Hlavní obsah

nejraději

Příslovce

  • mít nejraději kdo koho/co gustar más a algn alg(n)Nejraději mám černé pivo.Me gusta más la cerveza negra.Nejraději bych tam nechodil.Preferiría no ir ahí.

Vyskytuje se v

rád: milovat koho querer a algn, mít v oblibě co gustar alg a algnmít rád

mít: querer, amar (a) alg(n), líbit se gustar alg(n), hovor. morirse por algn, privar alg a algnmít rád koho/co

hrozně: Quisiera mucho ...Hrozně rád bych ...

když: Si me invita, iré con mucho gusto.Když mě pozve, ráda půjdu.

opravdu: Te quiero de verdad.Mám tě opravdu rád.

poznat: Encantado de conocerle.Rád jsem vás poznal.

stát se: Con mucho gusto.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

ty: Te quiero.Mám tě rád.

vidět: Me alegro de verte.Jsem rád, že tě vidím.

afición: tener afición a algmít rád co, mít zálibu v čem, mít náklonnost k čemu

amar: amar de corazónmít ze srdce rád

cariño: tener cariño a alg(n)mít rád koho/co, mít vztah, pociťovat náklonnost ke komu/čemu

grado: de (buen) gradoochotně, rád

mucho: con mucho gustovelmi rád, s potěšením/radostí, milerád

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

gustar: Me gusta viajar.Rád cestuji., Mám rád cestování.

nejraději: kdo koho/co gustar más a algn alg(n)mít nejraději