Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (vykonávat činnost) hacer(provozovat) practicar(vykonávat) ejecutarCo tady děláš?¿Qué haces aquí?Nic si z toho nedělej.No te preocupes.Nedělej to.No lo hagas.
 2. (uskutečňovat) hacer, efectuar, ejecutar
 3. (dávat vznikat) hacer(tvořit) crear, formardělat pokrokyprogresar, adelantar
 4. (měnit na něco) hacer
 5. (pracovat) na čem trabajar, estar empleado en algCo dělá?¿En qué trabaja?Kde děláš?¿Dónde trabajas?
 6. hovor.(zabývat se něčím) do čeho dedicarse a alg, andar en alg, ocuparse de alg
 7. hovor.(zastávat roli) co estar de alg, desempeñar alg, figurar como algdělat společnost komuhacer compañía a algn
 8. (tvořit, zhotovovat) producir, hacer, fabricar
 9. (upravovat určitým způsobem) hacer(upravit) arreglar(uspořádat) ordenar
 10. (způsobovat) causar, hacerdělat starost(i) komupreocupar, apurar, afligir a algn
 11. (chovat se) hacer(se)dělat ze sebe blbcehacerse el tonto
 12. hovor.(zkoušku ap.) co hacer alg, presentarse en algdělat zkouškuexaminarse
 13. hovor.(studovat) estudiar
 14. (předstírat) hacerse, fingir, (di)simular
 15. hovor.(rovnat se) co ser, sumar, hacer alg, subir, alcanzar a algKolik to dělá?¿Cuánto es?
 16. (být, brát se) hacer
 17. hovor. expr.(pospíšit si) darse prisa

Vyskytuje se v

: ať dělá co děláhaga lo que haga

div: dělat divyhacer milagros

fór: dělat fóry s čímhacerse rogar para alg

inventura: dělat inventuruhacer el inventario

kšeft: dělat kšeftychalanear

naděje: dělat si nadějehacerse ilusiones

ošklivý: dělat ošklivým kohoafear a algn

paměť: dělat co po pamětihacer alg de memoria

pokrok: dělat pokroky v čemprogresar en alg

poznámka: dělat si poznámky při přednášcetomar apuntes

prdel: dělat si prdel z koho/čehocachondearse, burlarse de alg(n)

zázrak: dělat zázrakyhacer milagros

zvyk: dělat ze zvykuhacer por hábito

aféra: (u)dělat aféru z čehomontar un escándalo de alg

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

dojem: (u)dělat dojem na kohoimpresionar a algn

intrika: dělat intrikyintrigar

legrace: dělat si legraci žertovatbromear, hacer bromas, estar de cachondeo

mít: Co mám dělat?¿Qué debería/debo hacer?, ¿Qué hago?

moct: Dělám, co můžu.Hago lo que puedo.

nic: Nic si z toho nedělej.No te preocupes.

obliba: dělat s oblibouhacer con gusto

pěna: (u)dělat pěnu napěnit colevantar espuma en alg

potíž: dělat potížeponer dificultades, dar problemas

společnost: dělat komu společnosthacer compañía a algn

sranda: Dělám si srandu.Estoy de broma., Es una broma.

starost: dělat starosti komupreocupar a algn

úkol: dělat úkolyhacer los deberes

ukvapený: dělat ukvapené závěrysacar conclusiones precipitadas

varovat: Varoval ho, aby to nedělal.Le avisó que no lo hiciera.

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Haz lo que consideres oportuno.

vliv: dělat co pod vlivem koho/čehohacer alg bajo la influencia de alg(n)

zábava: dělat pro zábavuhacer por diversión/por placer

zápisek: dělat si zápiskyhacer apuntes

zlíbit se: Dělá si, co se mu zlíbí.Hace lo que le da la gana.

brouk: dělat mrtvého broukahacerse el desentendido

dobrý: dělat si z koho dobrý dentomarle el pelo a algn

drahota: dělat drahoty nechat se prosithacerse rogar

hlava: lámat si/dělat si hlavucalentarse/romperse/devanarse los cascos

hloupý: dělat ze sebe hloupéhohacerse el tonto

hluchý: dělat se hluchýmhacerse el sordo

iluze: dělat si iluzehacerse ilusiones

krůček: (u)dělat první krůčkydar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos

mistr: Učení dělá mistra.El uso hace maestro.

oko: dělat oči na kohohacer ojitos a algn

práce: dělat špinavou práci za kohohacer trabajo sucio por algn

psí: dělat psí oči na kohomirar a algn con ojos de cordero (degollado)

styl: dělat něco ve velkém styluhacer algo a lo grande

tragédie: dělat z čeho tragédiihacer una tragedia de alg

velbloud: dělat z komára velbloudahacer montaña de un grano de arena

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Una sola golondrina no anuncia el verano.

záda: dělat za zády kohohacer a espaldas de algn

alusión: dělat narážky na koho/co, poukazovat na koho/co, narážet na koho/cohacer alusiones a alg(n)

caja: dělat/počítat pokladnu sčítat tržbuhacer caja

carrera: (u)dělat kariéruhacer carrera

cerdada: dělat sviňárny komuhacer cerdadas a algn

chanchullo: podvodně kšeftovat, dělat podrazyandar en chanchullo

chiste: dělat si legraci, vtipkovat, žertovathacer chistes

limpieza: uklízet, dělat úklid, přen. (u)dělat čistkuhacer limpieza

mohín: dělat grimasy, šklebit sehacer mohines

apetecer: Co bys rád dělal?¿Qué te apetece hacer?

broma: dělat fórkyhacer bromas

chapuza: chodit na fušky, dělat melouchyhacer chapuzas

excepción: (u)dělat výjimkuhacer una excepción

hacer: dělat atletikuhacer atletismo

impresionante: být působivý, dělat dojemser impresionante

maravilla: dělat divy lék ap.hacer maravillas

mofa: dělat si legraci z koho/čehohacer mofa de alg(n)

nota: dělat si poznámkytomar notas

precaución: (u)dělat opatření, být opatrný, pojistit se, dávat si pozortomar precauciones

tomar: dělat si poznámkytomar apuntes

golondrina: Jedna vlaštovka jaro nedělá.pořek. Una golondrina no hace verano.

honor: dělat čest, dostát své pověsti ap. čemuhacer honor a alg

lista: (u)dělat prezenci ve škole ap.pasar lista

mártir: dělat ze sebe chudáka/trpitelehacerse el mártir

nada: nemít co dělat kdo kdehovor. no habérsele perdido nada a algn en alg

dělat: dělat pokrokyprogresar, adelantar