Hlavní obsah

průkaz

Podstatné jméno, rod mužský

  • carné m, carnet m, justificación fobčanský průkazcarné m/tarjeta f de identidad, (ve Španělsku) Documento m Nacional de Identidad/D.N.I mřidičský průkazcarné m de conducir

Vyskytuje se v

občanský: občanský průkazcarnet de identidad, D.N.I., Documento Nacional de Identidad

řidičský: řidičský průkazcarné de conducir

totožnost: průkaz totožnosticarnet de identidad

čtenářský: čtenářský průkaztarjeta /carné de lector

předložit: předložit řidičský průkazpresentar el carné de conducir

carné: řidičský průkazcarné de conducir

carnet: průkaz totožnosticarnet de identidad

cartilla: očkovací průkazcartilla de vacunación

cédula: průkaz totožnostiAmeE cédula de identidad

conducir: řidičský průkazcarné de conducir

documento: občanský průkazDocumento Nacional de Identidad D.N.I

estudiante: studentský průkazcarnet de estudiante

identidad: průkaz totožnosti, občanský průkazcarnet/tarjeta/AmeE cédula de identidad

licencia: řidičský průkazAmeE licencia de conducir

nacional: občanský průkazDocumento Nacional de Identidad

permiso: řidičský průkazpermiso de conducir

credencial: průkaz poutníka po Svatojakubské cestěcredencial del peregrino

průkaz: občanský průkazcarné /tarjeta de identidad, ve Španělsku Documento Nacional de Identidad/D.N.I