Hlavní obsah

con

Vyskytuje se v

abierto: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přivítat

agua: estar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la gargantabýt v tom namočený až po krk/uši

ajilimoje: con todos sus ajilimójilisse vším všudy

alfiler: con alfileresneucelený, chatrný, děravý znalosti ap.

alma: agradecer con el almaz celého srdce oceňovat

alma: con (toda) el almas potěšením, s radostí

alma: estar con el alma en la bocamít smrt na jazyku, mít na kahánku

almohada: consultar alg con la almohadanechat si projít hlavou co, vyspat se na to

amapola: con/de semillas de amapolamakový, s mákem pečivo ap.

amigable: amigable con el usuariosnadno ovladatelný, uživatelsky příjemný program ap.

amor: con/de mil amoress velkou chutí/radostí, velice rád

arma: con las armas en la manose zbraní v ruce

arreglo: con arreglo apodle, ve shodě s, v souladu s

avaricia: con avariciamoc, hrozně, strašně, hodně

baraja: jugar con dos barajashrát dvojí hru

bota: estar de botas/con las botas puestasbýt připravený/nastartovaný/nachystaný

brazo: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přijmout ap.

cabeza: no dejar títere con cabezanenechat kámen na kameni

detenimiento: con detenimientopečlivě, bedlivě, pozorně

dios: ¡Vaya con Dios!Buď s Bohem!, Bůh tě provázej! rozloučení

disimulo: con disimulonenápadně, tajně

duro: con cara duradrzý

especialidad: con especialidadzejména, zvláště, obzvláště

frente: con la frente muy altase zvednutou hlavou hrdě

fuera: con la lengua fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

gallina: acostarse con las gallinaschodit spát se slepicemi

gorra: con la gorrahravě, levou zadní

junto: junto conzároveň s, (spolu) s

leche: estar con la leche en los labiosmít ještě mlíko na bradě, téct ještě mlíko po bradě

lengua: con la lengua afuera/fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

lujo: con todo lujo de detallesse vším všudy

lupa: con lupadůkladně, pozorně

mano: con una mano atrás y otra delantena mizině, bez peněz, hovor. švorc

molino: comulgar con/tragarlas como ruedas de molinouvěřit úplně všemu

nariz: darse de narices con algnsrazit se s kým při chůzi

nariz: dejar con un palmo de narices a algnudělat čáru přes rozpočet komu

ni: ni con muchoani zdaleka

oveja: cada oveja con su parejasvůj k svému

pelo: con pelos y señalesdo nejmenšího detailu, dopodrobna vylíčit ap.

perdón: con perdóns prominutím v řeči, s dovolením

pie: andar/ir con los pies de plomodát si majzla/pozor, být opatrný

pie: con el pie derecho/izquierdopravou/levou nohou vykročit ap.

pie: con los pies por delantenohama napřed, mrtvý

puerta: dar con la puerta en las narices a algnprásknout komu dveřmi před nosem, zavřít komu dveře před nosem

queso: dársela con quesopodfouknout, napálit

respecto: respecto a/de, con respecto aco se týká/týče, ohledně, pokud jde o

rueda: comulgar con ruedas de molinovšechno zbaštit, spolknout i s navijákem

tal: con tal (de) quejestli(že), za předpokladu, že, když

todo: con todo (y con eso)ale, avšak, nicméně

vista: comer con la vistahltat/sníst pohledem

vista: con vistas as cílem/úmyslem, za účelem

abnegación: con abnegaciónobětavě, odříkavě, se sebezapřením

abrochar: abrochar con botoneszapnout na knoflíky

abundancia: en/con abundanciahodně, hojně, dost

acierto: con aciertošikovně, obratně

afán: con mucho afánvelice usilovně, se zápalem

agrado: con agrados potěšením

agresividad: con agresividadagresivně, útočně, nepřátelsky

ahínco: con ahíncousilovně, se zápalem, úporně

alma: con almaživě, energicky

altivez: con altivezpovýšeně, domýšlivě, arogantně

altruismo: con altruismonesobecky, altruisticky

amabilidad: con amabilidadlaskavě, přívětivě, vstřícně

ambición: con ambiciónambiciózně

ambigüedad: con ambigüedaddvojznačně, dvojsmyslně, nejednoznačně

amenidad: con amenidadpříjemně, zábavně

ansiedad: con ansiedaddychtivě, toužebně

antelación: con antelacións předstihem, předem, dopředu

anterioridad: con anterioridads předstihem, napřed, dříve, a alg před čím

anticipación: con anticipaciónpředem, s předstihem

añoranza: con añoranzateskně, s nostalgií

apatía: con apatíalhostejně, netečně

aplomo: con aplomosebevědomě, vyrovnaně

arrogancia: con arroganciaarogantně, zpupně, nadutě

atolondramiento: con atolondramientozbrkle

audacia: con audaciaodvážně, směle, odhodlaně

benevolencia: con benevolencialaskavě, vlídně

brevedad: con brevedadv krátkosti, stručně

brío: con bríoenergicky, s vervou

cabeza: con la cabeza altase zvednutou hlavou, přen. hrdě

café: café con lechemléčná káva, káva melange

calma: tomar con calmabrát s klidem

cariño: con cariñoněžně, s láskou

cartucho: cartucho con balaostrý náboj, ostrá patrona

cautela: con cautelaopatrně, obezřetně

cerrado: cerrado con llavezamčený, zamknutý

cerrar: cerrar con llavezamknout

cielo: cielo con nubesoblačno, oblačné nebe

condescendencia: con condescendenciaochotně

condición: con/bajo la condición de que, a condición de quepod podmínkou, že