Hlavní obsah

cabo

Fráze

 1. al cabo nakonec, na závěr
 2. al cabo de za, po uplynutí časový údaj, na závěr
 3. al cabo del mundo na konec světa
 4. al fin y al cabo koneckonců, nakonec
 5. atar/juntar cabos dát si dohromady/ujednotit si fakta, srovnat si to (v hlavě)
 6. hovor.cabo suelto nedořešená záležitost
 7. dar cabo a alg dotáhnout, dopilovat, doladit co
 8. dar cabo de alg skoncovat s čím, zničit co
 9. de cabo a cabo od začátku do konce, odshora dolů
 10. echar un cabo a algn pomoci v úzkých komu, nenechat na holičkách koho
 11. hovor.estar (muy) al cabo mít na kahánku/smrt na jazyku, být na umření, mít to sečtené
 12. llevar a cabo dovést do konce, dokončit, dotáhnout
 13. provést, vykonat, uskutečnit

Vyskytuje se v

fin: al fin y al cabo, al fin y a la/al postrekonec konců, koneckonců

llevar: llevar a caboprovést, dokončit, uskutečnit

naděje: mys Dobré nadějecabo de Buena Esperanza

dotáhnout: dotáhnout do koncellevar a cabo