Hlavní obsah

pie

Podstatné jméno mužské

 1. a pie pěšky
 2. a pies juntillas bezvýhradně, skálopevně
 3. al pie de la letra doslovně
 4. andar/ir con los pies de plomo hovor.dát si majzla/pozor, být opatrný
 5. caer de pies hovor.mít štěstí, narodit se na šťastné planetě
 6. con el pie derecho/izquierdo pravou/levou nohou vykročit ap.
 7. con los pies por delante hovor.nohama napřed, mrtvý
 8. dar pie para alg zavdat příčinu, dát podnět k čemu, vyvolat co
 9. de (los) pies a (la) cabeza od hlavy k patě, úplně, komplet(ně)
 10. de/en pie vstoje, ve stoje, stojící na nohou
 11. estar de pie stát na nohou
 12. hacer pie dosáhnout na dno bazénu ap.
 13. no tener pies ni cabeza hovor.nemít hlavu ani patu

Vyskytuje se v

buscar: buscar tres/cinco pies al gatohledat na všem mouchy

cabeza: no tener ni pies ni cabezanemít hlavu ani patu

hacer: hacer piedosáhnout na dno v bazénu ap.

juntillas: a pie(s) juntillassnožmo

pie: piesnohy, protější strana

a: a piepěšky jít

acelerador: levantar el pie del aceleradorsundat nohu z plynu

enjuto: a pie enjutosuchou nohou

estar: estar de piestát na nohou

ir: ir a piejít pěšky

arrastrar: arrastrarse a los pies de algnplazit se před kým

atar: atar de pies y manos a algnsvázat ruce komu

de: de pievestoje

plano: pies planosploché nohy

nacer: hovor. nacer de pienarodit se na šťastné planetě

brzda: freno de mano/de pieruční/nožní brzda

držet se: mantenerse en piedržet se na nohou

jít: Voy a pie/andando.Jdu pěšky.

klenba: arco plantar, puente del pienožní klenba

míra: por igual, en pie de igualdadstejnou měrou

noha: pie planoplochá noha

odshora: de pies a cabezaodshora (až) dolů

pata: de (los) pies a (la) cabeza, de arriba abajood hlavy k patě úplně, komplet

poznámka: nota a pie de páginapoznámka pod čarou

stání: entradas para estar de piemísta k stání v divadle ap.

stopa: pie cuadradočtvereční stopa

šlapka: pies planosploché šlapky

zbraň: movilizar, poner en pie de guerrapovolat do zbraně

křivý: tener los pies torcidos, ser patizambomít křivé nohy

lechtivý: tener cosquillas en los piesbýt lechtivý na chodidlech

napadat: cojear del pie derechonapadat na pravou nohu

od, ode: mirar de (los) pies a (la) cabeza/de arriba abajoprohlížet si od hlavy k patě

pěší: excursión a piepěší túra

pěšky: ir a piejít pěšky

plyn: quitar el pie del aceleradorsundat nohu z plynu

podnět: impulsar, iniciar alg, dar impulso, hovor. dar pie a algdát podnět k čemu

smrdět: Le apestan los pies.Smrdí mu nohy.

stát: nesednout si quedarse de pie, zastavit se detenerse, quedarse paradozůstat stát

stoupnout: pisar el pie de algnstoupnout komu na nohu

vyskočit: ponerse de pievyskočit na nohy

bez, beze: sin pies ni cabezabez hlavy a paty nesmyslně

hlava: Eso no tiene ni pies ni cabeza.Nemá to hlavu ani patu.

hrob: estar con un pie en el hoyobýt jednou nohou v hrobě

krátký: La mentira tiene las patas muy cortas., La mentira no tiene pies.Lež má krátké nohy.

svázat: amarrar las manos, atar de pies y manos a algnsvázat ruce komu omezit

utrhnout: Dale el pie y se toma la mano.Podej mu prst a utrhne ti ruku.

vykročit: levantarse con el pie derechovykročit správnou nohou dobře začít

alma: caérsele a algn el alma a los piesklesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdo