Hlavní obsah

adelante

Příslovce

  • vpřed, dopředu, kupředu, dáleen adelantenadále, do budoucna, napříštěde ahora/hoy en adelanteodteď (do budoucna)hacia adelantedopředumás adelantepozději, dále

Vyskytuje se v

adelantado: por adelantadopředem, dopředu

ir: ir adelantemít úspěch v práci ap., prospívat, jít dobře ve škole ap.

llevar: llevar adelante algdokončit co, pokračovat v čem

acontecimiento: adelantarse/anticiparse a los acontecimientospředbíhat událostem

adelantado: ir adelantadojít napřed, jít vpředu

ahora: desde ahora, de ahora en adelanteodteď, od nynějška

echado: echado adelantepředkloněný

más: más adelantepozději, potom, níže v textu ap.

adelantado: pagar por adelantadoplatit předem

adelanto: con diez minutos de adelantos desetiminutovým předstihem

dělat: dělat pokrokyprogresar, adelantar

dnešek: ode dneška v budoucnude hoy en adelante

dostat se: dostat se dopředu před kohoadelantarse a algn

předběhnout: předběhnout svou dobuadelantarse a su época

předjíždění: zákaz předjížděníprohibido adelantar

přesunout: přesunout na dříveadelantar, anticipar

vyrozumět: vyrozumět předem o čemadelantar, anticipar alg

záloha: minimální zálohaadelanto mínimo

záloha: záloha na mzduadelanto del salario

informovat: informovat předem o čem kohoadelantar, anticipar alg a algn

napřed: Hodiny jdou napřed.El reloj se adelanta.

napřed: platit napředpagar por adelantado

pohnout: Pohni!¡Muévete!, rychle ¡Arrea!, ¡Tira (adelante)!

předem: platit předempagar por adelantado, anticipar el pago

předem: Předem děkuji.Gracias por adelantado.