Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) cuando, como, alKdyž už jsi tady...Ya que estás aquí...Když ji potkal, řekl jí to.Cuando la encontró, se lo dijo.Když ho uviděl, schoval se.Al verlo, se escondió.pokaždé kdyžcada que, cada vez que, cada (y) cuando quekdyž už se to stalo ap.una vez que, ya quevždycky když(siempre) cuando
  2. (po skončení děje) cuando
  3. hovor.(jestliže) si, en el caso de que, con tal de queKdyž mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.(jen) když nesalvo que
  4. i když (ačkoli) aunque, bien que, si bien, aun cuando, a pesar de que

Vyskytuje se v

i: aunque, bien que, aun cuando, si bieni když, i kdyby

jen: salvo quejen když ne

po: cada (y cuando) que, cada vez quepokaždé, když

nevadit: ¿Te importa si pongo la radio?Nevadí ti, když zapnu rádio?

selhat: en última instanciaaž když všechno selže jako poslední možnost

uslyšet: Cuando se enteró de alg..., Cuando lo oyó...Když to uslyšel,...

vadit: ¿Le importa si...?Bude vám vadit, když...?

vždy: siempre que, cada (vez) que, cada (y) cuando quevždy, když

bič: saber alg al dedilloumět co jako když bičem mrská

kocour: Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten.Když kocour není doma, myši mají pré.

kudla: Cuando lo oigo me hierve la sangre.Když to slyším, otvírá se mi kudla v kapse.

lhát: mentir por los codoslhát jako když tiskne

mládí: Lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

momento: en el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čeká

permiso: con permisos dovolením, když dovolíte, se svolením

a: Al verle...Když ho uviděl(a)...

cuando: Cuando vio que...Když viděl, že...

importar: ¿Te importa si pongo la radio?Bude ti vadit, když zapnu rádio?

když: cada que, cada vez que, cada (y) cuando quepokaždé když