Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (na nohou) estar de piestát rovněestar derechostát ve frontěhacer/formar colazůstat stát(nesednout si) quedarse de pie, (zastavit se) detenerse, quedarse paradostát komu modelemposar para algn
 2. (nacházet se) estar, encontrarse, hallarse
 3. zhrub.(penis) estar duro
 4. (nehýbat se) estar paradoHodiny stojí.El reloj está parado.Stůj!¡Para!, voj. ¡Alto (ahí)!
 5. (zaujímat místo) estar, ocuparpřen. stát v cestě čemuestorbar, obstaculizar alg, ponerse en mediostát v čele čehoestar a la cabeza de alg
 6. přen.(před rozhodnutím ap.) estar ante/frente a
 7. (existovat) existir
 8. (podporovat někoho) za kým respaldar, apoyar a algn, estar de lado/parte de algnstát na čí straněestar de parte de algn
 9. stát (si) (vést si) andar, estar, ir
 10. stát (si) (trvat na něčem) za čím insistir, ahincar, mantenerse firme en alg
 11. (přát si) o koho/co querer(toužit) desear, ansiar (a) alg(n)(zajímat se) interesarse por alg(n), o co(žádat) pedir alg

Nedokonavé sloveso

 1. (mít cenu) costar, valer, tener valorKolik to stojí?¿Cuánto cuesta/vale/es?
 2. (vyžadovat úsilí ap.) costar, valer
 3. (zasluhovat) merecer, valerstát za tovaler/merecer la penaTo stojí za zkoušku.Vale la pena probarlo.

Podstatné jméno, rod mužský

 1. (země) Estado m, país mdemokratický/právní státEstado m democrático/de derechofederální státEstado m federal
 2. expr.(státní instituce ap.) Estado m, Administración f, Gobierno m

Vyskytuje se v

stát: vést si andar*, estar*, ir*stát (si)

: cueste lo que cuesteať to stojí cokoli/co to stojí

fronta: hacer cola para algstát ve frontě na co

kmotr: ser padrino de algnstát se kmotrem koho

liga: Liga de los Estados ÁrabesLiga arabských států

nezávislý: Confederación de Estados Independientes CEIpolit. Společenství nezávislých států SNS

odluka: separación Iglesia-Estadopolit., práv. odluka církve od státu

ostrovní: Estado insularostrovní stát

suverénní: Estado soberanosuverénní stát

vnitřní: asuntos interiores del Estadovnitřní záležitosti státu

zájem: interés nacional, razón de Estadozájem státu

bok: estar al lado de algnpřen. stát komu po boku

cokoli: Cueste lo que cueste.Ať už to stojí cokoli.

hlava: cabeza de Estadopřen. hlava státu

hromada: valer alg un dineralstát co hromadu peněz

kolik: ¿Cuánto cuesta?Kolik to stojí?

latinskoamerický: estados latinoamericanoslatinskoamerické státy

nemuset: No tenía por qué pasar.Nemuselo se to stát.

neutrální: estado neutralneutrální stát

nic: no servir para nada, hovor. no valer un pitobýt na nic, nestát za nic

pokus: Vale (la pena) intentarlo.Stojí to za pokus.

prd: No vale un comino/pepino/pimiento.Stojí to za prd.

při: Estoy de tu lado.Stojím při tobě.

rád: De nada., No hay de qué., Con mucho gusto.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

stát se: convertirse en víctima de alg(n)stát se obětí koho/čeho

unitární: estado unitariopráv. unitární stát

vidění: Merece la pena verlo.To stojí za vidění.

za: valer el esfuerzostát za námahu

zmínka: Eso es digno de mención., Merece la pena mencionarlo.To stojí za zmínku.

bačkora: Vale un pito.Stojí to za starou bačkoru.

jmění: costar alg un ojo de la carastát celé jmění co

kolébka: asistir al nacimiento de algstát u kolébky čeho u zrodu

krk: Le costará el pellejo.To ho bude stát krk.

pán: hacerse dueño de algstát se pánem čeho situace ap.

řeč: hablar por hablarmluvit, aby řeč nestála

sloup: quedarse de piedrastát jako solný sloup

solný: quedar(se) de piedrastát jako solný sloup strnule, nehybně

střelit: ¡Alto o disparo!Stůj nebo střelím!

země: tener la cabeza en su sitiostát nohama na zemi

cola: hacer colačekat/stát ve frontě

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

cuajado: quedarse cuajadobýt ohromený, zůstat stát údivem

digno: ser digno de algstát za co, zasluhovat co

esfuerzo: valer el esfuerzostát za námahu

estado: Estado de bienestarsociální stát, stát blahobytu

estar: estar de piestát na nohou

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

llegar: llegar a ser algstát se čím

valer: valer la penastát za to

a: ¿A cómo está...?Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.

aliado: países aliadosspojenecké státy

cosa: no valer gran cosanestát za nic

federal: Estado federalfederativní stát, federace

furor: hacer/causar furorvyvolat vlnu šílenství, mít úspěch, stát se senzací

monja: hacerse/meterse a monjajít do kláštera, stát se jeptiškou

rutina: caer en la rutinaupadnout do rutiny kdo, stát se rutinou co