Hlavní obsah

nejraději

Příslovce

  • mít nejraději kdo koho/co gustar más a algn alg(n)Nejraději mám černé pivo.Me gusta más la cerveza negra.Nejraději bych tam nechodil.Preferiría no ir ahí.

Vyskytuje se v

rád: mít rádmilovat koho querer a algn, mít v oblibě co gustar alg a algn

rád: radějidoporučení mejor, será mejor que...

mít: mít rád koho/coquerer, amar (a) alg(n), líbit se gustar alg(n)

rád: přen., expr. mít strašně rád koho/comorirse por alg(n)

rád: raději udělatpreferir

hrozně: Hrozně rád bych ...Quisiera mucho ...

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

mít: Máš rád hrušky?¿Te gustan las peras?

opravdu: Mám tě opravdu rád.Te quiero de verdad.

poznat: Rád jsem vás poznal.Encantado de conocerle.

rád: Rád bych...Me gustaría..., Quisiera...

rád: Rád cestuje.Le gusta viajar.

rád: Jsem rád, že...Me alegro que...

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.

rád: Rád Vás poznávám.Mucho gusto (en conocerle).

rád: Nemám ho ráda. je mi nesympatickýNo me cae bien.

rád: Raději bych to udělal sám.Prefiero hacerlo solo.

rád: Raději ne.Mejor no.

stát se: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníCon mucho gusto.

ty: Mám tě rád.Te quiero.

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Me alegro de verte.

afición: tener afición a algmít rád co, mít zálibu v čem, mít náklonnost k čemu

amar: amar de corazónmít ze srdce rád

cariño: tener cariño a alg(n)mít rád koho/co, mít vztah, pociťovat náklonnost ke komu/čemu

grado: de (buen) gradoochotně, rád

mucho: con mucho gustovelmi rád, s potěšením/radostí, milerád

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

gustar: Me gusta viajar.Rád cestuji., Mám rád cestování.