Hlavní obsah

stání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (u soudu) audiencia f
  2. (vzpřímená poloha těla) postura f erguidamísta k stání v divadle ap.entradas f pl para estar de pie
  3. (setrvání na místě)zákaz stání aut ap.prohibido aparcar
  4. (pro zvířata ve stáji) puesto m, establo m
  5. (pro auta ap.) aparcamiento m, estacionamiento m

Vyskytuje se v

stát: stát (si)vést si andar*, estar*, ir*

stát: stát (si)trvat na něčem za čím insistir, ahincar*, mantenerse* firme en alg

: ať to stojí cokoli/co to stojícueste lo que cueste

fronta: stát ve frontě na cohacer cola para alg

kmotr: stát se kmotrem kohoser padrino de algn

liga: Liga arabských státůLiga de los Estados Árabes

nezávislý: polit. Společenství nezávislých států SNSConfederación de Estados Independientes CEI

odluka: polit., práv. odluka církve od státuseparación Iglesia-Estado

ostrovní: ostrovní státEstado insular

stát: stát komu modelemposar para algn

stát: Stůj!¡Para!, voj. ¡Alto (ahí)!

stát: přen. stát v cestě čemuestorbar, obstaculizar alg, ponerse en medio

stát: stát v čele čehoestar a la cabeza de alg

stát: stát na čí straněestar de parte de algn

stát: demokratický/právní státEstado democrático/de derecho

stát: federální státEstado federal

suverénní: suverénní státEstado soberano

vnitřní: vnitřní záležitosti státuasuntos interiores del Estado

zájem: zájem státuinterés nacional, razón de Estado

bok: přen. stát komu po bokuestar al lado de algn

cokoli: Ať už to stojí cokoli.Cueste lo que cueste.

hlava: přen. hlava státucabeza de Estado

hromada: stát co hromadu penězvaler alg un dineral

kolik: Kolik to stojí?¿Cuánto cuesta?

latinskoamerický: latinskoamerické státyestados latinoamericanos

nemuset: Nemuselo se to stát.No tenía por qué pasar.

neutrální: neutrální státestado neutral

nic: být na nic, nestát za nicno servir para nada, hovor. no valer un pito

pokus: Stojí to za pokus.Vale (la pena) intentarlo.

prd: Stojí to za prd.No vale un comino/pepino/pimiento.

při: Stojím při tobě.Estoy de tu lado.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.

stát: stát rovněestar derecho

stát: stát ve frontěhacer/formar cola

stát: zůstat státnesednout si quedarse de pie, zastavit se detenerse, quedarse parado

stát: Hodiny stojí.El reloj está parado.

stát: Kolik to stojí?¿Cuánto cuesta/vale/es?

stát: stát za tovaler/merecer la pena

stát: To stojí za zkoušku.Vale la pena probarlo.

stát se: stát se obětí koho/čehoconvertirse en víctima de alg(n)

stát se: stát se ředitelemllegar a ser director

stát se: Co se stalo?¿Qué pasó?

stát se: Jak se to stalo?¿Cómo ocurrió?

stát se: Nic se nestalo. odpověď na omluvuNo pasa nada.

stát se: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníCon mucho gusto.

stát se: Stalo se ti něco?¿Te pasó algo?

stát se: Nikomu se nic nestalo.A nadie le pasó nada.

unitární: práv. unitární státestado unitario

vidění: To stojí za vidění.Merece la pena verlo.

za: stát za námahuvaler el esfuerzo

zmínka: To stojí za zmínku.Eso es digno de mención., Merece la pena mencionarlo.

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Vale un pito.

jmění: stát celé jmění cocostar alg un ojo de la cara

kolébka: stát u kolébky čeho u zroduasistir al nacimiento de alg

krk: To ho bude stát krk.Le costará el pellejo.

pán: stát se pánem čeho situace ap.hacerse dueño de alg

řeč: mluvit, aby řeč nestálahablar por hablar

řeč: To nestojí za řeč.při poděkování De nada., je to bezvýznamné No importa., Casi nada.

sloup: stát jako solný sloupquedarse de piedra

solný: stát jako solný sloup strnule, nehybněquedar(se) de piedra

stát: stát oběma nohama na zemitener la cabeza en su sitio

stát: mluvit, aby řeč nestálahablar por hablar/para mantener la conversación

stát: hovor. stát majlantcostar un riñón/ojo de la cara

stát: Stojí to za houby.No vale un pimiento.

stát: vulg. Stojí to za prd/hovno.Es una mierda.

stát se: ať se stane cokolivpase lo que pase

střelit: Stůj nebo střelím!¡Alto o disparo!

za: nestát za nicno valer nada, hovor. no valer un comino/cuerno

země: stát nohama na zemitener la cabeza en su sitio

cola: hacer colačekat/stát ve frontě

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

cuajado: quedarse cuajadobýt ohromený, zůstat stát údivem

digno: ser digno de algstát za co, zasluhovat co

esfuerzo: valer el esfuerzostát za námahu

estacionamiento: estacionamiento prohibidozákaz stání

estado: Estado de bienestarsociální stát, stát blahobytu

estado: Estados Unidos de AméricaSpojené státy americké

estado: jefe de Estadohlava státu

estado: Estados UnidosSpojené státy (americké)

estar: estar de piestát na nohou

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

llegar: llegar a ser algstát se čím

valer: valer la penastát za to

a: ¿A cómo está...?Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.

aliado: países aliadosspojenecké státy

cosa: no valer gran cosanestát za nic

costar: ¿Cuánto cuesta?Kolik to stojí?

federal: Estado federalfederativní stát, federace

furor: hacer/causar furorvyvolat vlnu šílenství, mít úspěch, stát se senzací

monja: hacerse/meterse a monjajít do kláštera, stát se jeptiškou