Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (vykonávat činnost) hacer(provozovat) practicar(vykonávat) ejecutarCo tady děláš?¿Qué haces aquí?Nic si z toho nedělej.No te preocupes.Nedělej to.No lo hagas.
 2. (uskutečňovat) hacer, efectuar, ejecutar
 3. (dávat vznikat) hacer(tvořit) crear, formardělat pokrokyprogresar, adelantar
 4. (měnit na něco) hacer
 5. (pracovat) na čem trabajar, estar empleado en algCo dělá?¿En qué trabaja?Kde děláš?¿Dónde trabajas?
 6. hovor.(zabývat se něčím) do čeho dedicarse a alg, andar en alg, ocuparse de alg
 7. hovor.(zastávat roli) co estar de alg, desempeñar alg, figurar como algdělat společnost komuhacer compañía a algn
 8. (tvořit, zhotovovat) producir, hacer, fabricar
 9. (upravovat určitým způsobem) hacer(upravit) arreglar(uspořádat) ordenar
 10. (způsobovat) causar, hacerdělat starost(i) komupreocupar, apurar, afligir a algn
 11. (chovat se) hacer(se)dělat ze sebe blbcehacerse el tonto
 12. hovor.(zkoušku ap.) co hacer alg, presentarse en algdělat zkouškuexaminarse
 13. hovor.(studovat) estudiar
 14. (předstírat) hacerse, fingir, (di)simular
 15. hovor.(rovnat se) co ser, sumar, hacer alg, subir, alcanzar a algKolik to dělá?¿Cuánto es?
 16. (být, brát se) hacer
 17. hovor. expr.(pospíšit si) darse prisa

Vyskytuje se v

: dělá co děláhaga lo que haga

div: dělat divyhacer milagros

fór: dělat fóry s čímhacerse rogar para alg

inventura: dělat inventuruhacer el inventario

kšeft: dělat kšeftychalanear

naděje: dělat si nadějehacerse ilusiones

ošklivý: dělat ošklivým kohoafear a algn

paměť: dělat co po pamětihacer alg de memoria

pokrok: dělat pokroky v čemprogresar en alg

poznámka: dělat si poznámky při přednášcetomar apuntes

prdel: dělat si prdel z koho/čehocachondearse, burlarse de alg(n)

zázrak: dělat zázrakyhacer milagros

zvyk: dělat ze zvykuhacer por hábito

aféra: (u)dělat aféru z čehomontar un escándalo de alg

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

dělat se: Dělá se hezky.El tiempo se mejora.

dělat se: Dělá se důležitým.Se hace el importante.

dojem: (u)dělat dojem na kohoimpresionar a algn

intrika: dělat intrikyintrigar

legrace: dělat si legraci žertovatbromear, hacer bromas, estar de cachondeo

legrace: dělat si legraci z kohotomar el pelo a algn, reírse de algn, burlarse de algn

legrace: dělat si legraci z čehoreírse, mofarse de alg

legrace: dělat si legraci z koho/čehoburlarse, mofarse de alg(n), zesměšňovat ridiculizar (a) alg(n)

legrace: To si děláš legraci!¿Estás de broma?, ¿Estás bromeando?

mít: Co mám dělat?¿Qué debería/debo hacer?, ¿Qué hago?

moct: Dělám, co můžu.Hago lo que puedo.

nic: Nic si z toho nedělej.No te preocupes.

nic: Už se nedá nic dělat.Ya no se puede hacer nada.

obliba: dělat s oblibouhacer con gusto

pěna: (u)dělat pěnu napěnit colevantar espuma en alg

potíž: dělat potížeponer dificultades, dar problemas

společnost: dělat komu společnosthacer compañía a algn

sranda: Dělám si srandu.Estoy de broma., Es una broma.

starost: dělat starosti komupreocupar a algn

úkol: dělat úkolyhacer los deberes

ukvapený: dělat ukvapené závěrysacar conclusiones precipitadas

varovat: Varoval ho, aby to nedělal.Le avisó que no lo hiciera.

varovat: Varuji tě, nedělej to.Te advierto que no lo hagas.

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Haz lo que consideres oportuno.

vliv: dělat co pod vlivem koho/čehohacer alg bajo la influencia de alg(n)

zábava: dělat pro zábavuhacer por diversión/por placer

zápisek: dělat si zápiskyhacer apuntes

zlíbit se: Dělá si, co se mu zlíbí.Hace lo que le da la gana.

brouk: dělat mrtvého broukahacerse el desentendido

dobrý: dělat si z koho dobrý dentomarle el pelo a algn

drahota: dělat drahoty nechat se prosithacerse rogar

drahota: nedělat drahoty s čímno vacilar en alg

hlava: lámat si/dělat si hlavucalentarse/romperse/devanarse los cascos

hloupý: dělat ze sebe hloupéhohacerse el tonto

hluchý: dělat se hluchýmhacerse el sordo

iluze: dělat si iluzehacerse ilusiones

krůček: (u)dělat první krůčkydar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos

mistr: Učení dělá mistra.El uso hace maestro.

oko: dělat oči na kohohacer ojitos a algn

práce: dělat špinavou práci za kohohacer trabajo sucio por algn

psí: dělat psí oči na kohomirar a algn con ojos de cordero (degollado)

styl: dělat něco ve velkém styluhacer algo a lo grande

tragédie: dělat z čeho tragédiihacer una tragedia de alg

velbloud: dělat z komára velbloudahacer montaña de un grano de arena

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Una sola golondrina no anuncia el verano.

záda: dělat za zády kohohacer a espaldas de algn

alusión: hacer alusiones a alg(n)dělat narážky na koho/co, poukazovat na koho/co, narážet na koho/co

caja: hacer cajadělat/počítat pokladnu sčítat tržbu

carrera: hacer carrera(u)dělat kariéru

cerdada: hacer cerdadas a algndělat sviňárny komu

chanchullo: andar en chanchullopodvodně kšeftovat, dělat podrazy

chiste: hacer chistesdělat si legraci, vtipkovat, žertovat

limpieza: hacer limpiezauklízet, dělat úklid, přen. (u)dělat čistku

mohín: hacer mohinesdělat grimasy, šklebit se

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

broma: hacer bromasdělat fórky

chapuza: hacer chapuzaschodit na fušky, dělat melouchy

excepción: hacer una excepción(u)dělat výjimku

hacer: hacer atletismodělat atletiku

impresionante: ser impresionantebýt působivý, dělat dojem

maravilla: hacer maravillasdělat divy lék ap.

mofa: hacer mofa de alg(n)dělat si legraci z koho/čeho

nota: tomar notasdělat si poznámky

precaución: tomar precauciones(u)dělat opatření, být opatrný, pojistit se, dávat si pozor

tomar: tomar apuntesdělat si poznámky

golondrina: pořek. Una golondrina no hace verano.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

honor: hacer honor a algdělat čest, dostát své pověsti ap. čemu

lista: pasar lista(u)dělat prezenci ve škole ap.

mártir: hacerse el mártirdělat ze sebe chudáka/trpitele

nada: hovor. no habérsele perdido nada a algn en algnemít co dělat kdo kde