Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (ochotně, s radostí) con gusto, de buena gana, con deleiteRád bych...Me gustaría..., Quisiera...Rád cestuje.Le gusta viajar.Jsem rád, že...Me alegro que...Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.Rád Vás poznávám.Mucho gusto (en conocerle).
  2. mít rád (milovat) koho querer a algnmít rád (mít v oblibě) co gustar alg a algnNemám ho ráda. je mi nesympatickýNo me cae bien.přen., expr. mít strašně rád koho/comorirse por alg(n)
  3. raději (doporučení) mejor, será mejor que...Raději bych to udělal sám.Prefiero hacerlo solo.Raději ne.Mejor no.raději udělatpreferir
  4. (zpravidla, obvykle) habitualmente, asiduamente

Vyskytuje se v

nejraději: mít nejradějikdo koho/co gustar más a algn alg(n)

mít: mít rád koho/coquerer, amar (a) alg(n), líbit se gustar alg(n)

hrozně: Hrozně rád bych ...Quisiera mucho ...

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

mít: Máš rád hrušky?¿Te gustan las peras?

nejraději: Nejraději mám černé pivo.Me gusta más la cerveza negra.

nejraději: Nejraději bych tam nechodil.Preferiría no ir ahí.

opravdu: Mám tě opravdu rád.Te quiero de verdad.

poznat: Rád jsem vás poznal.Encantado de conocerle.

stát se: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníCon mucho gusto.

ty: Mám tě rád.Te quiero.

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Me alegro de verte.

afición: tener afición a algmít rád co, mít zálibu v čem, mít náklonnost k čemu

amar: amar de corazónmít ze srdce rád

cariño: tener cariño a alg(n)mít rád koho/co, mít vztah, pociťovat náklonnost ke komu/čemu

grado: de (buen) gradoochotně, rád

mucho: con mucho gustovelmi rád, s potěšením/radostí, milerád

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

gustar: Me gusta viajar.Rád cestuji., Mám rád cestování.