Hlavní obsah

domácí

Přídavné jméno

  1. (doma) de casa, casero, domésticodomácí chlébpan m caserodomácí prácetareas f pl domésticasdomácí kuchyněcomida f caseradomácí potřeby(tienda de) artículos m pl para el hogardomácí vězeníarresto m domiciliario
  2. (zvíře) doméstico
  3. (národní) interior, nacional, del país(tuzemský) domésticodomácí týmequipo m localekon. domácí dluhdeuda f interiorekon. hrubý domácí produktproducto m interior bruto
  4. (domácký, nelíčený) casero, hogareño

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

Vyskytuje se v

dluh: deuda interior/exteriordomácí/zahraniční dluh

hrubý: producto interior brutohrubý domácí produkt

chléb: pan caserodomácí chléb

moucha: mosco , mosca domésticamoucha domácí

mužstvo: equipo localdomácí mužstvo

myš: ratón casero/domésticomyš domácí

násilí: violencia domésticadomácí násilí

pán: casero pan domácí

paní: casera paní domácí

pes: perro domésticozool. pes domácí

práce: quehaceres domésticosdomácí práce

produkt: producto nacional/interior brutoekon. hrubý národní/domácí produkt

vězení: arresto domiciliariodomácí vězení

zvíře: animal domésticodomácí zvíře

mazlíček: mascota domácí mazlíček

potřeba: utensilios domésticosdomácí potřeby

probojovat se: El equipo de casa logró llegar a la final.Domácí tým se probojoval do finále.

strava: comida caseradomácí strava

animal: animales domésticosdomácí zvířata

arresto: arresto domiciliariodomácí vězení

bruto: producto nacional/interior brutohrubý národní/domácí produkt

casero: pan caserodomácí chléb

domiciliario: arresto domiciliariodomácí vězení

quehacer: quehaceres domésticosdomácí práce

violencia: violencia domésticadomácí násilí

encierro: ¡Al encierro!Máš domácí vězení!

tierra: productos de la tierradomácí/tuzemské produkty/plodiny

domácí: comida caseradomácí kuchyně