Hlavní obsah

nacional

Přídavné jméno

  • národní, státnícarretera nacionalstátní silniceDocumento Nacional de Identidadobčanský průkazfiesta nacionalstátní svátekhimno nacionalstátní hymnamonumento nacionalnárodní památníkparque nacionalnárodní parkproducto nacional brutohrubý národní produktrenta nacionalnárodní důchod

Vyskytuje se v

bruto: producto nacional/interior brutohrubý národní/domácí produkt

carretera: carretera nacionalstátní silnice

documento: Documento Nacional de Identidad D.N.Iobčanský průkaz

fiesta: fiesta nacionalstátní svátek

himno: himno nacionalnárodní hymna

parque: parque nacionalnárodní park

policía: policía nacional/municipalstátní/městská policie

soberanía: soberanía nacionalnárodní svrchovanost

turismo: parador nacional de turismoluxusní hotel

banka: Banco Nacional ChecoČeská národní banka

dědictví: patrimonio nacionalnárodní dědictví

divadlo: Teatro NacionalNárodní divadlo

doklad: documento nacional de identidad DNIdoklad totožnosti

hospodářství: economía nacionalnárodní hospodářství

hymna: himno nacionalstátní hymna

mužstvo: selección nacional/representativo, equipo nacional/representativonárodní/reprezentační mužstvo

národní: Renacimiento nacional checohist. České národní obrození

občanský: carnet de identidad, D.N.I., Documento Nacional de Identidadobčanský průkaz

obrození: renacimiento nacionalnárodní obrození

památka: monumento nacionalnárodní památka

park: parque nacionalnárodní park

produkt: producto nacional/interior brutoekon. hrubý národní/domácí produkt

shromáždění: Asamblea NacionalNárodní shromáždění

silnice: carretera nacionalstátní silnice

státní: presupuesto nacionalstátní rozpočet

svátek: (día) festivo , fiesta nacionalstátní svátek

tarif: tarifa nacional/internacionalvnitrostátní/mezinárodní tarif

vlajka: bandera nacionalstátní vlajka

zájem: interés nacional, razón de Estadozájem státu

hranice: frontera nacionalstátní hranice

kokarda: cucarda en colores nacionaleskokarda v národních barvách

let: vuelo nacional/internacionalvnitrostátní/mezinárodní let

loterie: lotería nacionalstátní loterie

průkaz: carné /tarjeta de identidad, ve Španělsku Documento Nacional de Identidad/D.N.I občanský průkaz

vnitrostátní: vuelo nacionalvnitrostátní let

nacional: carretera nacionalstátní silnice