Hlavní obsah

malý

Vyskytuje se v

Asie: Malá AsieAsia Menor

bratr: Menší bratřiFrailes Menores

násobek: nejmenší společný násobekmínimo común múltiplo

písmeno: malé písmeno(letra) minúscula

potápka: potápka malázampullín chico

princ: Malý princEl Principito, El Pequeño Príncipe

půltón: hud. malý půltónsemitono cromático

ručička: malá ručička hodinováhorario

strana: Malá Strana v PrazeCiudad Pequeña

strana: expr. jít na malou/velkou stranuhacer aguas menores/mayores

víla: Malá mořská vílaLa sirenita

přeháňka: malá přeháňkalluvia menuda, přen. pár kapek cuatro gotas

odpor: cesta nejmenšího odporucamino /línea de menor resistencia

Asia: Asia MenorMalá Asie

corto: corto de cervezamalé pivo

inferior: muy inferiormnohem menší množství, mnohem horší

letra: (letra) mayúscula/minúsculavelké/malé písmeno

mal: mal menormenší zlo

menos: nada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění

mínimo: mat. mínimo común múltiplonejmenší společný násobek

minúsculo: letra minúsculamalé písmeno

nada: nada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění

tapa: ir de tapasjít do baru na něco malého

montar: hovor. montar un chiringuitozaložit si malou živnost