Hlavní obsah

hrubý

Přídavné jméno

  1. (drsný) áspero, tosco, burdohrubá moukasoma f, harina f gruesastav. hrubá omítkarevoque m gruesohrubé struhadlorallador m grueso
  2. (přibližný, neúplný) aproximado(nedokončený) incompleto, fragmentario
  3. (bez odpočtů) brutohrubý domácí produktproducto m interior brutohrubý platsueldo m bruto
  4. (nezdvořilý) rudo, grosero
  5. (značný, velký) gravehovor. de bultopráv. hrubá nedbalostimprudencia f temeraria

Vyskytuje se v

domácí: producto interior brutoekon. hrubý domácí produkt

mouka: soma hrubá mouka

nedbalost: imprudencia temerariapráv. hrubá nedbalost

produkt: producto nacional/interior brutoekon. hrubý národní/domácí produkt

příjem: ingresos brutoshrubý příjem

výnos: rendimiento neto/bruto/nominalčistý/hrubý/nominální výnos

omítka: revoque grueso/finohrubá/jemná omítka

plat: salario neto/brutočistý/hrubý plat

bestia: ser bestia con algnbýt hrubý na koho, hrubě nakládat s kým

bruto: peso brutobrutto, hrubá hmotnost včetně obalu

nacional: producto nacional brutohrubý národní produkt

sueldo: sueldo brutohrubý plat

hrubý: soma , harina gruesahrubá mouka