Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) más lejos, más allá(v knížce ap.) más adelanteDále! vstupte¡Adelante!Pojďte dál!¡Entre!, ¡Pase!
  2. (pokračování děje)a tak dáleetcétera, hovor. y demásčíst dálseguir/continuar leyendoa dále ve výčtuy además

Vyskytuje se v

a: a tak dáleetcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cual

daleký: Daleký východLejano Oriente

daleký: sport. skok dalekýsalto de longitud

děj: průběh dějedesarrollo de la acción

děj: původce dějeagente de la acción

děj: ling. slovesný dějacción verbal

dělo: sněhové dělocañón de nieve

jak: Jak daleko?¿A qué distancia?, ¿A cuántos kilómetros?

jít: jít dálvstoupit pasar, entrar, na cestě continuar, seguir

kulminace: lit. kulminace dějeculminación de la acción

poslat: poslat dálpasar

přídavek: přídavky na dětisubsidios por hijos

rozdělený: dále rozdělený na ještě menší dílysubdividido

rozdělit: rozdělit dále na ještě menší dílysubdividir

tak: a tak dáleetcétera

být: Není to daleko.No está lejos.

dalece: Jak dalece?¿Hasta qué punto?

daleko: Jak daleko?¿A qué distancia?

daleko: Je to odsud daleko?¿Está lejos de aquí?

dít se: Co se děje?¿Qué pasa?

dít se: Nic se neděje.No pasa nada., No ocurre nada.

jít: Pojď dál.Pasa.

péče: péče o děticuidado de niños

poslat: poslat děti spát/do postelemandar a los niños a dormir/la cama

pro: Pro děti je to zdravé.Es sano para los niños.

snést: nemoci už dále snéstno poder aguantar (más)

víc: čím dál víccada vez más

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.De tal palo, tal astilla.

od, ode: Jablko nepadá daleko od stromu.De tal palo tal astilla.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.A quien madruga Dios le ayuda.

vůle: Děj se vůle Boží.(Que) sea lo que Dios quiera.

zajít: zajít příliš daleko v čem přehnat toir/llegar demasiado lejos, pasarse con alg

adelante: más adelantepozději, dále

allá: más allá (de)dále (než) po cestě ap.

cada: cada vez másčím dál víc(e)

canguro: hacer de cangurohlídat děti

cañón: cañón de nievesněžné dělo

cañonazo: cañonazosostřelování z děl, dělostřelba, kanonáda

continuación: a continuacióndále, následně

más: cada vez másčím dál více

menos: cada vez menosčím dál méně

menudo: hovor. gente menudadrobotina, děti

nieve: cañón de nievesněhové dělo

pasar: pase lo que paseděj se co děj, ať se děje co se děje

pasar: ¿Qué pasa?Co se děje?, Co je?

tierra: tierra adentrove vnitrozemí, dál od pobřeží

cañón: disparar un cañónvystřelit z děla

continuar: continuar leyendočíst dál

cumplido: niños con seis años cumplidosděti, které dosáhly věku šesti let

llegar: llegar demasiado lejoszajít příliš daleko

llegar: llegar lejosdotáhnout to daleko

sucesivamente: y así sucesivamentea tak dále