más adelanteDále! vstupte¡Adelante!Pojďte dál!¡Entre!, ¡Pase!
  2. (pokračování děje)a tak dáleetcétera, hovor. y demásčíst dálseguir/continuar leyendoa dále ve výčtuy además

Vyskytuje se v

a: etcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cuala tak dále

dál: y ademása dále ve výčtu

daleký: Lejano Oriente Daleký východ

děj: desarrollo de la acciónprůběh děje

dělo: cañón de nievesněhové dělo

jak: ¿A qué distancia?, ¿A cuántos kilómetros?Jak daleko?

jít: vstoupit pasar, entrar, na cestě continuar, seguirjít dál

kulminace: culminación de la acciónlit. kulminace děje

poslat: pasarposlat dál

přídavek: subsidios por hijospřídavky na děti

rozdělený: subdivididodále rozdělený na ještě menší díly

rozdělit: subdividirrozdělit dále na ještě menší díly

tak: etcéteraa tak dále

být: No está lejos.Není to daleko.

dalece: ¿Hasta qué punto?Jak dalece?

daleko: ¿A qué distancia?Jak daleko?

dít se: ¿Qué pasa?Co se děje?

péče: cuidado de niñospéče o děti

pro: Es sano para los niños.Pro děti je to zdravé.

snést: no poder aguantar (más)nemoci už dále snést

víc: cada vez másčím dál víc

jablko: De tal palo, tal astilla.Jablko nepadá daleko od stromu.

od, ode: De tal palo tal astilla.Jablko nepadá daleko od stromu.

ranní: A quien madruga Dios le ayuda.Ranní ptáče dál doskáče.

vůle: (Que) sea lo que Dios quiera.Děj se vůle Boží.

zajít: ir/llegar demasiado lejos, pasarse con algzajít příliš daleko v čem přehnat to

adelante: más adelantepozději, dále

allá: más allá (de)dále (než) po cestě ap.

cada: cada vez másčím dál víc(e)

canguro: hacer de cangurohlídat děti

cañón: cañón de nievesněžné dělo

cañonazo: cañonazosostřelování z děl, dělostřelba, kanonáda

continuación: a continuacióndále, následně

más: cada vez másčím dál více

menos: cada vez menosčím dál méně

menudo: hovor. gente menudadrobotina, děti

nieve: cañón de nievesněhové dělo

pasar: pase lo que paseděj se co děj, ať se děje co se děje

tierra: tierra adentrove vnitrozemí, dál od pobřeží

continuar: continuar leyendočíst dál

cumplido: niños con seis años cumplidosděti, které dosáhly věku šesti let

llegar: llegar demasiado lejoszajít příliš daleko

sucesivamente: y así sucesivamentea tak dále