Hlavní obsah

ten, ta, to

Zájmeno

 1. (známý ze souvislosti) el/ese, la/esa, lo/esozájm. se shodují v rodě a čísle s podstatným jménem, k němuž se vztahujíKam jsi dala ty peníze?¿Adónde pusiste el dinero?Kdo je ten mladík?¿Quién es ese joven?Ti, kdo ...Los que ...Ta nejlepší.La mejor.To je zvláštní.Eso es interesante.
 2. ten - kdo, ten - který (k němuž se odkazuje) el que/cual
 3. (na nějž se ukazuje) ese, esa, eso
 4. čím - tím (při srovnání ap.) cuanto (más) - tanto (más)
 5. to (odkazuje na známý fakt) lo, eso
 6. (časově daný) ese/aquel, esa/ aquella
 7. hovor.(při zdůraznění, vytýkání ap.) el, la, loten nejlepšíel mejor
 8. ten samý hovor.(tentýž) el mismo
 9. ten který (příslušný) correspondiente, respectivo
 10. ten a ten (nedefinovaný) tal y cual
 11. nějaký ten hovor.(několik) unos cuantos, un par denějaká ta korunaunas cuantas coronas
 12. ten tam (pryč)být ten tamirse, largarse, volar, desvanecerse, disiparse
 13. ten - onen, ten - ten (jeden - druhý) (el) uno - (el) otro
 14. být v tom hovor. expr.(být těhotná) estar embarazada, estar esperando un bebé

Vyskytuje se v

tu: zde - tam ap. aquí - allí, acá - allátu - tam, kde - tu, tu - onde

aby: Te lo digo para que lo sepas.Říkám ti to, abys to věděl.

baštit: Eso no te lo trago.Tak to ti nebaštím.

chutnat: ¿Te gusta?Chutná ti to?

kdyby: Si lo supiera, te lo diría.Kdybych to věděl, řekl bych ti to.

líbit se: ¿Qué te parece?Jak se ti to líbí?

po: Ése no es asunto tuyo.Po tom ti nic není.

trvat: ¿Cuánto tardarás?Jak dlouho ti to bude trvat?

uškodit: Eso no te matará/hará daño.To ti nijak neuškodí.

vynahradit: Te lo compensaré.Vynahradím ti to.

ten, ta, to: jeden - druhý (el) uno - (el) otroten - onen, ten - ten