Hlavní obsah

bruto

Vyskytuje se v

algodón: surová bavlnaalgodón en bruto

nacional: hrubý národní produktproducto nacional bruto

sueldo: hrubý platsueldo bruto

bavlna: surová bavlnaalgodón bruto

domácí: ekon. hrubý domácí produktproducto interior bruto

hrubý: hrubý domácí produktproducto interior bruto

produkt: ekon. hrubý národní/domácí produktproducto nacional/interior bruto

příjem: hrubý příjemingresos brutos

výnos: čistý/hrubý/nominální výnosrendimiento neto/bruto/nominal

železo: surové železohierro bruto

plat: čistý/hrubý platsalario neto/bruto

bruto: brutto, hrubá hmotnost včetně obalupeso bruto