Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (ochotně, s radostí) con gusto, de buena gana, con deleiteRád bych...Me gustaría..., Quisiera...Rád cestuje.Le gusta viajar.Jsem rád, že...Me alegro que...Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.Rád Vás poznávám.Mucho gusto (en conocerle).
  2. mít rád (milovat) koho querer a algnmít rád (mít v oblibě) co gustar alg a algnNemám ho ráda. je mi nesympatickýNo me cae bien.přen., expr. mít strašně rád koho/comorirse por alg(n)
  3. raději (doporučení) mejor, será mejor que...Raději bych to udělal sám.Prefiero hacerlo solo.Raději ne.Mejor no.raději udělatpreferir
  4. (zpravidla, obvykle) habitualmente, asiduamente

Vyskytuje se v

rád: milovat koho querer a algn, mít v oblibě co gustar alg a algnmít rád

mít: querer, amar (a) alg(n), líbit se gustar alg(n), hovor. morirse por algn, privar alg a algnmít rád koho/co

hrozně: Quisiera mucho ...Hrozně rád bych ...

když: Si me invita, iré con mucho gusto.Když mě pozve, ráda půjdu.

opravdu: Te quiero de verdad.Mám tě opravdu rád.

poznat: Encantado de conocerle.Rád jsem vás poznal.

stát se: Con mucho gusto.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

ty: Te quiero.Mám tě rád.

vidět: Me alegro de verte.Jsem rád, že tě vidím.

afición: tener afición a algmít rád co, mít zálibu v čem, mít náklonnost k čemu

amar: amar de corazónmít ze srdce rád

cariño: tener cariño a alg(n)mít rád koho/co, mít vztah, pociťovat náklonnost ke komu/čemu

grado: de (buen) gradoochotně, rád

mucho: con mucho gustovelmi rád, s potěšením/radostí, milerád

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

gustar: Me gusta viajar.Rád cestuji., Mám rád cestování.

nejraději: kdo koho/co gustar más a algn alg(n)mít nejraději