Hlavní obsah

del

Předložka

  • z, ze de + elpředl. 2. pádu

Vyskytuje se v

abeto: abeto rojo/falso/del Nortesmrk

abismo: al borde del abismona hraně, na pokraji propasti

alba: lucero del albajitřenka

alba: misa del albaranní mše

almendruco: truco del almendrucofígl, finta, vychytávka

año: del año de la nana/pera/polcapředpotopní, hrozně zastaralý, z roku raz dva

armario: salir del armariopřiznat svou homosexuální orientaci

caballito: caballito del diablovážka

cabo: al cabo del mundoaž na konec světa

caída: a la caída del Solpři západu slunce

calabaza: calabaza de(l) peregrinokalabasa

carajo: del carajozasraný, podělaný zdůraznění, ohromný

codo: dar de(l) codošťouchnout loktem dát znamení ap.

cola: cola del disparadorspoušť zbraně

día: del díamódní, podle poslední módy, moderní

embudo: ley del embudodvojí metr, nerovný přístup, nespravedlivý zákon

hijo: hijo del HombreSyn člověka

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

juicio: muela del juiciozub moudrosti

llover: como llovido (del cielo)(jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna

mapa: borrar del mapavymazat z mapy, odstranit

mundo: al fin del mundo(až) na konec světa

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

orden: del orden depřibližně, asi, kolem počet

orden: estar a la orden del díabýt normální, být na denním pořádku

parte: la parte del leónlví podíl

pueblo: defensor del puebloveřejný ochránce práv, ombudsman

rabillo: rabillo del ojooční koutek

revés: al/del revésnaopak

todo: del todoúplně

yema: yema (del dedo)bříško prstu

acelerador: levantar el pie del aceleradorsundat nohu z plynu

alcance: Mantenga fuera del alcance de los niños.Uložte mimo dosah dětí.

altitud: altitud sobre el nivel del marnadmořská výška

altura: altura sobre el nivel del marnadmořská výška, výška nad mořem

América: América del Sur/del Norte/CentralJižní/Severní/Střední Amerika

automóvil: industria del automóvilautomobilový průmysl

base: anat. base del cráneospodina lebeční

bono: bono del Estadostátní dluhopis

bronce: hist. Edad del Broncedoba bronzová

cabo: Ciudad del CaboKapské město

cadena: tirar de la cadena (del váter)spláchnout na záchodě

campeón: campeón del mundomistr světa

cañería: cañerías del aguavodovodní potrubí

caso: fuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci

caza: caza del zorrohon na lišku

caza: caza del tesorohonba za pokladem, hledání pokladu

cobre: hist. Edad de(l) CobreDoba měděná

contador: contador de(l) agua/gasvodoměr/plynoměr

Corea: Corea del Sur/NorteJižní/Severní Korea

crimen: lugar del crimenmísto činu

cuello: anat. cuello de(l) útero/uterino/de la matrizděložní hrdlo

danza: danza del vientrebřišní tanec

dedo: dedo cordial/(de en) medio/del corazónprostředníček

defensor: práv. defensor del puebloombudsman, veřejný ochránce práv

delegado: delegado del Gobiernovládní zmocněnec

duna: dunas del desiertopouštní duny

ecuador: paso del ecuadoroslava absolvování poloviny studia

ejército: Ejército del Aireletectvo, vzdušné síly

fe: hovor. fe del carboneronaivní víra, víra bez otázek

fiebre: fiebre del henosenná rýma

fondo: fondo del marmořské dno

gambito: gambito del reykrálovský gambit

hierro: Edad del Hierrodoba železná

historia: historia del artedějiny umění

incumplimiento: incumplimiento del contratonesplnění smlouvy

institución: institución del matrimonioinstituce manželství

interrupción: interrupción voluntaria del embarazodobrovolné přerušení těhotenství umělý potrat

Irlanda: Irlanda del NorteSeverní Irsko

lugar: lugar del crimen/delitomísto (zlo)činu

Macedonia: Macedonia del NorteSeverní Makedonie

mediado: a mediados del mesv polovině měsíce

menú: menú (del día)denní menu, nabídka dne v restauraci

ministerio: Ministerio del Interiorministerstvo vnitra

paladar: paladar blando, velo del paladarzadní/měkké patro

patín: MexE patín del diablokoloběžka

peaje: peaje del puentemostní mýtné, mostné

pelotazo: cultura del pelotazohon za penězi

plato: plato del díadenní menu

porvenir: del porvenirbudoucí

previsión: previsión del tiempopředpověď počasí

regla: reglas del juegopravidla hry

reivindicación: reivindicación del derechodomáhání se práva

río: brazo del ríoříční rameno

sacramento: sacramento del matrimoniosvátost manželství

táctica: hovor. táctica del avestruzstrkání hlavy do písku

tiempo: previsión del tiempopředpověď počasí

tierra: Tierra del FuegoOhňová země

viento: viento del surjižní vítr

vital: función vital del organismoživotní funkce organismu