Hlavní obsah

produkt

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (výrobek) producto mekon. hrubý národní/domácí produktproducto m nacional/interior bruto
  2. (vzniklý chem. reakcí ap.) producto mfyz. produkty štěpeníproductos m pl de desintegración

Vyskytuje se v

domácí: producto interior brutoekon. hrubý domácí produkt

hrubý: producto interior brutohrubý domácí produkt

hydrolýza: productos de hidrólisisprodukty hydrolýzy

bruto: producto nacional/interior brutohrubý národní/domácí produkt

nacional: producto nacional brutohrubý národní produkt

agrícola: productos agrícolaszemědělské produkty

tierra: productos de la tierradomácí/tuzemské produkty/plodiny

produkt: producto nacional/interior brutoekon. hrubý národní/domácí produkt