Hlavní obsah

tam

Příslovce

  1. (na tom místě, na to místo) ahí, allí, allá(tam někde) por ahí/allí/alláaž tamhasta ahí/allícesta tam a zpětida y vueltatam venkufuera
  2. (na tom místě, kde)tam (...) kdeallí (...) dondekam (...) tam a naopakadonde (...) allí
  3. (na vzdálený cíl) allí
  4. sem tam, sem a tam, tam a sem (ze strany na stanu) de acá para allá, de un lado a otro, de banda a banda
  5. sem tam, tu a tam (místy) aquí y allí, acá y allá
  6. tu a tam, sem tam (občas) de vez en cuando, de cuando en cuando, a días

Vyskytuje se v

sem: sem tam, sem a tam, tam a semz místa na místo de aquí para allí, de acá para allá, ze strany na stranu de uno a otro lado

sem: sem tammísty aquí y allí, acá y allá

sem: sem tamněkdy, občas de vez en cuando, de cuando en cuando, a días

tady: tady - tamtu - jinde aquí ... ahí

ten, ta, to: ten tampryč

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. aquí - allí, acá - allá

tu: tu a tamobčas de vez en cuando, de vez en vez, de cuando en cuando

cesta: cesta tam a zpětida y vuelta

chodit: chodit sem a tamdar vueltas, trajinar

být: Budu tam.Estaré ahí.

dovést: Dovedu tě tam.Te llevaré hasta allí.

nejraději: Nejraději bych tam nechodil.Preferiría no ir ahí.

nemuset: Nemusíš tam jít.No tienes por qué ir allí.

sem: pobíhání sem a tamel trajín

sem: pobíhat sem a tamtrajinar

ten, ta, to: být ten tamirse, largarse, volar, desvanecerse, disiparse

mák: Bylo tam lidí jako máku.Hubo un titipuchal de gente., Hubo más gente que agua.

plášť: být kam vítr, tam plášťcambiar de chaqueta

allí: hasta allítam

ida: idas y venidaschůze/běhání tam a zpět

haber: Hay poca gente.Je tam málo lidí.

primera: poner/meter la primerazařadit/dát tam jedničku

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven