Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) trabajo m, labor mnemít co na prácino tener nada que hacerduševní prácetrabajo m intelectualfyzická/manuální prácetrabajo m físico/manualruční prácelabores f pldomácí prácequehaceres m pl domésticosnucené prácetrabajos m pl forzosos
  2. (fyzikální veličina) trabajo m
  3. (odborná činnost) trabajo mSvátek práceFiesta f de Trabajopráce na směnytrabajo m por turnospráce přes čashoras f pl extrasproduktivita práceproductividad f del trabajo
  4. (zaměstnání) empleo m, trabajo mbýt bez práce nezaměstnanýestar en paromít práci být zaměstnanýtener trabajo/empleo
  5. (výsledné dílo) trabajo m, obra fdisertační/diplomová prácetesis f/tesina fpísemná práceredacción f, (zkouška) examen m escrito
  6. (způsob provedení) trabajo m(dílo) obra f

Vyskytuje se v

burza: bolsa de trabajoburza práce

dělba: división del trabajodělba práce

diplomový: tesina , magisterská ap. tesis de licenciaturadiplomová práce

disertační: tesis disertační práce

dobrý: trabajo impecabledobrá práce

doktorský: tesis doctoraldoktorská práce

duševní: trabajo intelectualduševní práce

mechanický: trabajo mecánicofyz. mechanická práce

nečistý: trabajo sucionečistá práce

nucený: trabajos forzososnucené práce

obhajoba: defensa de la tesisobhajoba diplomové práce

polní: labor , trabajo campesino, labranza , faena agrícolapolní práce

poloviční: trabajo a media jornadapráce na poloviční úvazek

popis: descripción del trabajopopis práce

prací: detergente prací prášek

prospěšný: trabajo correccionalpráv. obecně prospěšné práce

prostředek: detergente prostředek na mytí nádobí, prací prostředek

přidělovat: atarear/asignar la tarea a algnpřidělovat úkol/práci komu

ruční: Está hecho a mano.Je to ruční práce.

trh: mercado de trabajo/laboraltrh práce

uložit: atarear a algnuložit úkol/práci komu

úřad: oficina de empleoúřad práce

veřejně: trabajos en beneficio de la comunidadpráv. veřejně prospěšné práce

zákoník: código laboralzákoník práce

bez, beze: estar en parobýt bez práce nezaměstnaný

bránit: impedir a algn trabajarbránit komu v práci

být: estar en parobýt bez práce

domácí: tareas domésticasdomácí práce

hromada: Tengo un montón de trabajo.Mám hromadu práce.

mít: tener muchas cosas que hacermít toho moc na práci

najít: No encontró trabajo.Nenašel práci.

odjet: Se ha ido al trabajo.Odjel do práce.

půl: trabajo a media jornadapráce na půl úvazku

samý: Por tanto trabajo...Pro samou práci...

týmový: trabajo en equipotýmová práce

v, ve: estar en el trabajobýt v práci

vyhazovat: echar a la callevyhazovat z práce

vyhýbat se: evadir el trabajo, přen., expr. escurrir el bultovyhýbat se práci

z, ze: despedir del trabajopropustit z práce

koláč: No hay atajo sin trabajo.Bez práce nejsou koláče.

plný: tener mucho trabajomít plné ruce práce

atareado: estar atareadomít hodně práce

calendario: calendario de trabajorozvrh prací

dedicación: dedicación exclusiva/plena/a tiempo completo(práce na) plný úvazek

empleo: oficina de empleoúřad práce

forzoso: trabajos forzososnucené práce

laboral: mercado laboraltrh práce

manipulado: trabajos de manipuladomanipulační práce

ministerio: Ministerio de Trabajo (y Asuntos Sociales)ministerstvo práce (a sociálních věcí)

psíquico: trabajo psíquicoduševní práce

quehacer: quehaceres domésticosdomácí práce

temporal: trabajo temporalsezonní práce

trabajo: hovor. trabajo de chinostitěrná práce zdlouhavá, pečlivá ap.

a: ¡A trabajar!Do práce!

asignar: asignar trabajo a algnpřidělit komu práci

auxiliar: trabajo auxiliarpomocné práce

contra: las contras de ese trabajonevýhody té práce

desocupado: estar desocupadonemít co na práci, mít volno

estacional: trabajo estacionalsezónní práce

faena: hovor. meterse en faenapustit se do práce

práce: trabajo intelectualduševní práce